Konzultace k on-line výuce

Nabízíme vyučujícím možnost konzultovat otázky spojené s on-line výukou předmětů vyučovaných na MUNI. Konzultace jsou zaměřeny primárně na metodicko-didaktickou podporu on-line výuky, nejedná se tedy o konzultace k technickým řešením, která jsou poskytována jinými pracovišti MUNI. Z tohoto důvodu nejsou konzultace ani předem vázány na konkrétní videokonferenční a e-learningové platformy. Můžete tedy své dotazy konzultovat bez ohledu na to, zda používáte MS Teams x Zoom, IS MUNI x Elf/Moodle, či jiné platformy.

Komu jsou konzultace určeny?

Nabídku konzultace mohou využít všichni vyučující z Masarykovy univerzity (včetně doktorandů, lektorů a externích vyučujících).

Jak konzultace probíhají?

Prvním krokem ke konzultaci je odeslání webového formuláře, v němž specifikujete, který aspekt on-line výuky byste rádi konzultovali a v jakém preferovaném čase. V druhém kroku vás propojíme s konzultantem, s nímž se domluvíte na detailech on-line schůzky. Posledním krokem je uskutečnění konzultace, která proběhne dle vašich preferencí buď v MS Teams nebo v Zoom.

Pro konzultaci v daném týdnu je třeba přihlásit se vždy nejpozději do středy.

Přihlásit se ke konzultaci

Konzultant:

Kontakt na koordinátorku:

Obsahové zaměření konzultací

Design on-line vzdělávacího kurzu

Přemýšlíte, jak svůj prezenční kurz převést do on-line podoby nebo vytváříte nový on-line kurz? Potom vás možná napadají otázky podobné těmto:

Jakými způsoby mohu efektivně transformovat svůj prezenční kurz do online podoby?
Jaký zvolit poměr mezi synchronními a asynchronními prvky online výuky?
Jaké typy online aktivit mohu použít ve svém kurzu (asynchronní část výuky) pro jednotlivé aspekty vzdělávacího procesu (tj. komunikace, úkoly, hodnocení apod.)?
Jakým způsobem mohu jednotlivé online aktivity propojit mezi sebou, aby celý kurz fungoval jako jeden funkční celek?

Podpora interaktivity v online hodinách

Zajímáte se o možnosti aktivního zapojení vašich studentů v on-line hodinách? Pak vás pravděpodobně napadají některé z těchto otázek:

Jakými způsoby mohu zvýšit aktivní zapojení studentů v rámci online hodin?
Jaké aktivity mohu použít na začátku výuky nebo po ukončení tematického celku?
Jak mohu aktivizovat studenty v kurzech s velkým počtem studentů?
Jak mohu vhodně kombinovat individuální a skupinové aktivity v on-line výuce?

Video v online vzdělávání

Zvažujete natočení vlastního výukového videa nebo využití cizího videa v on-line výuce? Možná si lámete hlavu nad těmito otázkami:

K jakým účelům mohu využít video v rámci online vzdělávání a jak mi zařazení videí může ušetřit práci a čas v průběhu distanční výuky?
Jak jednoduše natočit vlastní výukové video pro studenty?
Jak využít videa ke zjednodušení komunikace se studenty v rámci online kurzu?
Kde hledat a jak využít videa jiných autorů při vlastní výuce?

Hodnocení a zpětná vazba

Hledáte způsoby, jak efektivně hodnotit své studenty? Možná si kladete otázky jako jsou například tyto:

Jak připravit kvalitní výukový test aby měřil to, co měřit má?
Jaké alternativní metody hodnocení mohu využít při online vzdělávání?
Jakým způsobem mohu zařadit aktivity využívající vzájemné hodnocení studentů?
Jaké jsou možnosti práce se zpětnou vazbou a sebehodnocením studentů?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info