Nabídka mentoringu

CERPEK nabízí mentoring, tedy individuální podporu profesního, obzvláště pedagogického, rozvoje a orientace. Mentorský rozhovor pomáhá zorientovat se v aktuální profesní situaci, pojmenovat své potřeby a problémy k řešení. V dalších krocích spolu mentor a mentee hledají různé varianty řešení, přístupu či uvažování o situaci. Mentoři vycházejí z klientovy zakázky a přizpůsobují se jí. Takový podpůrný rozhovor (sérii rozhovorů) nabízíme i našim ukrajinským kolegům a kolegyním dle jejich aktuálních profesních potřeb. Mentoring může probíhat v češtině či angličtině.

Co můžete čekat?

Na prvním setkání si s vámi mentor či mentorka ujasní vzájemná očekávání a domluvíte se na zakázce: o čem se chcete bavit, co potřebujete řešit, co byste chtěli změnit. Začnete společně pracovat na jejím naplnění. Na konci schůzky se domluvíte, co dál, jak by mělo smysl dál pokračovat.

Mentoři mohou přijít do vaší výuky, můžete se dohodnout na videonahrávce výuky, společné debatě nad přípravou či prací se studenty. Mentorská podpora trvá tak dlouho, dokud ji mentee považuje za přínosnou a smysluplnou.

Spolupráce mentor–mentee

  • Spolupráce začíná natočením současné podoby výuky (je zcela na vás, o jakou vaši přednášku, seminář nebo cvičení se bude jednat).
  • Pak si mentee s mentorem vytvoří tzv. zakázku, tedy domluví se, co by chtěl mentee ve své výuce změnit či zlepšit, na co se chce zaměřit.  
  • Následuje schůzka, na níž mentor a mentee společně reflektují videonahrávku s důrazem na dohodnutou zakázku. Společně pak vytvoří plán či návrh změn a způsob jejich implementace. 
  • S časovým odstupem vznikne nová videonahrávka výuky, nad níž se mentor a mentee znovu sejdou, aby společně reflektovali výuku v kontextu navržených změn, a dohodli plán dalšího postupu.
  • Na závěrečné schůzce vyhodnotí naplnění zakázky, zhodnotí svoji spolupráci, případně stanoví další kroky rozvoje.

Naši mentoři

Jitka Vidláková – CERPEK, oblast zájmu: příprava výuky

Mgr. Jitka Vidláková, Ph.D.

kancelář: bud. K2/327
Komenského nám. 220/2
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7223
e‑mail:

Lektorka vzdělávání dospělých a lektorka CERPEK. Má více než pětiletou zkušenost s výukou v oblasti pedagogiky na brněnských univerzitách a vysokých školách různého zaměření (MENDELU, VUT, FF MU). Z oblasti pedagogiky ji snad nejvíce zajímá příprava výuky a promýšlení toho, jak do výuky co nejvíce a efektivně zapojit studenty tak, aby jejich aktivní zapojení mělo pozitivní vliv na jejich učení.

Veronika Něničková – CIT FF MU, oblast zájmu: technologie ve vzdělávání

Mgr. Veronika Něničková

e‑mail:

Specialistka na využití technologií v akademickém prostředí. V kanceláři e-learningu FF MU se věnovala využití e-learningových kurzů a mobilních technologií ve výuce, teď se v Audiovizuálním centru CIT FF MU (https://it.muni.cz/phil/avc) věnuje tvorbě otevřených online kurzů pro veřejnost na platformě Humanitní vědy dokořán (https://openedx.phil.muni.cz/) a smysluplnému využití videí v akademickém prostředí.
Zajímá ji smysluplné využití technologií ve vysokoškolské výuce.

Zuzana Kročáková – CERPEK, oblast zájmu: řízení výukových aktivit

Mgr. Zuzana Kročáková

kancelář: bud. K2/325
Komenského nám. 220/2
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5104
e‑mail:

Lektorka vzdělávání dospělých, matka, punkový systematik, ENFP. Erudici v zážitkové pedagogice získávala v Prázdninové škole Lipnice a Hnutí Brontosaurus. Učí pedagogickou psychologie a je průvodkyní učitelů v projektu Učitel naživo. Zajímá ji téma psychické bezpečnosti a rozvoj měkkých dovedností.

Karla Brücknerová – ÚPV FF MU, oblast zájmu: aktivizační metody a formy výuky

Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

kancelář: bud. C/C.410
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3730
e‑mail:

Působí na Ústavu pedagogických věd, kde vyučuje didaktické a pedagogické disciplíny. Často přemýšlí nad tím, co je opravdu podstatné, aby se lidé naučili. A teprve tomu se snaží ušít na míru ty pravé vyučovací metody. Mentorsky ráda provází tvorbu nových předmětů či jejich revizi tak, aby struktura kurzu vycházela z podstaty obsahu, ale přitom aktivizovala studenty a byla pro vyučujícího co nejpřirozenější. Stejně tak může mentorsky podpořit uvádění naplánovaného kurikula do praxe výuky.

Boris Janča – CERPEK, oblast zájmu: interakce ve výuce

Ing. Boris Janča

kancelář: bud. K2/129
Komenského nám. 220/2
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1114
e‑mail:

Má rád šířku a ta jej svádí od hloubky. Vlastní pedagogické zkušenosti sbíral zejména v prostředí prázdninové školy Lipnice a v současnosti působí jako tajemník ve Středisku Teiresiás. Má tedy široký záběr a vždy jej zajímá hluboký smysl.

Petr Sucháček – CERPEK, oblast zájmu: pedagogická komunikace

Mgr. Petr Sucháček

kancelář: bud. C/C.116
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6328
e‑mail:

Učí (budoucí) učitele učit. A rád se učí od nich a s nimi. Na univerzitách (MUNI, VUT), v rámci DVPP, či v rámci otevřených workshopů. Zajímají jej témata spojená s pedagogickou komunikací a design výukových lekcí.

Preferovaného mentora můžete uvést v přihlašovacím formuláři:

Přihláška do mentorského programu CERPEK

Od roku 2017 je CERPEK vzdělávacím centrem Masarykovy univerzity, které si klade za cíl rozvíjet pedagogické kompetence vysokoškolských učitelů. Založením CERPEKu Masarykova univerzita reaguje na současný celosvětový trend doceňující význam excelentní výuky na vysokých školách, kdy je výuka považována za aktivitu významem srovnatelnou s vědou a výzkumem. Zatímco pro vědeckou dráhu je v České republice mladý akademik připravován již v průběhu studia, na dráhu učitelskou zpravidla není připravován vůbec.

Máte zájem o kompletní vzdělávací program či jednorázové kurzy rozvoje vašich pedagogických kompetencí?

Rozvoj pedagogických kompetencí Workshopy

Máte tip na téma kurzu či lektora/lektorku? Nabízíte kurz, který by se mohl hodit vyučujícím na MU?

Kontaktujte nás

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info