CERPEK  |  12. 11. 2021, 15:18

Newsletter CERPEK
Centrum rozvoje kompetencí

CERPEK se přestěhoval

Jménem celého týmu CERPEK vám s potěšením oznamuji, že se Centrum přestěhovalo do nového sídla, které nám umožní lépe sloužit akademické obci Masarykovy univerzity. Tedy každému z vás.

CERPEK nyní sídlí na Komenského náměstí 2 (budova bývalé Lékařské fakulty MU). Najdete nás v místnostech 327, 328329 v zadním traktu budovy. Najdete nás tak, že vstoupíte do budovy a projdete nádvořím do zadního traktu. Odtud vyjeďte do třetího patra a zahněte doleva. Projděte dveřmi a při první příležitosti zahněte doprava. Právě na tomto místě nás od nynějška najdete.

Jakmile se zabydlíme a podmínky to dovolí, těšíme se, že vás všechny přivítáme na kolaudačním setkání. Těšíme se, že se tam s každým z vás někdy brzy uvidíme.

Jeffrey Vanderziel
ředitel

Přihlaste se do našeho semestrálního vzdělávacího programu

Do 30. 11. 2021 se můžete hlásit do našeho nového vzdělávacího programu Dílna rozvoje pedagogických kompe­tencí. Máme pro vás připravené inovované workshopy, v nichž je kladen velký důraz na praktické dovednosti, reflexi a videoreflexi vlastní činnosti.

Více o programu

Jak na studijní neúspěšnost?

Máte pocit, že mnoho studentů nezvládá plnit nároky, které na ně vysokoškolská výuka klade, studium je nebaví a nepracují naplno? Jste z toho rozladění a přáli byste si, aby tomu bylo jinak? Věděli jste, že téměř šedesát procent studentů, kteří se zapíší do bakalářského cyklu na MU své studium řádně nedokončí? Říkáte si, co stojí za tímto alarmujícím číslem a jak ho můžete jako vyučující změnit? Odpovědi na tyto otázky získáte na on-line workshopu CERPEK, který se uskuteční 7. 12. 2021.

Více o workshopu
E-mail  cerpek@muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita