CERPEK  |  3/2022
10. 11. 2022, 10:03

Newsletter CERPEK
Centrum rozvoje kompetencí

Slovo úvodem

Centrum rozvoje kompetencí pracuje na plné obrátky. Máme zkušený, odborně zdatný a motivovaný tým, kolem sebe zkušené lektory a nadšence, máme vizi, poslání, spoustu nápadů.

V oblasti pedagogických kompetencí realizujeme již tradiční Dílny, včetně verze v anglickém jazyce. Do praxe zavádíme novou koncepci workshopů. Mimo jiné nabízíme i mentoring a řešení na míru.

V oblasti kompetencí k vedení lidí a osobního rozvoje jsme přivítali novou kolegyni, pokračujeme v realizaci úspěšných programů, co nám síly a finance stačí, připravujeme novou koncepci workshopů a dalších aktivit, kterou spustíme od dalšího semestru.

Radost máme z velmi dobře se rozvíjející úzké spolupráce s našimi partnerskými rektorátními odbory, zejména s Odborem pro kvalitu a Odborem výzkumu. Máme mnoho společných aktivit v naplňování Strategického záměru MU a chuť sdílet a postupovat společně.

Rozvíjíme i spolupráci s Poradenským centrem, kde je naším společným produktem nabídka osvětových workshopů v oblasti prevence sexuálního obtěžování.

Život přináší i některé změny. Jeden za zakladatelů CERPEK, Jeffrey Vanderziel, se kmenově vrací ke své lektorské činnosti na Filozofickou fakultu. Nadále ale zůstává členem týmu CERPEK a velmi rádi využijeme jeho zkušeností, nadhledu i znalostí univerzitních reálií. Jeff bude také působit jako člen Rady CERPEK. Na spolupráci se těšíme a Jeffovi za jeho dosavadní činnost pro CERPEK velmi srdečně děkujeme.

Radě CERPEK se snažíme dát nový rozměr a obsazení tak, aby sloužila jako poradní orgán i pro nové Centrum rozvoje kompetencí – CERPEK, v jeho rozšířeném působení. Rádi bychom Radu zakotvili do organizačního řádu MU jako standardní poradní orgán rektora.

O všem dalším a podrobněji se dozvíte v jednotlivých článcích níže.

Zachovejte nám přízeň a podporu. Jsme tady pro vás a věnujeme se podpoře a vytváření příležitostí pro váš profesní a osobnostní růst.

Petr Pokorný
za tým Centra rozvoje kompetencí

Přehled akcí

Otevíráme dveře Dílny rozvoje pedagogických kompetencí

Jako již tradičně v tomto období spouštíme přihlašování do dalšího běhu našeho semestrálního vzdělávacího programu s názvem Dílna rozvoje pedagogických kompetencí. Dílna je určena všem vyučujícím na Masarykově univerzitě, kteří se chtějí zdokonalovat v pedagogickém umění, chtějí vytvořit nový vyučovací předmět, renovovat svou současnou výuku, sdílet své zkušenosti a inspirovat se příklady dobré praxe ve výuce napříč celou univerzitou. Pokud jste v naší Dílně ještě nebyli, rádi vás uvidíme. Pokud již jste našimi absolventy, budeme rádi za sdílení vašich dojmů a zážitků s kolegy a kolegyněmi, kteří by mohli mít zájem o rozvoj své výuky. Přihlášky přijímáme do 30. listopadu 2022.

Více o programu Přihlásit se

Wellbeing, sounáležitost a inkluzivita ve výuce na MU

Masarykova univerzita v posledních letech realizuje četné aktivity směřující k podpoře wellbeing vyučujících i studujících, zvýšení jejich pocitu sounáležitosti s univerzitou a inkluzivní výuce. Jedná se o oblasti, které zviditelnila i nedávná pandemie COVID-19. Na tyto oblasti se zaměřuje i mezinárodní projekt BELONG řešený CERPEK. V jeho rámci je vyučujícím MU nabízena možnost účastnit se profesně-rozvojového vzdělávacího programu, který je naučí, jak uvedené oblasti podporovat v jejich výuce. Přihlásit se můžete do 26. listopadu.

Více o programu Více o projektu

Přihlaste se na EDUC Share kurzy rozvíjející dovednosti 21. století

CERPEK prostřednictvím projektu EDUC Share nabízí zaměstnancům MU účast na virtuálním vzdělávacím programu zaměřeném na rozvoj dovedností 21. století. Přihlásit se můžete na některý ze sedmi workshopů s různorodou tematikou, například kulturní rozmanitost, řešení problémů či „trénink mozku“ (master brain). Půldenní workshopy budou v angličtině a budou se konat od 30. listopadu do 30. ledna. Přihlásit se můžete do 23. listopadu. Místa budou účastníkům přidělována podle pořadí při registraci.

Registrovat se

O kousek moudřejší ještě letos

Pokud jste ještě nenavštívili některý z uvedených pedagogických workshopů, máte do konce roku 2022 ještě šanci.

21. listopadu si můžete zlepšit svoji angličtinu, setkat se se zahraničními kolegy a zároveň získat tipy na interaktivní prvky do výuky na workshopu Making Lectures Interactive with and without Technology.

Více o workshopu

Na 15. a 16. prosince máme též naplánovaný dvoudenní certifikovaný workshop s názvem Profesní seniorita, jehož cílem je zmapovat si svou profesní schopnost a nastavit si pracovní vytížení tak, aby vám vyhovovalo.

Více o workshopu
 

Vedete-li závěrečné práce studentů nebo se na to chystáte, můžete si vyměnit své zkušenosti a získat doporučení, jak vést konzultace, dávat formativní zpětnou vazbu, vést si poznámky a spoustu dalšího na workshopu Efektivní vedení závěrečných prací a seminárních projektů, který se uskuteční 2. prosince.

Více o workshopu

Další dva prosincové workshopy, Jak pečovat o svou duševní pohoduTrénink microskills: Jak reagovat na problematickou situaci ve výuce už praskají ve švech, proto aktuálně hledáme termíny pro jejich opakování v letním semestru, můžete se těšit.

Promluvit si o výuce

Kolegiální rozhovory o výuce jsou považované za jeden z nejúčinnějších nástrojů profesního rozvoje pedagoga. Proto vám CERPEK nabízí tzv. pedagogický mentoring neboli podpůrný kolegiální rozhovor s některým z našich odborných lektorů. Mentoring je obzvláště přínosný, pokud řešíte v souvislosti se svou výukou nějaký složitější problém, pokud potřebuje podpořit a hledáte kvality své výuky, na kterých můžete stavět, pokud cítíte únavu z výuky a těžko se vám hledá motivace, pokud hledáte rovnováhu mezi časem investovaným do přípravy a výuky a dalšími požadavky, které práce na univerzitě přináší.

Vice o mentoringu

Na CERPEK rozvíjíme kompetence k vedení lidí a osobnostní kompetence

Vedete tým a vaším cílem je být dobrým lídrem? Chcete pracovat na svém osobnostním rozvoji? Chcete se rozvíjet na vertikální či horizontální úrovni? Pak jste na CERPEK správně.

Dlouhodobým cílem CERPEK je rozvíjet u zaměstnancům MU kompetence k vedení lidí a osobnostní kompetence. A to se nám daří! V tomto roce jsme rozběhli úspěšnou Talent akademii – rozvojový program zaměřený na talenty, tzn. zaměstnance s potenciálem růstu v roli koordinátora, lídra, komunikátora či facilitátora týmových, organizačních a institucionálních procesů.

V tuto chvíli také běží Rozvojový program pro začínající a zkušené manažery se zaměřením na rozvoj kompetencí, jako jsou sebeřízení, řešení problému, interpersonální kompetence. Mimo rozvojové programy organizujeme celou škálu workshopů a školení zaměřujících se na rozvoj soft skills, podporu strategických témat MU, IT dovedností aj.

Možná si nyní kladete otázku, kde se o vyhlášených tématech dozvím? Workshopy a školení přístupná všem zaměstnancům jsou uvedena na webu CERPEK. O ostatních tématech jsou informováni vedoucí pracovníci prostřednictvím Training & Development koordinátorů.

Již nyní pracujeme na nabídce vzdělávacích akcí na příští rok a těšíme se na setkání s vámi!

Kalendář akcí

Ze života CERPEK

Nová tvář týmu CERPEK

V září jsme v našem týmu přivítali novou kolegyni Mgr. Ivu Lízalovou, která je manažerkou rozvoje a vzdělávání. Na starosti má rozvoj kompetencí k vedení lidí a osobnostní rozvoj. Iva vystudovala sociální pedagogiku na UTB Zlín a IMS Brno. Manažerské a lektorské dovednosti získala při dlouholeté práci v oblasti farmacie. Jako lektorka se specializuje zejména na komunikační a prodejní dovednosti, typologii osobnosti, asertivní komunikaci, zvládání námitek a konfliktních situací. Absolvovala kurz zážitkové pedagogiky a je profesionálním koučem.

Mgr. Iva Lízalová

Své bohaté zkušenosti s vedením lidí a realizací strategických vzdělávacích projektů nyní uplatňuje na CERPEK při vytváření nabídky a organizaci vzdělávacích akcí týkajících se osobnostního a manažerského rozvoje. Při realizaci vzdělávacích akcí dbá nejen na naplnění vzdělávacích potřeb a cílů, ale zakládá si na individuálním přístupu a kontaktu se zaměstnanci. Iva se netají tím, že má ráda výzvy a ráda je zdolává. My pevně věříme, že práce na CERPEK pro ni takovou výzvou je, a že se Ivě bude na našem pracovišti líbit.

Ukončení vzdělávacího programu Effective Teaching for Internationalisation

V září jsme slavnostně předali certifikáty účastníkům dvouletého vzdělávacího programu, který jsme realizovali díky naší účasti v mezinárodním projektu IMPACT. Jde o náš zatím nejdelší vzdělávací program, v jehož rámci se vyučující z MU a z partnerských univerzit rozvíjeli v oblasti internacionalizace výuky s využitím metod peer learning. Kurz jim pomohl lépe přizpůsobovat výuku studijním skupinám složených z domácích a zahraničních studentů a skupinám zahraničních studentů.

Absolventi kurzu během dvou let udělali s podporou facilitátorů velký kus práce na své výuce. Výsledkem je inovace jimi vybraného předmětu – od sylabu, přes obsah kurzu a jednotlivých lekcí, až po implementaci nových výukových metod. Tyto inovace byly následně realizovány a vyhodnoceny. Společně s texty účastníků programu z partnerských univerzit jsou zkušenosti vyučujících MU publikovány jako příklady dobré praxe na veřejně přístupném portálu.

Úspěšnými absolventy, kterým tímto ještě jednou gratulujeme, jsou: Jan Čapek, Martin ChovančíkJana Urbanovská.

Více o kurzu Více o projektu Portál IMPACT
Zleva: Jan Čapek (ESF), Jitka Vidláková (koordinátorka programu), Martin Chovančík (FSS)

Proměna webových stránek CERPEK

Naše pracoviště od dubna letošního roku rozšířilo oblasti rozvoje a vzdělávání, na které se nyní specializuje. S tím souvisí řada změn, nově navázané spolupráce v rámci MU i mimo ni, nové nápady v oblasti rozvoje zaměstnanců MU a mnohé další. Vše se u nás postupně usazuje, vyjasňuje a dostává nové obrysy. O všem se vás snažíme informovat na našich webových stránkách, které postupně procházejí rekonstrukcí. Věříme, že již brzy budou naše stránky v novém kabátě a naleznete zde kromě informací také řadu tipů CERPEK pro váš rozvoj.

Nově můžete aktuality a události z CERPEK sledovat také na Portálu pro zaměstnance MU.

CERPEK doporučuje

Atlas inspirativní přípravy učitelů a učitelek

Zajímáte se o inspirativní příklady z výukové praxe? Pokud ano, má pro vás CERPEK tip na sledování nově zveřejněného Atlasu inspirativní přípravy učitelů a učitelek z dílny hnutí Otevřeno. Mezi inspirujícím vzdělavateli naleznete např. Martinu Kurowski, absolventku vzdělávacího programu rozvoje pedagogickýcb kompetencí CERPEK. Dále také Karolinu Duschinskou a Radku High (Pedagogická fakulta UK), které jsou externími lektorkami CERPEK.

E-mail  cerpek@muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita