Nabídka workshopů

CERPEK nabízí roční vzdělávací program Rozvoj pedagogických kompetencí ve vysokoškolském prostředí. Ten je však realizován v rámci regulí projektu MUNI 4.0 a je určen pouze zaměstnancům MU. Nemohou se jej proto účastnit doktorští studenti ani externí vyučující. Nabídkou workshopů se proto snažíme překonat tato omezení daná projektem a nabídnout možnost pedagogického vzdělávání i doktorským studentům a externím vyučujícím, kteří se podílejí na výuce. Témata nabízených workshopů vycházejí z analýzy vzdělávacích potřeb cílové skupiny, zpětných vazeb získaných od absolventů vzdělávacího programu Rozvoj pedagogických kompetencí ve vysokoškolském prostředí, a také z výsledků výzkumu v oblasti vysokoškolské výuky.

Komu jsou workshopy určeny?

Primární cílovou skupinou jsou zejména začínající vysokoškolští učitelé z řad doktorských studentů a mladých akademiků podílejících se na výuce. Vítáme také účast externích vyučujících a zkušenějších akademiků, kteří hledají nové impulzy do výuky.

Přehled workshopů

Jaro 2019

14. 3., 12:45–16:45, Rozvoj kritického myšlení: Položit dobrou otázku

20 účastníků

kapacita

4 hodiny

doba trvání

7. 3. 2019

termín pro přihlášky

Čtyřhodinový seminář pomůže začínajícím učitelům VŠ v tvorbě a kladení otázek k naučným i beletristickým textům. Cílem je naučit tomu samotného studenta, a tím mu pomoci, aby identifikoval jednak nejasnosti v svém porozumění složitějším prvkům textu, jednak rozpoznal a vyjasňoval souvislosti mezi sdělením textu a svou zkušeností odbornou (studijní) i životní.
Seminář je veden aktivizujícími a kooperativními postupy. I jich mohou účastníci využít ve vlastní výuce.

PhDr. Ondřej Hausenblas

Katedra české literatury, PedF UK, Praha

Přihlásit se na workshop

11.–12. 4., 9:00–17:00, Rozvoj pedagogických kompetencí prostřednictvím finské metody — Profesní seniorita

14 účastníků

kapacita

2 dny po 8 hodinách

doba trvání

25. 3. 2019

termín pro přihlášky

Jak se vyrovnat s novými výzvami na pracovišti a v osobním životě, a přesto si zachovat duševní pohodu? Jednoduše. Absolvujte s námi licencovaný a vědecky ověřený kurz Profesní seniorita, který vám pomůže zorientovat se ve vašem profesním rozvoji, sladit váš osobní život s prací a přispěje k duševní rovnováze. Kurz je určen interním doktorským studentům a začínajícím vysokoškolským pedagogům (do 5 let praxe). Kurz je podpořen z Fondu rozvoje Masarykovy univerzity a je pro účastníky zdarma. Maximální kapacita je 14 účastníků.

Místo konání: místnost C41 FF MU, Arna Nováka 1, Brno
Přihlašování je možné prostřednictvím e-mailu:

harvankova@phil.muni.cz

Kontaktní osoba:

24. 4., 9:00–13:00, Od vzdělávacího obsahu ke znalostem, dovednostem, kompetencím aneb úvod do plánování, realizace a hodnocení výuky

15 účastníků

kapacita

4 hodiny

doba trvání

17. 4. 2019

termín pro přihlášky

Je učitel učitelem studentů nebo učitelem oboru? Kurz bude vycházet z této (špatně položené) otázky a bude vystavěn na přesvědčení, že profesionalita učitelů má dvojí vázanost: vedle ohledu na studenty je pro ni stejně podstatný ohled na obor. V kurzu budou rozebírány otázky spojené s plánováním, realizací a hodnocením výuky. Účastníci se budou zabývat „modelováním“ cesty vedoucí od vzdělávacího obsahu ke znalostem, dovednostem, kompetencím … studentů. Předpokládá se, že účastníci si na příkladech ze svých vlastních oborů vyzkouší: didaktickou analýzu učiva, zprostředkování učiva a jeho procvičování a prohlubování, ověřování naučeného otázkami (typu: co, jak, proč) a aplikačními úlohami apod.

Místo konání: zasedací místnost Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU, Poříčí 31a, budova CVIDOS, 5. n.p.

prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.

proděkan pro výzkum a akademické záležitosti Pedagogické fakulty
vedoucí institutu – Institut výzkumu školního vzdělávání

e‑mail:

Přihlásit se na workshop

27. 5., 9:30–12:30, Motivace studentů ke studiu a rozvoj studentských kompetencí k učení se

20 účastníků

kapacita

3 hodiny

doba trvání

20. 5. 2019

termín pro přihlášky

Plná posluchárna studentů, každý je jiný – jiná motivace ke studiu, jiné učební návyky, jiná očekávání od výuky. Jak s touto diverzitou studentů můžeme jako vyučující pracovat tak, aby výuka naplňovala naše vzdělávací cíle? Jak motivovat studenty ke studiu a jak rozvíjet jejich kompetence k učení? To jsou otázky, které budeme řešit na workshopu vedeném osvědčenou dvojící lektorek, které mají teoretické i praktické zázemí jak v pedagogice, tak v psychologii.

Načítám mapu…

Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.

Pedagogická fakulta UK

e‑mail:

Mgr. Radka High, Ph.D.

Pedagogická fakulta UK

e‑mail:

Přihlásit se na workshop

13. 6., 9:00–13:00, Kvalita a management ve vysokém školství: srovnání přístupu v českém, australském a anglickém vysokém školství

20 účastníků

kapacita

4 hodiny

doba trvání

6. 6. 2019

termín pro přihlášky

Tento workshop účastníky obeznámí s fenoménem kvality ve vysokém školství. Workshop objasní, odkud se pojem “kvalita” do vysokého školství dostal, prodiskutujeme také hlavní mechanismy používané k zabezpečení kvality v rámci tří vysokoškolských systémů.  Na základě případových studií se zaměříme na efektivnost těchto mechanismů a možnosti k jejich vylepšení. Zaměříme se také na zabezpečení kvality jak na Masarykově univerzitě obecně, tak v konkrétních oborech účastníků. Ideální cílovou skupinou jsou vedoucí pracovníci a garanti studijních programů.

Načítám mapu…

Na podzim 2019 připravujeme

Od roku 2017 je CERPEK vzdělávacím centrem Masarykovy univerzity, které si klade za cíl rozvíjet pedagogické kompetence vysokoškolských učitelů. Založením CERPEK Masarykova univerzita reaguje na současný celosvětový trend doceňující význam excelentní výuky na vysokých školách, kdy je výuka považována za aktivitu významem srovnatelnou s vědou a výzkumem. Zatímco pro vědeckou dráhu je v České republice mladý akademik připravován již v průběhu studia, na dráhu učitelskou zpravidla není připravován vůbec.

Máte zájem o individuálnější a intenzivnější přístup k rozvoji vašich pedagogických kompetencí?

Nabídka mentoringu

Máte tip na téma kurzu či lektora/lektorku? Nabízíte kurz, který by se mohl hodit vyučujícím na MU?

Kontaktujte nás

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info