Vzdělávání pro doktorandy

Pedagogické vzdělávání doktorandů považujeme za důležité, proto jsme v roce 2019 začali doktorským studentům nabízet půldenní workshopymentoring. Právě v této chvíli také designujeme pilotní vzdělávací program, který bude určen právě doktorandům. Konkrétně těm, kteří nemají pracovní smlouvu na Masarykově univerzitě a nemohou se tak zapojit do standardního dvousemestrálního vzdělávacího programu Rozvoj pedagogických kompetencí.

Průběh programu

Vzdělávací program Základy vysokoškolské pedagogiky pro doktorandy

Vzdělávací program je jednosemestrální a skládá se ze tří částí:

Pedagogická laboratoř (2.–6. 9. 2019 od 9:00 do 14:00)
Jedná se o týdenní intenzivní kurz v rozsahu 25 hodin přímé výuky. Laboratoř vede tandem zkušených lektorů a některé dny je přítomen i expert, který se věnuje právě probíranému tématu. Tématy Laboratoře jsou zejména výukové cíle – metody výuky a hodnocení studentů. To vše je sestaveno na základě nejnovějších poznatků pedagogického výzkumu. V Laboratoři můžete reflektovat svou současnou výuku a za spolupráce lektorů a kolegů naplánovat výuku v dalším semestru. V rámci Laboratoře je vhodné stanovit si vlastní rozvojové cíle, na kterých budete pracovat v průběhu celého vzdělávacího programu.

Program jednotlivých dní:
Pondělí – vysokoškolský učitel a kvalita výuky
Úterý – příprava a plánování výuky
Středa – hodnocení a reflexe v práci učitele
Čtvrtek – komunikace se studenty
Pátek – technologie ve výuce

Videoreflexe výuky (podzimní semestr 2019)
Jedná se o individuální vzdělávací aktivitu napomáhající rozvoji každého účastníka vzdělávacího programu v oblasti, kterou si sám stanoví. Videoreflexe probíhají ve dvojici: lektor a účastník vzdělávacího programu.

Závěrečné reflektivní setkání (2. týden v lednu 2020)
Jedná se o půldenní závěrečné setkání za účelem reflexe vlastního učení v rámci vzdělávacího programu a nastavení dalších kroků a aktivit v rámci profesního rozvoje.

Podmínky pro přijetí

  • uchazeč musí být student doktorského studijního programu bez pracovní smlouvy s MU
  • uchazeč se musí aktivně podílet na výuce v době konání vzdělávacího programu
  • uchazeč musí být nominován proděkanem pro doktorské studium (či koordinátorem doktorského studia či jinou vnitrofakultně pověřenou osobou) v rámci své fakulty

Podmínky pro ukončení

Aktivní účast na všech povinných součástech VP:

  • Pedagogická laboratoř
  • Videoreflexe výuky
  • Závěrečné reflektivní setkání

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu získá absolvent osvědčení.

Přihlašování do vzdělávacího programu Základy vysokoškolské pedagogiky pro doktorandy zatím není možné. Předpokládáme, že přihlašování spustíme v průběhu května 2019. 

Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se na nás na e-mailu cerpek@muni.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info