Vzdělávání pro doktorandy

Pedagogické a didaktické vzdělávání doktorandů považujeme za důležité, proto jsme v roce 2019 začali doktorským studentům nabízet půldenní workshopymentoring. Dále nově nabízíme vzdělávací program, který je určen právě doktorandům, a to konkrétně těm, kteří nemají pracovní smlouvu na Masarykově univerzitě a nemohou se tak zapojit do standardního dvousemestrálního vzdělávacího programu Rozvoj pedagogických kompetencí.

Průběh programu

Vzdělávací program Základy vysokoškolské pedagogiky pro doktorandy

Vzdělávací program je jednosemestrální a skládá se ze tří částí:

Pedagogická laboratoř (20.–24. 1. 2020 od 9:00 do 14:00)
Jedná se o týdenní intenzivní kurz v rozsahu 25 hodin přímé výuky, který vede tandem zkušených lektorů za podpory expertů, kteří se věnují probíranému tématu. Obsah kurzu je sestaven na základě nejnovějších poznatků pedagogického výzkumu, a zároveň zde můžete reflektovat svou současnou výuku a za spolupráce lektorů a kolegů naplánovat výuku v dalším semestru. V rámci Laboratoře je vhodné stanovit si vlastní rozvojové cíle, na kterých budete pracovat v průběhu vzdělávacího programu.

Program jednotlivých dní:
Pondělí – vysokoškolský učitel a kvalita výuky
Úterý – příprava a plánování výuky
Středa – hodnocení a reflexe v práci učitele
Čtvrtek – komunikace se studenty
Pátek – technologie ve výuce

Videoreflexe výuky (jarní semestr 2020)
Jedná se o individuální vzdělávací aktivitu napomáhající rozvoji každého účastníka vzdělávacího programu v oblasti, kterou si sám stanoví. Videoreflexe probíhají ve dvojici: lektor a účastník vzdělávacího programu.

Závěrečné reflektivní setkání (červen 2020)
Jedná se o půldenní závěrečné setkání za účelem reflexe vlastního učení v rámci vzdělávacího programu a nastavení dalších kroků a aktivit v rámci profesního rozvoje.

Podmínky pro přijetí

  • uchazeč musí být student doktorského studijního programu bez pracovní smlouvy s MU
  • uchazeč se musí aktivně podílet na výuce v době konání vzdělávacího programu
  • uchazeč musí být nominován proděkanem pro doktorské studium (či koordinátorem doktorského studia či jinou vnitrofakultně pověřenou osobou) v rámci své fakulty

Podmínky pro ukončení

Aktivní účast na všech povinných součástech VP:

  • Pedagogická laboratoř
  • Videoreflexe výuky
  • Závěrečné reflektivní setkání

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu získá absolvent osvědčení.

Přihlašování do vzdělávacího programu Základy vysokoškolské pedagogiky pro doktorandy je otevřeno do 13.12.2019 přes Obchodní centrum MU. 

Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se na nás na e-mailu cerpek@muni.cz.