Knihy, časopisy, články

V této sekci najdete odkazy na knihy, časopisy a články, které se týkají oblasti vzdělávání. V textu můžete najít rady a tipy na zlepšení Vašich pedagogických kompetencí.

Monografie a sborníky

Tato publikace Učíme se po celý život? z roku 2008, kterou editovali Milada Rabušicová a Ladislav Rabušic, je o vzdělávání dospělých v České republice.

Periodika
     
  • AULA

    AULA je recenzovaný odborný časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku, který se zaměřuje jak na publikování původních výzkumných prací z oblasti vysokého školství a vědy, tak na aktuální diskuse o vysokoškolské a vědní politice. Vychází zpravidla dvakrát ročně a je vydáván Centrem pro studium vysokého školství, v.v.i.

  • Firemní vzdělávání

    Firemní vzdělávání je e-časopis určený personalistům zabývajícím se vzděláváním a rozvojem svých zaměstnanců, vzdělávacím institucím, školám a všem, kteří se zajímají o vzdělávání dospělých. Tematicky se zaměřuje na aktuální trendy v oboru, zajímavosti, tipy pro rozvoj, rozhovory s osobnostmi a další oblasti.
     
Články