Struktura programu

Vzdělávací program se skládá ze čtyř částí zahrnujících jak individuální práci, tak společná setkání. Součástí Dílny rozvoje pedagogických kompetencí je:

1) Laboratoř
týdenní kurz / před začátkem semestru / 27,5 hodiny

je obvykle považována za „prostor určený odborným pokusům, výzkumu a vývoji, expertním rozborům a také výuce v řadě oborů lidské činnosti“. Naše Laboratoř odpovídá tomuto popisu a skládá se ze čtyř prvků:

  • interaktivní zpracování teorie z oblasti pedagogiky a didaktiky,
  • reflexe dosavadní vlastní výukové praxe,
  • aktivní hledání možností implementace teorie do praxe,
  • stanovení vlastního rozvojového cíle pro práci napříč vzdělávacím programem.

Jako studijní podpora slouží námi zpracovaná skripta, která shromažďují základní poznání a nabízí prostor pro další rozvoj. Máme k dispozici také e-learningové prostředí, ve kterém jsou umístěny studijní materiály, rozvojové úkoly a také prostor pro sdílení zkušeností.

Obsah Laboratoře je sestaven na základě nejnovějších poznatků pedagogického výzkumu. Témata jednotlivých setkání jsou následující:

  • vysokoškolští vyučující a kvalita výuky na univerzitě,
  • příprava výuky se zaměřením na formulaci výukových cílů,
  • komunikace se studujícími se zřetelem na dialogické vyučování,
  • formativní hodnocení procesu a výsledků učení se,
  • reflexe výuky jako prostředek pro intenzivní učení se.

2) Ateliéry
tři workshopy / v rámci semestru / 12 hodin

jsou obvykle považovány za „prostor, ve kterém tvoří umělci“. Naše ateliéry ve stejném duchu přispívají k tvorbě takových malých uměleckých kusů – výukových lekcí. V průběhu semestru vám nabídneme tři workshopy (ateliéry), které reflektují právě probíhající semestr a teoretické téma s přesahem do praxe. Jednotlivá témata vybírají buď lektoři (např. práce se skupinou), anebo frekventanti sami dle svých potřeb a přání. Cílem takto koncipovaných ateliérů je kontinuální prohlubování znalosti a dovednosti frekventantů tak, aby docházelo k postupnému zdokonalování jejich výuky za doprovodu kolegiální podpory.

3) Studio
individuální aktivita / v rámci semestru / cca 10 hodin

obvykle představuje „prostor, ve kterém člověk aranžuje a komponuje postavy nebo předměty pro audiovizuální tvorbu“. A právě takovéto malé studio vznikne ve výuce každého frekventanta. Nedílnou součástí vzdělávacího programu je totiž videoreflexe výuky, která napomáhá v rozvoji frekventantů právě v oblasti, kterou sami považují za důležitou. Součástí videoreflexe je zhlédnutí videozáznamu výuky za účasti lektora a frekventanta. Společně sledují, jak se daří pracovat na rozvojovém cíli stanoveném v Laboratoři.

4) Galerie
závěrečný workshop / po skončení semestru / 5,5 hodiny

je obvykle považována za „místo pro výstavu a prezentaci uměleckých děl“. V našem případě se jedná o závěrečné setkání celého vzdělávacího programu. Setkáme se, abychom se společně s frekventanty ohlédli nejen za tím, co se naučili nového, ale také proto, abychom nastavili další kroky profesního rozvoje každého frekventanta.

Takto sestavený vzdělávací program vychází nejen z průzkumu podobných aktivit provedeného v rámci ČR a zahraničí, ale také z našeho výzkumu uskutečněného na Masarykově univerzitě. Zohledněny byly také zpětné vazby absolventek a absolventů vzdělávacích aktivit CERPEK.

Zpět

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info