CERPEK  |  2/2022
12. 4. 2022, 19:09

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí příznivci CERPEKu,

srdečně vás zdravím a přeji hodně úspěchů v rozvoji a vzdělávání studentů i zaměstnanců.

Od 1. 4. došlo k podstatnému rozšíření činnosti CERPEKu a také ke změně ve vedení centra – viz informace níže.

Při této příležitosti bych velmi rád poděkoval dosavadnímu řediteli Jeffu Vanderzielovi a celému týmu spolupracovníků – odborných pracovníků, koordinátorů a organizátorů aktivit, lektorů, pracovníků administrativní a technické podpory a všem dalším. Blahopřeji k dosaženým úspěchům, k položení velmi dobrých základů rozvoje pedagogických kompetencí na Masarykově univerzitě.

Naplánované aktivity, programy, semináře, workshopy a dílny budou samozřejmě pokračovat a budeme je i nadále rozvíjet, obohacovat, přicházet s další pestrou nabídkou odborně promyšlených ucelených programů i jednorázových aktivit.

Vedle toho budeme také pokračovat v nabídce velmi obdobných akcí a aktivit v oblasti rozvoje manažerských, osobnostních, organizačních, digitálních i dalších kompetencí. V tomto ohledu navazujeme na již bohatě rozvinutou činnost, kterou dosud zajišťoval Odbor pro personální řízení RMU.

Budeme velmi úzce kooperovat s fakultami, vysokoškolskými ústavy i s ostatními součástmi napříč MU. Nabídneme vám své odborné síly a spolupráci na dalším rozvoji vzdělávacích aktivit pořádaných Odborem pro vědu a výzkum RMU, odborně budeme úzce spolupracovat s Odborem pro kvalitu vzdělávání, navazujeme též spolupráci s Poradenským centrem, Kariérním centrem a dalšími.

Společně s týmem CERPEK / Centrum rozvoje kompetencí se v příštích týdnech budeme věnovat definování vize, strategie a nabídky našeho působení, stejně jako stanovení cílových skupin, pro které budeme připravovat, nabízet a organizovat vzdělávací aktivity.

Pedagogické kompetence jsou a dále budou pilířem naší činnosti. I nadále budeme aktivní v mnoha dalších oblastech. To mohu slíbit a na to se můžete těšit.

Rozvoj a vzdělávání je naše vášeň. Jsme přesvědčeni, že je to cesta kupředu ke stálému zkvalitňování výuky a také práce s lidmi. Tedy tím nejcennějším, co naše univerzita má.

Těším se na spolupráci.

Petr Pokorný
Ředitel CERPEK / Centrum rozvoje kompetencí Masarykovy univerzity

CERPEK nově povede Petr Pokorný

Novým ředitelem CERPEK je od 1. dubna Petr Pokorný, dosavadní ředitel Odboru pro personální řízení RMU. Centrum od dubna podstatně rozšířilo své činnosti, a tak kromě rozvoje pedagogických kompetencí nově nabízí také rozvoj manažerských, osobnostních, organizačních a dalších kompetencí. Dochází tak k dalšímu kroku realizace Strategického záměru MU v oblasti Personální politiky. Cílem je především efektivita a kvalita nabízených aktivit, kterých se jen v loňském roce zúčastnilo několik stovek osob z řad akademiků, vědců i neakademických zaměstnanců.

Milí přátelé, vážené kolegyně, vážení kolegové

s jarem přichází obnova a změna. A v této souvislosti vám dnes píši. Jak se můžete dočíst výše, s ukončením činnosti CERPEK v rámci MUNI 4.0 vedení univerzity svěřilo Centru rozšířené portfolio povinností. V této souvislosti zůstávám v CERPEKu, ale vracím se ke své původní funkci akademického garanta aktivit. Těším se tedy na další spolupráci s vámi a vašimi kolegy při rozvoji a zajišťování aktivit profesního rozvoje pro všechny zaměstnance a doktorandy Masarykovy univerzity. Nedbal bych své povinnosti, kdybych na závěr nepoděkoval celému týmu CERPEK za vynikající práci v uplynulých pěti letech a za veškerou pomoc a asistenci, kterou mi za tu dobu poskytli a díky níž byla moje práce skutečným potěšením.

S nejsrdečnějšími pozdravy
Jeffrey A.  Vanderziel

Jak na výuku na MU?

Od začátku tohoto kalendářního roku jsme úspěšně realizovali již šest workshopů, jejichž společným cílem bylo pomoci vyučujícím MU a doktorským studentům na cestě k realizaci kvalitní výuky.

Do konce semestru máme v nabídce ještě dalších pět workshopů s novými tématy, na které je možné se ještě přihlásit.

Kompletní nabídka workshopů
 

První workshop v angličtině

Jsou na vašem pracovišti zahraniční vyučující?

Radujeme se z toho, že i jim můžeme nabídnout první workshop v angličtině. Jeho tématem je testování studentů a nese název What’s Hot and What’s Not in Testing: Testing and Assessment of University Students.

Budeme moc rádi, když jim o něm dáte vědět.

Více o workshopu

Pozvánka na nejbližší workshopy

Jak na responzivní výuku ve vysokoškolském prostředí?

Věděli jste, že responzivní výuka výrazně zvyšuje efekt práce vyučujících a vytváří pro ně i pro studující jistotu, že jejich společná práce má žádoucí výsledky?

Pokud jste se se spojením responzivní výuka v kontextu vysokoškolské výuky ještě nesetkali, je tento workshop pro vás jedinečnou možností. Ptáte se, proč byste se měli zajímat o responzivní výuku? Motivací pro vás mohou být výsledky výzkumů, které ukazují, že pro efektivní učení je důležité neustále získávat zpětnou vazbu o tom, kde jsem vůči cíli, kterého se snažím dosáhnout, a co je potřeba (u)dělat, abych se mu přibližoval. O výuce, která tento princip uplatňuje, se hovoří jako o formativní či responzivní.

Více o workshopu

Jak vyučovat s kolegou v tandemu?

Víte, jak si vybrat „parťáka“, jak se na tandemovou výuku připravit a jak z ní vytěžit maximum?

Tandemová nebo také párová výuka se postupně stává součástí výukové praxe na všech úrovních škol. Vyučujícím přináší spoustu příležitostí učit se od sebe navzájem, podpořit se a obohatit vlastní výuku. Studujícím zase přináší více pozornosti a možnost učit se tak, jak potřebují.

Workshop vás provede výhodami i úskalími tandemové výuky, ukáže vám její možné formy a pokusí se vás přesvědčit, že stojí za to se do ní pustit a vyzkoušet ji.

Více o workshopu

čt 28. 4. 2022

What’s Hot and What’s Not in Testing: Testing and Assessment of University Students 

st 4. 5. 2022

Efektivní nastavení a podpora skupinové práce studentů 

st 11. 5. 2022

Práce s obsahy při přípravě výuky aneb jak vybrat to důležité a naučit to 

Informace o manažerském a osobnostním vzdělávání

CERPEK / Centrum rozvoje kompetencí pokračuje a navazuje na vzdělávací činnosti, které byly dosud organizovány pod hlavičkou OPŘ RMU, jak je uvedeno výše. Již tradičně nabízíme dva rozvojové programy určené pro začínající i zkušené manažery. Oba programy mají mnohaletou tradici a ukončily je již desítky spokojených absolventů. Abychom posílili vzájemné sdílení a spolupráci, participanty těchto kurzů jsou jak akademici, tak neakademičtí pracovníci. Nově nabízíme program pro talenty, který otevíráme jižv dubnu. Tyto rozvojové programy se budou realizovat ve 36 školicích dnech.

Vedle těchto ucelených programů naleznete v naší nabídce i množství dalších kurzů – ty lze nalézt v Katalogu vzdělávání.

S úspěchem a velkým zájmem ze strany zaměstnanců podporujeme například hodnocení zaměstnanců nebo manažerské dovednosti. Dále se věnujeme oblasti odborných dovedností pro různé skupiny zaměstnanců MU. Z nově připravovaných projektů zmiňme osvětový workshop, který budeme realizovat společně s Poradenským centrem MU a bude se týkat tematiky sexuálního obtěžování.

Taktéž (spíše jako doplňkovou aktivitu) nabízíme i dvanáct kurzů jazykového vzdělávání – tato potřeba vyplynula jako jeden ze závěrů dotazníkového hodnocení zaměstnanců realizovaného Rektorátem MU.

Postupně se i v newsletteru CERPEKu budete dozvídat více.

Katalog vzdělávání

© 2024
Masarykova univerzita