Nabídka workshopů

CERPEK nabízí roční vzdělávací program Rozvoj pedagogických kompetencí ve vysokoškolském prostředí. Ten je však realizován v rámci regulí projektu MUNI 4.0 a je určen pouze zaměstnancům MU. Nemohou se jej proto účastnit doktorští studenti ani externí vyučující. Nabídkou workshopů se proto snažíme překonat tato omezení daná projektem a nabídnout možnost pedagogického vzdělávání i doktorským studentům a externím vyučujícím, kteří se podílejí na výuce. Témata nabízených workshopů vycházejí z analýzy vzdělávacích potřeb cílové skupiny, zpětných vazeb získaných od absolventů vzdělávacího programu Rozvoj pedagogických kompetencí ve vysokoškolském prostředí, a také z výsledků výzkumu v oblasti vysokoškolské výuky.

Komu jsou workshopy určeny?

Primární cílovou skupinou jsou zejména začínající vysokoškolští učitelé z řad doktorských studentů a mladých akademiků podílejících se na výuce. Vítáme také účast externích vyučujících a zkušenějších akademiků, kteří hledají nové impulzy do výuky.

Přehled workshopů

Podzim 2020

22.– 23. 10. Rozvoj pedagogických kompetencí prostřednictvím finské metody — Profesní seniorita

14 účastníků

kapacita

2 dny po 8 hodinách

doba trvání

5. 10. 2020

termín pro přihlášky

Jak se vyrovnat s novými výzvami na pracovišti a v osobním životě, a přesto si zachovat duševní pohodu? Jednoduše. Absolvujte s námi licencovaný a vědecky ověřený kurz Profesní seniorita, který vám pomůže zorientovat se ve vašem profesním rozvoji, odhalit své silné stránky, sladit váš osobní život s prací a přispěje k duševní rovnováze.
Kurz je podpořen projektem Rozvoj vysokoškolské pedagogiky (RVV) a účast na něm je zdarma.

Jaro 2020

20. 4., 14.00–19.00, Efektivní konzultování diplomových prací a seminárních projektů (ZRUŠENO)

16 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

15. 4. 2020

termín pro přihlášky

Pracovna přeplněná knihami. Konzultační stolek. Vy. Student. Diplomová práce. Papír plný poznámek. Co teď? Jak by měla konzultace proběhnout, aby si z ní student odnesl co nejvíce, netrvala dlouho a měli jste z ní oba příjemný dojem? Pokud si i vy lámete hlavu nad tím, jak poskytnout studentovi zpětnou vazbu tak, aby to zkvalitnilo jeho práci a co nejlépe podpořilo jeho dovednosti, navštivte tento workshop. Jeho jádrem bude hledání způsobů, jak vést efektivní konzultaci, a praktický nácvik poskytování formativního hodnocení a zpětné vazby. Tyto dovednosti využijete i ve výuce a v dalších oblastech svého profesního života.
Workshop je podpořen projektem Rozvoj vysokoškolské výuky (RVV) – účast na něm je zdarma.
Zúčastnit se ho mohou akademičtí pracovníci i doktorští studenti. 

4. 5., 13.00—18.00, Digitální studentská portfolia ve studiu a výuce (ZRUŠENO)

16 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

27. 4. 2020

termín pro přihlášky

Digitální portfolio je kolekcí výstupů studenta, nástrojem pro reflexi a sebeutváření. Pro učitele je pak místem, v němž může sledovat růst studenta a podporovat jej. Na workshopu se seznámíte s redakčním systémem WordPress a vyzkoušíte si založení vlastního učitelského portfolia. Zejména se však dozvíte, co tvorba portfolia obnáší pro studenty. Dozvíte se také, jak můžete prezentační portfolio studentů využít při ukončování předmětů i celého studia, a ve výuce samotné - jako portfolia rozvojová. Budeme se zabývat i specifiky využití portfolia pro jednotlivé obory, zadáváním úkolů a možnostmi zpětné vazby v kontextu tohoto nástroje. Diskutovat budeme portfolio v kontextu informační gramotnosti, digitálních kompetencí a životě onlife vůbec.
Workshop je podpořen projektem Rozvoj vysokoškolské výuky (RVV) – účast na něm je zdarma.
Zúčastnit se ho mohou akademičtí pracovníci i doktorští studenti. 

Na workshop je nutné přinést si vlastní Notebook, na kterém budete pracovat.

28.– 29. 5. Rozvoj pedagogických kompetencí prostřednictvím finské metody — Profesní seniorita (ZRUŠENO)

14 účastníků

kapacita

2 dny po 8 hodinách

doba trvání

15. 5. 2020

termín pro přihlášky

Jak se vyrovnat s novými výzvami na pracovišti a v osobním životě, a přesto si zachovat duševní pohodu? Jednoduše. Absolvujte s námi licencovaný a vědecky ověřený kurz Profesní seniorita, který vám pomůže zorientovat se ve vašem profesním rozvoji, odhalit své silné stránky, sladit váš osobní život s prací a přispěje k duševní rovnováze.
Kurz je podpořen projektem Rozvoj vysokoškolské výuky (RVV) a účast na něm je zdarma.

8. 6., 9.00-12.30, WEBINÁŘ: Motivace studentů ke studiu a rozvoj studentských kompetencí k učení se

20 účastníků

kapacita

3 hodiny

doba trvání

5. 6. 2020

termín pro přihlášky

Plná posluchárna studentů, každý je jiný – jiná motivace ke studiu, jiné učební návyky, jiná očekávání od výuky. Jak s touto diverzitou studentů můžeme jako vyučující pracovat tak, aby výuka naplňovala vzdělávací cíle? Jak motivovat studenty ke studiu a jak rozvíjet jejich kompetence k učení? Na tyto otázky budeme hledat odpověď za pomocí 6 kroků, které vedou ke zkvalitnění výuky.
Webinář bude veden dvojicí lektorek, které mají teoretické i praktické zázemí nejen v pedagogice, ale také v psychologii.

Workshop je podpořen projektem Rozvoj vysokoškolské výuky (RVV) – účast na něm je zdarma. Zúčastnit se ho mohou akademičtí pracovníci i doktorští studenti. 

 

Místo konání: 

on-line webinář; 90 min + 30 min pauza + 90 min

Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.

Pedagogická fakulta UK

e‑mail:
Mgr. Radka High, Ph.D.

Pedagogická fakulta UK

e‑mail:

Přihlásit se na workshop

Podzim 2019

8. 10., 14.00–18.00, Efektivní konzultování diplomových prací a seminárních projektů

16 účastníků

kapacita

4 hodiny

doba trvání

1. 10. 2019

termín pro přihlášky

Pracovna přeplněná knihami. Konzultační stolek. Vy. Student. Diplomová práce. Napjatá atmosféra. Co teď? Pokud si i Vy lámete hlavu nad tím, jak co nejlépe rozvíjet klíčové dovednosti studentů, navštivte tento workshop. Jeho jádrem bude praktický nácvik poskytování zpětné vazby za použití mnoha různých technik a nástrojů od nedirektivní zpětné vazby až po udílení rad. Dovednost poskytování zpětné vazby využijete i ve výuce a v dalších oblastech svého profesního života.
Kurz je podpořen z Fondu rozvoje Masarykovy univerzity a účast na něm je zdarma.

Mgr. Zuzana Kročáková
e‑mail:

Lektorka vzdělávání dospělých, matka, punkový systematik, ENFP. Vystudovala učitelství češtiny a psychologie na PdF MU, pak sbírala pedagogické i životní zkušenosti na Lotyšské univerzitě v Rize, brněnském soujkromém gymnáziu, Katedře psychologie PdF MU, na mateřské dovolené i na americké střední chlapecké škole. Za svou erudici v zážitkové pedagogice vděčí dobrovolnické práci v Prázdninové škole Lipnice a Hnutí Brontosaurus. V současnosti učí Pedagogickou psychologii na PdF MU a zároveň působí jako průvodce učitelů ve společnosti Učitel naživo. Zajímá ji téma psychické bezpečnosti ve výchově a vzdělávání a rozvíjení měkkých dovedností.

23. 10., 9:00–13:00, Styly učení se studentů a jejich odraz v designování a realizaci výuky

16 účastníků

kapacita

4 hodiny

doba trvání

16. 10. 2019

termín pro přihlášky

Pokud se řekne “univerzitní výuka”, řada z nás si představí obrovské sály plné studentů, učitele u projekčního plátna či tabule, všudypřítomnou tíhu vzdělávání a šustění prstů po klávesnici notebooku. Jak tato naše představa ladí s poznatky psychologie a pedagogiky, které tvrdí, že každý student se potřebuje učit jiným způsobem a jiným tempem? Přijďte na tento workshop a získejte řadu užitečných tipů, které Vám pomohou poznat, jak se studenti učí a jaké prvky výuky jsou pro ně ideální.
Kurz je podpořen z Fondu rozvoje Masarykovy univerzity a účast na něm je zdarma.

Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.

Pedagogická fakulta UK

e‑mail:
Mgr. Radka High, Ph.D.

Pedagogická fakulta UK

e‑mail:

31. 10. – 1. 11. Rozvoj pedagogických kompetencí prostřednictvím finské metody — Profesní seniorita

14 účastníků

kapacita

2 dny po 8 hodinách

doba trvání

15. 10. 2019

termín pro přihlášky

Jak se vyrovnat s novými výzvami na pracovišti a v osobním životě, a přesto si zachovat duševní pohodu? Jednoduše. Absolvujte s námi licencovaný a vědecky ověřený kurz Profesní seniorita, který Vám pomůže zorientovat se ve vašem profesním rozvoji, sladit Váš osobní život s prací a přispěje k duševní rovnováze. Kurz je určen interním doktorským studentům a začínajícím vysokoškolským pedagogům (do 5 let praxe).
Kurz je podpořen z Fondu rozvoje Masarykovy univerzity a účast na něm je zdarma.

Přihlašování je možné prostřednictvím e-mailu:

Lektorky:

5. 11., 9:00–13:00, Aktivizace studentů ve výuce prostřednictvím vhodných metod výuky

16 účastníků

kapacita

4 hodiny

doba trvání

29. 10. 2019

termín pro přihlášky

Pedagogickým evergreenem je snaha o to, aby studenti byli na hodinách aktivní a zapojovali se do výuky a my učitelé abychom z hodin odcházeli s pocitem, že jsme na ní pracovali všichni společně. Na workshopu se zaměříme na to, jaké okolnosti aktivizaci studentů napomáhají a které ji naopak brzdí; co můžeme ve výuce, nebo při její přípravě, udělat pro to, abychom aktivitu studentů podpořili a dosahovali tak nejen lepšího pocitu z výuky, ale i lepších studijních výsledků. Budeme se zabývat také otázkou, jak naplánovat a realizovat výuku tak, aby se aktivita studentů stala klíčovou, přitom však přirozenou, součástí výuky.

Co si z dílny odnesete:

  1. Tipy pro aktivizaci studentů v rámci přednášek pro velké skupiny studentů.
  2. Tipy pro vedení diskuzí se studenty na seminářích.
  3. Tipy pro přemýšlení nad strukturou celého předmětu i jednotlivých hodin.

Kurz je podpořen z Fondu rozvoje Masarykovy univerzity a účast na něm je zdarma.

15. 11., 9:00–13:00, Hlasová výchova a péče o hlas učitele

16 účastníků

kapacita

4 hodiny

doba trvání

8. 11. 2019

termín pro přihlášky

Ať už preferujeme jakékoli metody výuky, alespoň jednou za čas se stane, že musíme mluvit k velkému počtu lidí, či hodně nahlas, nebo ideálně kombinace obojího a ještě k tomu často. Hlasová výchova a péče o hlas je tak vlastně péčí o náš pracovní nástroj.
Na tomto praktickém workshopu si vyzkoušíme nejen to, jak o hlas pečovat tak, abychom předcházeli případným problémům, ale také jak si pomoci ve chvílích, kdy už se s hlasem něco děje.
Kurz je podpořen z Fondu rozvoje Masarykovy univerzity a účast na něm je zdarma.

Jaro 2019

14. 3., 12:45–16:45, Rozvoj kritického myšlení: Položit dobrou otázku

20 účastníků

kapacita

4 hodiny

doba trvání

7. 3. 2019

termín pro přihlášky

Čtyřhodinový seminář pomůže začínajícím učitelům VŠ v tvorbě a kladení otázek k naučným i beletristickým textům. Cílem je naučit tomu samotného studenta, a tím mu pomoci, aby identifikoval jednak nejasnosti v svém porozumění složitějším prvkům textu, jednak rozpoznal a vyjasňoval souvislosti mezi sdělením textu a svou zkušeností odbornou (studijní) i životní.
Seminář je veden aktivizujícími a kooperativními postupy. I jich mohou účastníci využít ve vlastní výuce.

PhDr. Ondřej Hausenblas

Katedra české literatury, PedF UK, Praha

11.–12. 4., 9:00–17:00, Rozvoj pedagogických kompetencí prostřednictvím finské metody — Profesní seniorita

14 účastníků

kapacita

2 dny po 8 hodinách

doba trvání

25. 3. 2019

termín pro přihlášky

Jak se vyrovnat s novými výzvami na pracovišti a v osobním životě, a přesto si zachovat duševní pohodu? Jednoduše. Absolvujte s námi licencovaný a vědecky ověřený kurz Profesní seniorita, který vám pomůže zorientovat se ve vašem profesním rozvoji, sladit váš osobní život s prací a přispěje k duševní rovnováze. Kurz je určen interním doktorským studentům a začínajícím vysokoškolským pedagogům (do 5 let praxe). Kurz je podpořen z Fondu rozvoje Masarykovy univerzity a je pro účastníky zdarma. Maximální kapacita je 14 účastníků.

Místo konání: místnost C41 FF MU, Arna Nováka 1, Brno
Přihlašování je možné prostřednictvím e-mailu:

Kontaktní osoba:

24. 4., 9:00–13:00, Od vzdělávacího obsahu ke znalostem, dovednostem, kompetencím aneb úvod do plánování, realizace a hodnocení výuky

15 účastníků

kapacita

4 hodiny

doba trvání

17. 4. 2019

termín pro přihlášky

Je učitel učitelem studentů nebo učitelem oboru? Kurz bude vycházet z této (špatně položené) otázky a bude vystavěn na přesvědčení, že profesionalita učitelů má dvojí vázanost: vedle ohledu na studenty je pro ni stejně podstatný ohled na obor. V kurzu budou rozebírány otázky spojené s plánováním, realizací a hodnocením výuky. Účastníci se budou zabývat „modelováním“ cesty vedoucí od vzdělávacího obsahu ke znalostem, dovednostem, kompetencím … studentů. Předpokládá se, že účastníci si na příkladech ze svých vlastních oborů vyzkouší: didaktickou analýzu učiva, zprostředkování učiva a jeho procvičování a prohlubování, ověřování naučeného otázkami (typu: co, jak, proč) a aplikačními úlohami apod.

Místo konání: zasedací místnost Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU, Poříčí 31a, budova CVIDOS, 5. n.p.

prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.

proděkan pro výzkum a akademické záležitosti Pedagogické fakulty
vedoucí institutu – Institut výzkumu školního vzdělávání

e‑mail:

27. 5., 9:30–12:30, Motivace studentů ke studiu a rozvoj studentských kompetencí k učení se

20 účastníků

kapacita

3 hodiny

doba trvání

20. 5. 2019

termín pro přihlášky

Plná posluchárna studentů, každý je jiný – jiná motivace ke studiu, jiné učební návyky, jiná očekávání od výuky. Jak s touto diverzitou studentů můžeme jako vyučující pracovat tak, aby výuka naplňovala naše vzdělávací cíle? Jak motivovat studenty ke studiu a jak rozvíjet jejich kompetence k učení? To jsou otázky, které budeme řešit na workshopu vedeném osvědčenou dvojící lektorek, které mají teoretické i praktické zázemí jak v pedagogice, tak v psychologii.

Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.

Pedagogická fakulta UK

e‑mail:
Mgr. Radka High, Ph.D.

Pedagogická fakulta UK

e‑mail:

13. 6., 9:00–13:00, Kvalita a management ve vysokém školství: srovnání přístupu v českém, australském a anglickém vysokém školství

20 účastníků

kapacita

4 hodiny

doba trvání

6. 6. 2019

termín pro přihlášky

Tento workshop účastníky obeznámí s fenoménem kvality ve vysokém školství. Workshop objasní, odkud se pojem “kvalita” do vysokého školství dostal, prodiskutujeme také hlavní mechanismy používané k zabezpečení kvality v rámci tří vysokoškolských systémů.  Na základě případových studií se zaměříme na efektivnost těchto mechanismů a možnosti k jejich vylepšení. Zaměříme se také na zabezpečení kvality jak na Masarykově univerzitě obecně, tak v konkrétních oborech účastníků. Ideální cílovou skupinou jsou vedoucí pracovníci a garanti studijních programů.

Od roku 2017 je CERPEK vzdělávacím centrem Masarykovy univerzity, které si klade za cíl rozvíjet pedagogické kompetence vysokoškolských učitelů. Založením CERPEK Masarykova univerzita reaguje na současný celosvětový trend doceňující význam excelentní výuky na vysokých školách, kdy je výuka považována za aktivitu významem srovnatelnou s vědou a výzkumem. Zatímco pro vědeckou dráhu je v České republice mladý akademik připravován již v průběhu studia, na dráhu učitelskou zpravidla není připravován vůbec.

Máte zájem o individuálnější a intenzivnější přístup k rozvoji vašich pedagogických kompetencí?

Studenti Vás nepochválí a kolegové Vás nevidí vyučovat? Tak odkud tedy získávat zpětnou vazbu na výuku? Pořiďte si mentora! Zejména pokud jste začínajícími učiteli, oceníte pomoc mentora, který dílem ocení Vaši práci a dílem Vás kriticko-přátelsky popostrčí kupředu směrem, kterým se chcete vydat. Spolupráci s mentorem si totiž řídíte sami – máte tak unikátní možnost získat přesně to, co potřebujete.

Nabídka mentoringu

Máte tip na téma kurzu či lektora/lektorku? Nabízíte kurz, který by se mohl hodit vyučujícím na MU?

Kontaktujte nás