Nabídka workshopů

Kromě vzdělávacích kurzů CERPEK nabízí možnost pedagogického vzdělávání také prostřednictvím workshopů. Tyto workshopy jsou určeny akademickým pracovníkům, doktorským studentům i externím vyučujícím, kteří se podílejí na výuce. Témata nabízených workshopů vycházejí z analýzy vzdělávacích potřeb cílové skupiny, zpětných vazeb získaných od absolventů našich vzdělávacích programů, a také z výsledků výzkumu v oblasti vysokoškolské výuky.

Aktuálně nabízíme workshopy v rámci dvou našich projektů – RVV a ZIP MUNI. Workshopy realizované v těchto projektových schématech se od sebe liší především cílovou skupinou účastníků, kteří se na ně mohou hlásit. Společné mají workshopy naopak to, že jejich témata mají za cíl přispět k podpoře kvalitní výuky na MUNI.

Workshopy RVV

Komu jsou workshopy určeny?

V rámci projektu Rozvoj vysokoškolské pedagogiky (RVV) nabídne CERPEK pět vzdělávacích workshopů věnujících se rozvoji pedagogických kompetencí vysokoškolských pedagogů. Primární cílovou skupinou jsou zejména začínající vysokoškolští učitelé z řad doktorských studentů a mladých akademiků podílejících se na výuce. Vítáme také účast externích vyučujících a zkušenějších akademiků, kteří hledají nové impulzy do výuky. Témata workshopů vycházejí analýzy vzdělávacích potřeb cílové skupiny.

Díky podpoře projektu je účast na workshopech zdarma.

Podzim 2020

9. 10., 9.00–14.00, Hlasová výchova a péče o hlas učitele (ZRUŠENO)

16 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

7. 10. 2020

termín pro přihlášky

Ať už preferujeme jakékoli metody výuky, alespoň jednou za čas se stane, že musíme mluvit k velkému počtu lidí, či hodně nahlas, nebo kombinace obojího a ještě k tomu často. Hlasová výchova a péče o hlas je tak vlastně péčí o náš pracovní nástroj. Na tomto praktickém workshopu si vyzkoušíte nejen to, jak o hlas pečovat tak, abyste předcházeli případným problémům, ale také jak si můžete sami pomoci ve chvílích, kdy už se s hlasem něco děje.

Kurz je podpořen projektem Rozvoj vysokoškolské výuky (RVV) a účast na něm je zdarma. Zúčastnit se ho mohou akademičtí pracovníci i doktorští studenti. 

Lektorka:

Kontakt na koordinátorku:

22.–23. 10. Rozvoj pedagogických kompetencí prostřednictvím finské metody – Profesní seniorita (ZRUŠENO)

14 účastníků

kapacita

2 dny po 8 hodinách

doba trvání

5. 10. 2020

termín pro přihlášky

Jak se vyrovnat s novými výzvami na pracovišti a v osobním životě, a přesto si zachovat duševní pohodu? Jednoduše. Absolvujte s námi licencovaný a vědecky ověřený kurz Profesní seniorita, který vám pomůže zorientovat se ve vašem profesním rozvoji, odhalit své silné stránky, sladit váš osobní život s prací a přispěje k duševní rovnováze.

Kurz je podpořen projektem Rozvoj vysokoškolské pedagogiky (RVV) a účast na něm je zdarma. Zúčastnit se ho mohou akademičtí pracovníci i doktorští studenti. 

26. 10., 13.00–18.00, Efektivní konzultování diplomových prací a seminárních projektů (ON-LINE)

16 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

22. 10. 2020

termín pro přihlášky

Pracovna přeplněná knihami. Konzultační stolek. Vy. Student. Diplomová práce. Papír plný poznámek. Co teď? Jak by měla konzultace proběhnout, aby si z ní student odnesl co nejvíce, netrvala dlouho a měli jste z ní oba příjemný dojem? Pokud si i vy lámete hlavu nad tím, jak poskytnout studentovi zpětnou vazbu tak, aby to zkvalitnilo jeho práci a co nejlépe podpořilo jeho dovednosti, navštivte tento workshop. Jeho jádrem bude hledání způsobů, jak vést efektivní konzultaci, a praktický nácvik poskytování formativního hodnocení a zpětné vazby. Tyto dovednosti využijete i ve výuce a v dalších oblastech svého profesního života.

Workshop je podpořen projektem Rozvoj vysokoškolské výuky (RVV) – účast na něm je zdarma. Zúčastnit se ho mohou akademičtí pracovníci i doktorští studenti. 

Workshop proběhne on-line.

Přihlásit se na workshop

Lektorka:

Kontakt na koordinátorku:

2. 11., 9.00–13.00, Digitální studentská portfolia ve studiu a výuce (ON-LINE)

16 účastníků

kapacita

4 hodiny

doba trvání

29. 10. 2020

termín pro přihlášky

Digitální portfolio je kolekcí výstupů studenta, nástrojem pro reflexi a sebeutváření. Pro učitele je pak místem, v němž může sledovat růst studenta a podporovat jej. Na workshopu se seznámíte s redakčním systémem WordPress a vyzkoušíte si založení vlastního učitelského portfolia. Zejména se však dozvíte, co tvorba portfolia obnáší pro studenty. Dozvíte se také, jak můžete prezentační portfolio studentů využít při ukončování předmětů i celého studia, a ve výuce samotné - jako portfolia rozvojová. Budeme se zabývat i specifiky využití portfolia pro jednotlivé obory, zadáváním úkolů a možnostmi zpětné vazby v kontextu tohoto nástroje. Diskutovat budeme portfolio v kontextu informační gramotnosti, digitálních kompetencí a životě onlife vůbec.

Workshop je podpořen projektem Rozvoj vysokoškolské výuky (RVV) – účast na něm je zdarma. Zúčastnit se ho mohou akademičtí pracovníci i doktorští studenti. 

Na workshopu budete potřebovat vlastní notebook, na kterém budete pracovat.

Workshop proběhne on-line.

Přihlásit se na workshop

Lektorka:

Kontakt na koordinátorku:

24. 11., 17.00–18.30, Jak zařídit, aby studenti přemýšleli… (i v online výuce) (ON-LINE)

25 účastníků

kapacita

90 minut

doba trvání

22. 11. 2020

termín pro přihlášky

Přemýšlíte nad tím, jak studenty více vtáhnout do vaší on-line výuky a hledáte inspiraci? Webinář vám poskytne praktické tipy a ukázky didaktických metod, které zařídí, že studenti přemýšlejí, diskutují, učí se vzájemně aj., a které lze snadno zařadit do on-line výuky. Metody si v průběhu webináře budete moci také sami vyzkoušet a budete mít možnost podělit se o svoji dobrou praxi s ostatními.

Webinář je podpořen projektem Rozvoj vysokoškolské výuky (RVV) – účast na něm je zdarma. Zúčastnit se ho mohou akademičtí pracovníci i doktorští studenti.

Workshop proběhne on-line v MS Teams.

Přihlásit se na workshop

Lektorka:

Kontakt na koordinátorku:

Jaro 2020

20. 4., 14.00–19.00, Efektivní konzultování diplomových prací a seminárních projektů (ZRUŠENO)

16 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

15. 4. 2020

termín pro přihlášky

Pracovna přeplněná knihami. Konzultační stolek. Vy. Student. Diplomová práce. Papír plný poznámek. Co teď? Jak by měla konzultace proběhnout, aby si z ní student odnesl co nejvíce, netrvala dlouho a měli jste z ní oba příjemný dojem? Pokud si i vy lámete hlavu nad tím, jak poskytnout studentovi zpětnou vazbu tak, aby to zkvalitnilo jeho práci a co nejlépe podpořilo jeho dovednosti, navštivte tento workshop. Jeho jádrem bude hledání způsobů, jak vést efektivní konzultaci, a praktický nácvik poskytování formativního hodnocení a zpětné vazby. Tyto dovednosti využijete i ve výuce a v dalších oblastech svého profesního života.
Workshop je podpořen projektem Rozvoj vysokoškolské výuky (RVV) – účast na něm je zdarma.
Zúčastnit se ho mohou akademičtí pracovníci i doktorští studenti. 

4. 5., 13.00—18.00, Digitální studentská portfolia ve studiu a výuce (ZRUŠENO)

16 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

27. 4. 2020

termín pro přihlášky

Digitální portfolio je kolekcí výstupů studenta, nástrojem pro reflexi a sebeutváření. Pro učitele je pak místem, v němž může sledovat růst studenta a podporovat jej. Na workshopu se seznámíte s redakčním systémem WordPress a vyzkoušíte si založení vlastního učitelského portfolia. Zejména se však dozvíte, co tvorba portfolia obnáší pro studenty. Dozvíte se také, jak můžete prezentační portfolio studentů využít při ukončování předmětů i celého studia, a ve výuce samotné - jako portfolia rozvojová. Budeme se zabývat i specifiky využití portfolia pro jednotlivé obory, zadáváním úkolů a možnostmi zpětné vazby v kontextu tohoto nástroje. Diskutovat budeme portfolio v kontextu informační gramotnosti, digitálních kompetencí a životě onlife vůbec.
Workshop je podpořen projektem Rozvoj vysokoškolské výuky (RVV) – účast na něm je zdarma.
Zúčastnit se ho mohou akademičtí pracovníci i doktorští studenti. 

Na workshop je nutné přinést si vlastní Notebook, na kterém budete pracovat.

28.– 29. 5. Rozvoj pedagogických kompetencí prostřednictvím finské metody — Profesní seniorita (ZRUŠENO)

14 účastníků

kapacita

2 dny po 8 hodinách

doba trvání

15. 5. 2020

termín pro přihlášky

Jak se vyrovnat s novými výzvami na pracovišti a v osobním životě, a přesto si zachovat duševní pohodu? Jednoduše. Absolvujte s námi licencovaný a vědecky ověřený kurz Profesní seniorita, který vám pomůže zorientovat se ve vašem profesním rozvoji, odhalit své silné stránky, sladit váš osobní život s prací a přispěje k duševní rovnováze.
Kurz je podpořen projektem Rozvoj vysokoškolské výuky (RVV) a účast na něm je zdarma.

8. 6., 9.00-12.30, WEBINÁŘ: Motivace studentů ke studiu a rozvoj studentských kompetencí k učení se

20 účastníků

kapacita

3 hodiny

doba trvání

5. 6. 2020

termín pro přihlášky

Plná posluchárna studentů, každý je jiný – jiná motivace ke studiu, jiné učební návyky, jiná očekávání od výuky. Jak s touto diverzitou studentů můžeme jako vyučující pracovat tak, aby výuka naplňovala vzdělávací cíle? Jak motivovat studenty ke studiu a jak rozvíjet jejich kompetence k učení? Na tyto otázky budeme hledat odpověď za pomocí 6 kroků, které vedou ke zkvalitnění výuky.
Webinář bude veden dvojicí lektorek, které mají teoretické i praktické zázemí nejen v pedagogice, ale také v psychologii.

Workshop je podpořen projektem Rozvoj vysokoškolské výuky (RVV) – účast na něm je zdarma. Zúčastnit se ho mohou akademičtí pracovníci i doktorští studenti. 

 

Místo konání: 

on-line webinář; 90 min + 30 min pauza + 90 min

Přihlásit se na workshop

Podzim 2019

8. 10., 14.00–18.00, Efektivní konzultování diplomových prací a seminárních projektů

16 účastníků

kapacita

4 hodiny

doba trvání

1. 10. 2019

termín pro přihlášky

Pracovna přeplněná knihami. Konzultační stolek. Vy. Student. Diplomová práce. Napjatá atmosféra. Co teď? Pokud si i Vy lámete hlavu nad tím, jak co nejlépe rozvíjet klíčové dovednosti studentů, navštivte tento workshop. Jeho jádrem bude praktický nácvik poskytování zpětné vazby za použití mnoha různých technik a nástrojů od nedirektivní zpětné vazby až po udílení rad. Dovednost poskytování zpětné vazby využijete i ve výuce a v dalších oblastech svého profesního života.
Kurz je podpořen z Fondu rozvoje Masarykovy univerzity a účast na něm je zdarma.

Mgr. Zuzana Kročáková
e‑mail:

Lektorka vzdělávání dospělých, matka, punkový systematik, ENFP. Vystudovala učitelství češtiny a psychologie na PdF MU, pak sbírala pedagogické i životní zkušenosti na Lotyšské univerzitě v Rize, brněnském soujkromém gymnáziu, Katedře psychologie PdF MU, na mateřské dovolené i na americké střední chlapecké škole. Za svou erudici v zážitkové pedagogice vděčí dobrovolnické práci v Prázdninové škole Lipnice a Hnutí Brontosaurus. V současnosti učí Pedagogickou psychologii na PdF MU a zároveň působí jako průvodce učitelů ve společnosti Učitel naživo. Zajímá ji téma psychické bezpečnosti ve výchově a vzdělávání a rozvíjení měkkých dovedností.

23. 10., 9:00–13:00, Styly učení se studentů a jejich odraz v designování a realizaci výuky

16 účastníků

kapacita

4 hodiny

doba trvání

16. 10. 2019

termín pro přihlášky

Pokud se řekne “univerzitní výuka”, řada z nás si představí obrovské sály plné studentů, učitele u projekčního plátna či tabule, všudypřítomnou tíhu vzdělávání a šustění prstů po klávesnici notebooku. Jak tato naše představa ladí s poznatky psychologie a pedagogiky, které tvrdí, že každý student se potřebuje učit jiným způsobem a jiným tempem? Přijďte na tento workshop a získejte řadu užitečných tipů, které Vám pomohou poznat, jak se studenti učí a jaké prvky výuky jsou pro ně ideální.
Kurz je podpořen z Fondu rozvoje Masarykovy univerzity a účast na něm je zdarma.

31. 10. – 1. 11. Rozvoj pedagogických kompetencí prostřednictvím finské metody — Profesní seniorita

14 účastníků

kapacita

2 dny po 8 hodinách

doba trvání

15. 10. 2019

termín pro přihlášky

Jak se vyrovnat s novými výzvami na pracovišti a v osobním životě, a přesto si zachovat duševní pohodu? Jednoduše. Absolvujte s námi licencovaný a vědecky ověřený kurz Profesní seniorita, který Vám pomůže zorientovat se ve vašem profesním rozvoji, sladit Váš osobní život s prací a přispěje k duševní rovnováze. Kurz je určen interním doktorským studentům a začínajícím vysokoškolským pedagogům (do 5 let praxe).
Kurz je podpořen z Fondu rozvoje Masarykovy univerzity a účast na něm je zdarma.

Přihlašování je možné prostřednictvím e-mailu:

Lektorky:

5. 11., 9:00–13:00, Aktivizace studentů ve výuce prostřednictvím vhodných metod výuky

16 účastníků

kapacita

4 hodiny

doba trvání

29. 10. 2019

termín pro přihlášky

Pedagogickým evergreenem je snaha o to, aby studenti byli na hodinách aktivní a zapojovali se do výuky a my učitelé abychom z hodin odcházeli s pocitem, že jsme na ní pracovali všichni společně. Na workshopu se zaměříme na to, jaké okolnosti aktivizaci studentů napomáhají a které ji naopak brzdí; co můžeme ve výuce, nebo při její přípravě, udělat pro to, abychom aktivitu studentů podpořili a dosahovali tak nejen lepšího pocitu z výuky, ale i lepších studijních výsledků. Budeme se zabývat také otázkou, jak naplánovat a realizovat výuku tak, aby se aktivita studentů stala klíčovou, přitom však přirozenou, součástí výuky.

Co si z dílny odnesete:

  1. Tipy pro aktivizaci studentů v rámci přednášek pro velké skupiny studentů.
  2. Tipy pro vedení diskuzí se studenty na seminářích.
  3. Tipy pro přemýšlení nad strukturou celého předmětu i jednotlivých hodin.

Kurz je podpořen z Fondu rozvoje Masarykovy univerzity a účast na něm je zdarma.

15. 11., 9:00–13:00, Hlasová výchova a péče o hlas učitele

16 účastníků

kapacita

4 hodiny

doba trvání

8. 11. 2019

termín pro přihlášky

Ať už preferujeme jakékoli metody výuky, alespoň jednou za čas se stane, že musíme mluvit k velkému počtu lidí, či hodně nahlas, nebo ideálně kombinace obojího a ještě k tomu často. Hlasová výchova a péče o hlas je tak vlastně péčí o náš pracovní nástroj.
Na tomto praktickém workshopu si vyzkoušíme nejen to, jak o hlas pečovat tak, abychom předcházeli případným problémům, ale také jak si pomoci ve chvílích, kdy už se s hlasem něco děje.
Kurz je podpořen z Fondu rozvoje Masarykovy univerzity a účast na něm je zdarma.

Jaro 2019

14. 3., 12:45–16:45, Rozvoj kritického myšlení: Položit dobrou otázku

20 účastníků

kapacita

4 hodiny

doba trvání

7. 3. 2019

termín pro přihlášky

Čtyřhodinový seminář pomůže začínajícím učitelům VŠ v tvorbě a kladení otázek k naučným i beletristickým textům. Cílem je naučit tomu samotného studenta, a tím mu pomoci, aby identifikoval jednak nejasnosti v svém porozumění složitějším prvkům textu, jednak rozpoznal a vyjasňoval souvislosti mezi sdělením textu a svou zkušeností odbornou (studijní) i životní.
Seminář je veden aktivizujícími a kooperativními postupy. I jich mohou účastníci využít ve vlastní výuce.

11.–12. 4., 9:00–17:00, Rozvoj pedagogických kompetencí prostřednictvím finské metody — Profesní seniorita

14 účastníků

kapacita

2 dny po 8 hodinách

doba trvání

25. 3. 2019

termín pro přihlášky

Jak se vyrovnat s novými výzvami na pracovišti a v osobním životě, a přesto si zachovat duševní pohodu? Jednoduše. Absolvujte s námi licencovaný a vědecky ověřený kurz Profesní seniorita, který vám pomůže zorientovat se ve vašem profesním rozvoji, sladit váš osobní život s prací a přispěje k duševní rovnováze. Kurz je určen interním doktorským studentům a začínajícím vysokoškolským pedagogům (do 5 let praxe). Kurz je podpořen z Fondu rozvoje Masarykovy univerzity a je pro účastníky zdarma. Maximální kapacita je 14 účastníků.

Místo konání: místnost C41 FF MU, Arna Nováka 1, Brno
Přihlašování je možné prostřednictvím e-mailu:

Kontaktní osoba:

24. 4., 9:00–13:00, Od vzdělávacího obsahu ke znalostem, dovednostem, kompetencím aneb úvod do plánování, realizace a hodnocení výuky

15 účastníků

kapacita

4 hodiny

doba trvání

17. 4. 2019

termín pro přihlášky

Je učitel učitelem studentů nebo učitelem oboru? Kurz bude vycházet z této (špatně položené) otázky a bude vystavěn na přesvědčení, že profesionalita učitelů má dvojí vázanost: vedle ohledu na studenty je pro ni stejně podstatný ohled na obor. V kurzu budou rozebírány otázky spojené s plánováním, realizací a hodnocením výuky. Účastníci se budou zabývat „modelováním“ cesty vedoucí od vzdělávacího obsahu ke znalostem, dovednostem, kompetencím … studentů. Předpokládá se, že účastníci si na příkladech ze svých vlastních oborů vyzkouší: didaktickou analýzu učiva, zprostředkování učiva a jeho procvičování a prohlubování, ověřování naučeného otázkami (typu: co, jak, proč) a aplikačními úlohami apod.

Místo konání: zasedací místnost Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU, Poříčí 31a, budova CVIDOS, 5. n.p.

27. 5., 9:30–12:30, Motivace studentů ke studiu a rozvoj studentských kompetencí k učení se

20 účastníků

kapacita

3 hodiny

doba trvání

20. 5. 2019

termín pro přihlášky

Plná posluchárna studentů, každý je jiný – jiná motivace ke studiu, jiné učební návyky, jiná očekávání od výuky. Jak s touto diverzitou studentů můžeme jako vyučující pracovat tak, aby výuka naplňovala naše vzdělávací cíle? Jak motivovat studenty ke studiu a jak rozvíjet jejich kompetence k učení? To jsou otázky, které budeme řešit na workshopu vedeném osvědčenou dvojící lektorek, které mají teoretické i praktické zázemí jak v pedagogice, tak v psychologii.

13. 6., 9:00–13:00, Kvalita a management ve vysokém školství: srovnání přístupu v českém, australském a anglickém vysokém školství

20 účastníků

kapacita

4 hodiny

doba trvání

6. 6. 2019

termín pro přihlášky

Tento workshop účastníky obeznámí s fenoménem kvality ve vysokém školství. Workshop objasní, odkud se pojem “kvalita” do vysokého školství dostal, prodiskutujeme také hlavní mechanismy používané k zabezpečení kvality v rámci tří vysokoškolských systémů.  Na základě případových studií se zaměříme na efektivnost těchto mechanismů a možnosti k jejich vylepšení. Zaměříme se také na zabezpečení kvality jak na Masarykově univerzitě obecně, tak v konkrétních oborech účastníků. Ideální cílovou skupinou jsou vedoucí pracovníci a garanti studijních programů.

Workshopy ZIP MUNI

Komu jsou workshopy určeny?

V rámci projektu Zkvalitnění a Inovace Přípravy budoucích učitelů na MUNI (ZIP MUNI) nabídneme deset vzdělávacích workshopů věnujících se rozvoji pedagogických kompetencí vysokoškolských pedagogů. Tyto workshopy jsou určeny pouze vysokoškolským pedagogům, kteří připravují budoucí učitele (doktorským studentům, mladým, ale i zkušeným akademikům), chtějí zdokonalit svoji výuku a podílejí se na přípravě budoucích učitelů na filozofické, pedagogické, přírodovědecké fakultě a fakultě sportovních studií.

Témata workshopů vychází z analýzy vzdělávacích potřeb a jsou rozdělena do tří bloků. Jedná se o elaborativní zpětnou vazbu při práci se studenty ve výuce (4 workshopy), práci s vulnerabilními skupinami studentů ve výuce (4 workshopy) a podporu při plánování a reflektování výuky (2 workshopy).

Kurzy se v každém bloku vzájemně doplňují. Doporučujeme je absolvovat jako celek, ale samozřejmě lze do nich vstoupit i bez návaznosti dle vlastního zájmu a zaměření. Průběh každého z workshopů bude vycházet z potřeb a zkušeností účastníků, tak aby byl čas na něm strávený pro všechny užitečný a přínosný.

Díky podpoře projektu je účast na workshopech zdarma.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Podzimní semestr 2020

1. Blok: Popisná zpětná vazba při práci se studenty ve výuce

7. 12. 2020, 9.00–14.00, Zpětná vazba: Přijímání a reakce (ON-LINE)

10 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

3. 12. 2020

termín pro přihlášky

Přijímání zpětné vazby je nedílnou součástí práce s ní. I proto je tento workshop zařazen jako první z bloku Popisné zpětné vazby při práci se studenty ve výuce, protože asi nikdo z nás nechce plýtvat čas dáváním zpětné vazby, která nemá žádoucí efekt. Budeme se věnovat tématu budování důvěry, partnerského přístupu a dalších podmínek, které zvyšují šanci pro přijímání zpětné vazby a smysluplných reakcí na ni. Dotkneme se našich zkušeností s reakcemi na zpětnou vazbu a na základě konkrétních příkladů si budeme zkoušet, jak přijímání zpětné vazby trénovat u sebe i jak to učit naše studenty.

Workshop proběhne on-line.

Přihlásit se na workshop

Lektorky:
Eliška Hanzlová

NaZemi

Kristýna Hrubanová

NaZemi

Kontakt na koordinátorku:

17. 12. 2020, 9.00–14.00, Zpětná vazba: Zaměření na proces nebo produkt (ON-LINE)

10 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

14. 12. 2020

termín pro přihlášky

Ve druhém workshopu z bloku Popisné zpětné vazby při práci se studenty ve výuce si pojmenujeme rozdíl mezi popisným a hodnotícím jazykem. Společně se zamyslíme nad tím, jak se liší vyhodnocování produktu studenta a procesu vzniku produktu a rozebereme, jak obě možnosti zohlednit při přípravě a realizaci zpětné vazby. Budeme pracovat s příklady z praxe (např. zadání úkolů studentům, ukázky kritérií hodnocení). Budeme trénovat popisný jazyk.

Workshop proběhne on-line.

Přihlásit se na workshop

Lektorky:
Eliška Hanzlová

NaZemi

Kristýna Hrubanová

NaZemi

Kontakt na koordinátorku:

14. 1. 2021, 9.00–14.00, Zpětná vazba: Sběr podkladů

10 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

11. 1. 2021

termín pro přihlášky

Ve třetím workshopu z bloku Popisné zpětné vazby při práci se studenty ve výuce se budeme věnovat tématu sběru podkladů od studentů. Vytvoříme si představu o tom, co všechno se pod tímto pojmem může skrývat (od konceptů esejů po komplexní portfolio studenta). Zamyslíme se společně nad tím, jaké typy materiálů se mohou ve vaší praxi sbírat, aby dokumentovaly jednotlivé fáze práce studenta a jak by se s nimi dalo pracovat při poskytování zpětné vazby. Prodiskutujeme cíle takového sběru výstupů i celé výuky a zpětné vazby, kterou studentům poskytujete. Nevyhneme se ani kritériím při zadávání výstupů studentům. Budeme pracovat s ukázkami z vaší praxe i příklady odjinud.

Místo konání: Centrum Syřiště, Kounicova 42, Brno

Přihlásit se na workshop

Lektorky:
Eliška Hanzlová

NaZemi

Kristýna Hrubanová

NaZemi

Kontakt na koordinátorku:

21. 1. 2021, 9.00–14.00, Zpětná vazba: Formativní rozhovor

10 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

18. 1. 2021

termín pro přihlášky

Čtvrtý workshop z bloku Popisné zpětné vazby při práci se studenty ve výuce je zaměřen na formativní rozhovor. Společně definujeme specifika ústní formy zpětné vazby, kvality a složky dobře vedeného formativního rozhovoru včetně jeho možných záměrů. Představíme možnosti, jak se na vedení rozhovoru připravit, co nám pomůže při jeho realizaci a co by mělo následovat po jeho skončení. Budeme trénovat kladení vhodných otázek a dalších dovedností, které podpoří partnerství, důvěru a dialogické kvality rozhovoru se studentem.

Místo konání: Centrum Syřiště, Kounicova 42, Brno

Přihlásit se na workshop

Lektorky:
Eliška Hanzlová

NaZemi

Kristýna Hrubanová

NaZemi

Kontakt na koordinátorku:

2. Blok: Práce s vulnerabilními skupinami studentů ve výuce

5. 11. 2020, 9.00–14.00, Výuka studentů-cizinců a její specifika (ON-LINE)

10 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

2. 11. 2020

termín pro přihlášky

Svět se mění mnohem rychleji než učební osnovy a jazyková a etnická pestrost studentů je mnohem větší. Když se vám v hodině objeví studenti-cizinci, stává se, že řešíte jen to, jak se s nimi domluvíme, ale jinak učíte jako obvykle. To „jako obvykle” zpravidla nestačí, ale my o tom ani nemusíme vědět nebo zjistíme, že nám naše příprava nestačí.

Právě takovým vyučujícím je věnován tento workshop. Jeho cílem je předat základní sadu informací spojených s výukou studentů-cizinců. Seminář propojuje stěžejní témata pedagogické psychologie spojené s prací s jazykově a kulturně heterogenní skupinou a lektorskou praxí. Je pojat maximálně prakticky, kdy jedním z probíraných témat budou časté problémy, které mívají vyučující v práci se studenty-cizinci a způsoby, jak se s těmi problémy vypořádávají. Hloubka a rozsah probíraných témat budou přizpůsobeny individuálním potřebám všech účastníků.

Workshop proběhne on-line.

Přihlásit se na workshop

Lektorka:
Kontakt na koordinátorku:

13. 11. 2020, 9.00–14.00, Výuka zohledňující specifické vzdělávací potřeby studentů (ON-LINE)

10 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

10. 11. 2020

termín pro přihlášky

Jak se asi studuje lidem s hendikepem? Jaké to je mít problémy, které nejsou na první pohled vidět? Možná jste si sami prošli náročnou školní docházkou kvůli problémům se čtením, pracovním tempem nebo pozorností, možná někoho takového znáte ve svém okolí. a dá se vůbec vystudovat vysoká škola s psychickým onemocněním nebo autismem? Pokud vás zajímá, jak můžete studentům s hendikepem pomoci a lépe je pochopit, pojďte si to s námi vyzkoušet na vlastní kůži na workshopu Studium se skrytým hendikepem.

Workshop proběhne on-line.

Přihlásit se na workshop

Lektorky:
Mgr. Iva Oulehlová

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás

e‑mail:
Kontakt na koordinátorku:

18. 11. 2020, 9.00–14.00, Výuka zohledňující věkovou rozdílnost studentů (ON-LINE)

10 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

16. 11. 2020

termín pro přihlášky

Vedete výuku, kde se vám potkávají různé věkové skupiny studentů s různou motivací a prioritami? Nevíte, jak nastavit výuku, tak aby byla přínosná pro všechny? a jak vůbec k jednotlivým generacím přistupovat? Tak právě pro vás je tento workshop, kde vám ukážeme, že to jde. Společně se zorientujeme v základech kognitivního, sociálního a emočního vývoje člověka a probereme různé výukové metody a přístupy, která vám zajistí efektivní a funkční výuku a spokojené studenty.

Workshop proběhne on-line.

Přihlásit se na workshop

Lektorka:
Kontakt na koordinátorku:

24. 11. 2020, 9.00–14.00, Genderově citlivé vzdělávání (ON-LINE)

10 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

20. 11. 2020

termín pro přihlášky

Workshop Genderově citlivé vzdělávání vás provede diskusí o ženách a mužích, a ještě přesněji o ženskosti a mužskosti ve školní praxi. Společně si položíme legitimní otázku: "Proč se genderem ve vzdělávání zabývat?". Na vaše odpovědi navážeme reflexí podobností, rozdílností a vzájemných vazeb mezi ženskostí a mužskostí, tak abychom plně pochopili, jak škola působí na své žáky a žákyně. a v neposlední řadě si předvedeme, jak získané poznatky o stereotypech a předsudcích převádět do praxe takovým způsobem, abychom vytvářeli stejnou možnost šancí pro všechny studující. Kurz je obohacen o interaktivní prvky, které lze použít ve výuce.

Workshop proběhne on-line.

Přihlásit se na workshop

Lektorka:
MgA. Bc. Eva Lukešová

Genderové informační centrum NORA

Kontakt na koordinátorku:

3. Blok: Kolegiální podpora při plánování a reflektování výuky

2. 12. 2020, 13.00–18.00, Akční výzkum jako nástroj rozvoje pedagogických kompetencí (ON-LINE)

10 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

30. 11. 2020

termín pro přihlášky

Jak získávat zdroje k reflexi vlastní výuky? Jaký je rozdíl mezi důkazy o učení, reflexí a zpětnou vazbou? Proč bych měl učit studenty reflektovat? k čemu pomáhá metakognice?

Ve workshopu prakticky prozkoumáme různé způsoby, jak se dozvědět podstatné věci o vlastní výuce. Představíme různé zdroje dat, které mohou sloužit jako podklad pro (sebe)reflexi, a ukážeme si, jak je získávat. Vyzkoušíme si, jak s takovými daty pracovat, jak jim porozumět, aby přinesla užitečné podněty pro naši pedagogickou práci.

Workshop proběhne on-line.

Přihlásit se na workshop

Lektorka:
Kontakt na koordinátorku:

6. 1. 2021, 13.00–18.00, Videoreflexe jako nástroj rozvoje pedagogických kompetencí

10 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

4. 1. 2021

termín pro přihlášky

Prvním krokem reflexe je vždy ohlédnutí. Co se vlastně dělo, jak jsem, co zařídil, jak se to podařilo? A není lepšího svědka našeho pedagogického snažení, než je videokamera. Nic nezapomíná, vidí celek i detaily a nabízí nové úhly pohledu. Videonahrávka je nesmírně účinný nástroj reflexe a sebereflexe. Můžeme na ní vidět všechny aspekty naší interakce se studenty, zastavovat se, zkoumat detaily a kontext, abychom našli vlastní cestu, jak učit dobře a s radostí.

Na workshopu si prakticky vyzkoušíme, jak s nahrávkami pracovat, co na nich lze zkoumat a jakým způsobem dál pracovat s našimi zjištěními. Zároveň se vás pokusíme dobrou praxí přesvědčit, že přínos, který vám může nahrávka vlastní výuky poskytnout, daleko převažuje nepohodlí ze sledování sebe sama.

Přihlásit se na workshop

Lektorka:
Kontakt na koordinátorku:

Od roku 2017 je CERPEK vzdělávacím centrem Masarykovy univerzity, které si klade za cíl rozvíjet pedagogické kompetence vysokoškolských učitelů. Založením CERPEK Masarykova univerzita reaguje na současný celosvětový trend doceňující význam excelentní výuky na vysokých školách, kdy je výuka považována za aktivitu významem srovnatelnou s vědou a výzkumem. Zatímco pro vědeckou dráhu je v České republice mladý akademik připravován již v průběhu studia, na dráhu učitelskou zpravidla není připravován vůbec.

Máte zájem o individuálnější a intenzivnější přístup k rozvoji vašich pedagogických kompetencí?

Studenti Vás nepochválí a kolegové Vás nevidí vyučovat? Tak odkud tedy získávat zpětnou vazbu na výuku? Pořiďte si mentora! Zejména pokud jste začínajícími učiteli, oceníte pomoc mentora, který dílem ocení Vaši práci a dílem Vás kriticko-přátelsky popostrčí kupředu směrem, kterým se chcete vydat. Spolupráci s mentorem si totiž řídíte sami – máte tak unikátní možnost získat přesně to, co potřebujete.

Nabídka mentoringu

Máte tip na téma kurzu či lektora/lektorku? Nabízíte kurz, který by se mohl hodit vyučujícím na MU?

Kontaktujte nás

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info