Nabídka workshopů

Kromě vzdělávacích kurzů CERPEK nabízí možnost pedagogického vzdělávání také prostřednictvím workshopů. Tyto workshopy jsou určeny akademickým pracovníkům, doktorským studentům i externím vyučujícím, kteří se podílejí na výuce. Témata nabízených workshopů vycházejí z analýzy vzdělávacích potřeb cílové skupiny, zpětných vazeb získaných od absolventů našich vzdělávacích programů, a také z výsledků výzkumu v oblasti vysokoškolské výuky.

Aktuálně nabízíme workshopy v rámci dvou našich projektů – RVV a ZIP MUNI. Workshopy realizované v těchto projektových schématech se od sebe liší především cílovou skupinou účastníků, kteří se na ně mohou hlásit. Společné mají workshopy naopak to, že jejich témata mají za cíl přispět k podpoře kvalitní výuky na MUNI.

Workshopy RVV

Komu jsou workshopy určeny?

V rámci projektu Rozvoj vysokoškolské pedagogiky (RVV) nabídne CERPEK pět vzdělávacích workshopů věnujících se rozvoji pedagogických kompetencí vysokoškolských pedagogů. Primární cílovou skupinou jsou zejména začínající vysokoškolští učitelé z řad doktorských studentů a mladých akademiků podílejících se na výuce. Vítáme také účast externích vyučujících a zkušenějších akademiků, kteří hledají nové impulzy do výuky. Témata workshopů vycházejí analýzy vzdělávacích potřeb cílové skupiny.

Díky podpoře projektu je účast na workshopech zdarma.

Jaro 2022
19. 1. 2022, 14:00–18:00, Fenomén flipped classroom a jeho aplikace do výuky

16 účastníků

kapacita

4 hodiny

doba trvání

17. 1. 2022

termín pro přihlášky

Podoba univerzitní výuky se neustále vyvíjí, a především v posledních semestrech se na základě vnějších okolností proměňuje skutečně velmi dynamicky. Zkušenosti, které jsme v posledních semestrech získali, nás mohou vystavovat o něco častějšímu přemýšlení nad otázkou: jak vyučovat v příštích semestrech? anebo také: jak motivovat studenty k (samo)studiu? Jednou z možností je inovativní a do značné míry univerzálně využitelný způsob výuky zvaný flipped classroom. V rámci workshopu budeme společně odhalovat kouzlo tohoto způsobu výuky, sdílet příklady dobré praxe a vaše zkušenosti a také hledat odpovědi na otázky, se kterými na workshop přijdete. Tím otevřeme prostor pro designování vaší vlastní výuky, na kterou lze nahlédnout i jinou optikou, než bývá obvyklé.

Účast na workshopu je zdarma. Zúčastnit se ho mohou vyučující i doktorští studenti MU.

Workshop je plánován jako prezenční. Jen v případě, že prezenční forma nebude možná z důvodů nařízení univerzity, proběhne workshop on-line.

Místo konání: místnost 328, Komenského náměstí 2, Brno

Uvedený čas workshopu je včetně hodinové pauzy na oběd.

Přihlásit se na workshop

Lektorka:

PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.
e‑mail:

Miroslava Dvořáková je absolventkou studijního oboru sociologie a andragogika na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době se věnuje především vysokoškolské výuce na Ústavu pedagogických věd MU a lektorské, metodické a publikační činnosti v oblasti teorie andragogiky a vzdělávání dospělých, didaktiky dospělých a lektorských kompetencí. V kombinované formě vysokoškolského studia vyučuje od roku 2002.

Mgr. Ingrid Procházková, Ph.D.
e‑mail:

Vysokoškolská učitelka starající se o pedagogicko-didaktické vzdělávání budoucích učitelů v rámci standardní výuky a také v rámci výjimečné akce s názvem Týden učitelství. Výzkumně se zabývá tématem žákovského hodnocení výuky na gymnáziu. Než začala sbírat zkušenosti v univerzitním prostředí, působila v neziskové organizaci Hnutí brontosaurus, které jí dovedlo až tam, kde je dnes. V CERPEK má na starosti zejména organizaci, přípravu a evaluaci vzdělávacích kurzů pro začínající vysokoškolské učitele.

Kontakt na koordinátorku:

25. 1. 2022, 16:00–19:00, Základy nenásilné komunikace pro pohodu v práci i doma
16 účastníků

kapacita

3 hodiny

doba trvání

21. 1. 2022

termín pro přihlášky

kapacita workshopu je naplněna

Vyplníte-li přihlášku, budeme vás evidovat jako náhradníka a oslovíme vás v případě uvolněného místa.

Práce v akademickém prostředí na nás klade vysoké nároky. Plnění těchto nároků si často vybírá svou daň, a to v nejrůznějších, ne úplně příjemných, podobách.
Praxe ze světa nenásilné komunikace nám mohou pomáhat hlídat si své kapacity, či je dočerpávat, předcházet náročným komunikačním situacím, či se v nich případně lépe pohybovat.
Pojďte si tyto praxe vyzkoušet, inspirujte se tím, co vás zaujme a zavádějte do praxe ke svému užitku.

Účast na workshopu je zdarma. Zúčastnit se ho mohou vyučující i doktorští studenti MU.

Workshop je plánován jako prezenční. Jen v případě, že prezenční forma nebude možná z důvodů nařízení univerzity, proběhne workshop on-line.

Místo konání: místnost 328, Komenského náměstí 2, Brno

Přihlásit se na workshop

Lektor:

Kontakt na koordinátorku:

27. 1. 2022, 9:30–15:00, Jak na studijní neúspěšnost
12 účastníků

kapacita

5 hodin a 30 minut

doba trvání (včetně pauzy na oběd)

25. 1. 2022

termín pro přihlášky

Téměř šedesát procent studentů, kteří se zapíší do bakalářského cyklu na MU své studium řádně nedokončí. Co stojí za tímto alarmujícím číslem? A můžu já jako učitel něco změnit?

Máte pocit, že mnoho studentů nezvládá plnit nároky, které na ně vysokoškolská výuka klade, studium je nebaví a nepracují naplno? Jste z toho rozladění a přáli byste si, aby tomu bylo jinak? Přemýšlíte, jak prohloubit znalosti a dovednosti, s nimž studenti Váš předmět opouštějí? Potom je tento seminář určen pro Vás.

Na workshopu se dozvíte, jaká opatření mohou přispět ke snižování studijní neúspěšnosti. Společně budeme přemýšlet nad postupy vhodnými pro konkrétní předměty a situace. Pokud budete chtít, můžete si během semináře vypracovat plán podpory studijní úspěšnosti pro Vámi zvolený předmět.

V rámci workshopu je počítáno s hodinovou přestávkou na oběd od 11:30h do 12:30h.

Workshop je podpořen projektem MUNI 4.0 a účast na něm je zdarma. Zúčastnit se ho mohou vyučující i doktorští studenti MU.

Workshop je plánován jako prezenční. Jen v případě, že prezenční forma nebude možná z důvodů nařízení univerzity, proběhne workshop on-line.

Místo konání: seminární místnost FF MU, C43. Místnost se nachází ve čtvrtém podlaží budovy C, Arna Nováka 1, Brno

Přihlásit se na workshop

Lektorky:

prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
e‑mail:

Klára Šeďová působí na Ústavu pedagogických věd FF MU. Kromě toho, že má více než dvacetiletou zkušenost jako vysokoškolská učitelka, se tématy studentského učení a výukových strategií zabývá též výzkumně. Je také akademickou garantkou Poradenského centra MU, které se zaměřuje na řešení problematiky studijní neúspěšnosti v univerzitním kontextu.

Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

zástupkyně vedoucího ústavu – Ústav pedagogických věd

e‑mail:

Karla Brücknerová působí na Ústavu pedagogických věd FF MU. Má více než patnáctiletou zkušenost s vysokoškolskou výukou na několika vysokoškolských pracovištích v nejrůznějších typech předmětů, včetně nácvikových předmětů připravujících budoucí učitele. Výzkumně se věnuje profesnímu rozvoji učitelů a stále intenzivněji také vysokoškolské pedagogice. V posledních letech působí i jako mentorka vysokoškolských učitelů a lektorka CERPEK.

Kontakt na koordinátorku:

1. 2. 2022, 9:00–12:00, Jak nastavovat a rozvíjet vztah se studenty
16 účastníků

kapacita

3 hodiny

doba trvání

30. 1. 2022

termín pro přihlášky

Výzkumně i prakticky máme ověřeno, že vzdělávání prochází vztahem. Jinými slovy to, kolik se studenti naučí a jak je učení se baví je do značné míry ovlivněno tím, jaké vztahy mají se svými vyučujícími.
Na tomto workshopu společně prozkoumáme co, kdy a jak (ne)dělat, abychom vytvořili takové studijní prostředí, které umožní mít korektní vztahy a ve kterém se učení daří. Workshop si klade za cíl být nejen více praktický (65 %) než teoretický (35 %), ale hlavně užitečný (100 %).

Tímto workshopem reagujeme na zájem vyučujících o toto téma a nabízíme jeho novou verzi rozšířenou o oblast rozvíjení nastaveného vztahu se studenty v průběhu semestru.

Účast na workshopu je zdarma. Zúčastnit se ho mohou vyučující i doktorští studenti MU.

Workshop je plánován jako prezenční. Jen v případě, že prezenční forma nebude možná z důvodů nařízení univerzity, proběhne workshop on-line.

Místo konání: místnost 328, Komenského náměstí 2, Brno

Přihlásit se na workshop

Lektor:

Kontakt na koordinátorku:

23. 2. 2022, 9:00–14:30, Výuka velkých skupin. Tipy pro plánování, volbu metod a hodnocení.
16 účastníků

kapacita

5 hodin a 30 min

doba trvání (včetně pauzy na oběd)

21. 2. 2022

termín pro přihlášky

Výuka velkých skupin (od přibližně 40 studentů výše) může být pro učitele výzvou. Může pro něj představovat významnou administrativní zátěž, minimalizaci kontaktu s jednotlivými studenty v rámci výuky a může vést k rezignaci na využívání jiných vyučovacích metod než přednášky.
Na semináři proto nejprve rozkryjeme, v čem jsou didaktická specifika výuky velkých skupin. Na tomto základě budou představeny postupy, které mohou usnadnit administrativu a hodnocení studentů. Důraz však bude kladen zejména na aktivizační výukové metody, které je možné s užitkem využívat i ve velkých studijních skupinách.

Účast na workshopu je zdarma. Zúčastnit se ho mohou vyučující i doktorští studenti MU.

Workshop je plánován jako prezenční. Jen v případě, že prezenční forma nebude možná z důvodů nařízení univerzity, proběhne workshop on-line.

Místo konání: místnost 328, Komenského náměstí 2, Brno

Uvedený čas workshopu je včetně hodinové pauzy na oběd.

Přihlásit se na workshop

Lektorka:

Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

zástupkyně vedoucího ústavu – Ústav pedagogických věd

e‑mail:

Karla Brücknerová působí na Ústavu pedagogických věd FF MU. Má více než patnáctiletou zkušenost s vysokoškolskou výukou na několika vysokoškolských pracovištích v nejrůznějších typech předmětů, včetně nácvikových předmětů připravujících budoucí učitele. Výzkumně se věnuje profesnímu rozvoji učitelů a stále intenzivněji také vysokoškolské pedagogice. V posledních letech působí i jako mentorka vysokoškolských učitelů a lektorka CERPEK.

Kontakt na koordinátorku:

3. 3. 2022, 9:00–15:00, Jak efektivně plánovat výuku aneb Cíl jako pomocník vyučujícího
16 účastníků

kapacita

6 hodin

doba trvání (včetně pauzy na oběd)

2. 3. 2022

termín pro přihlášky

Interaktivní workshop, který vyučujícím nabídne způsoby, jak přistoupit k plánování a přípravě výuky tak, aby to bylo efektivní a smysluplné. Díky tomu, že věnujete pozornost tomu, co se mají studenti ve vaší výuce naučit a proč, bude pro vás snazší zvolit způsob, jak to uděláte. Nenabízíme univerzální návod, ale osvědčený způsob přemýšlení o cílech a smyslu výuky, který si přizpůsobíte svým potřebám. Na workshopu budete mít příležitost si tento přístup vyzkoušet, reflektovat a získat na něj zpětnou vazbu od ostatních účastníků a lektorky. Nedílnou součástí workshopů CERPEK je i sdílení dobré praxe účastníků a vzájemná inspirace.

Účast na workshopu je zdarma. Zúčastnit se ho mohou vyučující i doktorští studenti MU.

Workshop je plánován jako prezenční. Jen v případě, že prezenční forma nebude možná z důvodů nařízení univerzity, proběhne workshop on-line.

Místo konání: místnost 328, Komenského náměstí 2, Brno

Přihlásit se na workshop

Lektorka:

Mgr. Zuzana Kročáková
e‑mail:

Lektorka vzdělávání dospělých, vystudovala učitelství češtiny a psychologie na PdF MU. Své pedagogické i životní zkušenosti získala na Lotyšské univerzitě v Rize, brněnském soukromém gymnáziu, Katedře psychologie PdF MU i na americké střední chlapecké škole. Za svou erudici v zážitkové pedagogice vděčí dobrovolnické práci v Prázdninové škole Lipnice a Hnutí Brontosaurus. V současnosti učí Pedagogickou psychologii na PdF MU a zároveň působí jako lektorka CERPEK MU a průvodce učitelů ve společnosti Učitel naživo. Zajímá ji téma psychické bezpečnosti ve výchově a vzdělávání a rozvíjení měkkých dovedností.

Kontakt na koordinátorku:

20. 4. 2022, 9:00–13:00, Responzivní výuka ve vysokoškolském prostředí
16 účastníků

kapacita

4 hodiny

doba trvání

14. 4. 2022

termín pro přihlášky

Výzkumy ukazují, že pro efektivní učení je důležité neustále získávat zpětnou vazbu o tom, kde jsem vůči cíli, kterého se snažím dosáhnout, a co je potřeba (u)dělat, abych se mu přibližoval. O výuce, která tento princip uplatňuje, se hovoří jako o formativní či responzivní.

Na workshopu zjistíte, jestli učíte responzivně, jak tuto kvalitu ještě posílit, a proč byste to měli chtít. Budeme sdílet dobrou praxi responzivní výuky na vysoké škole a hledat způsoby, jak její nástroje hladce zapojit do vlastní stávající výuky. Responzivní výuka totiž výrazně zvyšuje efekt práce vyučujících, vytváří pro ně i pro studující jistotu, že jejich společná práce má žádoucí výsledky.

Účast na workshopu je zdarma. Zúčastnit se ho mohou vyučující i doktorští studenti MU.

Workshop je plánován jako prezenční. Jen v případě, že prezenční forma nebude možná z důvodů nařízení univerzity, proběhne workshop on-line.

Místo konání: místnost 328, Komenského náměstí 2, Brno

Přihlásit se na workshop

Lektorka:

Mgr. Zuzana Kročáková
e‑mail:

Lektorka vzdělávání dospělých, vystudovala učitelství češtiny a psychologie na PdF MU. Své pedagogické i životní zkušenosti získala na Lotyšské univerzitě v Rize, brněnském soukromém gymnáziu, Katedře psychologie PdF MU i na americké střední chlapecké škole. Za svou erudici v zážitkové pedagogice vděčí dobrovolnické práci v Prázdninové škole Lipnice a Hnutí Brontosaurus. V současnosti učí Pedagogickou psychologii na PdF MU a zároveň působí jako lektorka CERPEK MU a průvodce učitelů ve společnosti Učitel naživo. Zajímá ji téma psychické bezpečnosti ve výchově a vzdělávání a rozvíjení měkkých dovedností.

Kontakt na koordinátorku:

27. 4. 2022, 9:00–13:00, Tandemová výuka
16 účastníků

kapacita

4 hodiny

doba trvání

25. 4. 2022

termín pro přihlášky

Tandemová nebo také párová výuka se postupně stává součástí praxe na základních a středních školách. Vyučujícím přináší spoustu příležitostí učit se od sebe navzájem, podpořit se a obohatit vlastní výuku. Studujícím zase přináší více pozornosti a možnost učit se, jak potřebují.

I na univerzitě nám tandemová výuka nabízí spoustu přínosů. Workshop vás provede výhodami a úskalími tandemové výuky, ukáže vám její možné formy a pokusí se vás přesvědčit, že stojí za to se do ní pustit a vyzkoušet ji. Společně se budeme učit, jak si vybrat „parťáka“, jak se na tandemovou výuku připravit a jak z ní vytěžit maximum. Workshop pracuje s autentickými nahrávkami tandemové výuky na různých typech škol.

„Tandemovka není pro každou příležitost a pro každý pár, ale pokud se vydaří, vytvoří jedinečnou příležitost k učení pro všechny zúčastněné.“

Účast na workshopu je zdarma. Zúčastnit se ho mohou vyučující i doktorští studenti MU.

Workshop je plánován jako prezenční. Jen v případě, že prezenční forma nebude možná z důvodů nařízení univerzity, proběhne workshop on-line.

Místo konání: místnost 328, Komenského náměstí 2, Brno

Přihlásit se na workshop

Lektorka:

Mgr. Zuzana Kročáková
e‑mail:

Lektorka vzdělávání dospělých, vystudovala učitelství češtiny a psychologie na PdF MU. Své pedagogické i životní zkušenosti získala na Lotyšské univerzitě v Rize, brněnském soukromém gymnáziu, Katedře psychologie PdF MU i na americké střední chlapecké škole. Za svou erudici v zážitkové pedagogice vděčí dobrovolnické práci v Prázdninové škole Lipnice a Hnutí Brontosaurus. V současnosti učí Pedagogickou psychologii na PdF MU a zároveň působí jako lektorka CERPEK MU a průvodce učitelů ve společnosti Učitel naživo. Zajímá ji téma psychické bezpečnosti ve výchově a vzdělávání a rozvíjení měkkých dovedností.

Kontakt na koordinátorku:

28. 4. 2022, 9:30–13:30, What’s Hot and What’s Not in Testing: Testing and Assessment of University students
16 participants

workshop capacity

4 hours

duration

26. 4. 2022

deadline for applications

Oh no, yet another test! Is this your reaction? Are you unsure how to go about designing tests properly and would you like to find out?
In this workshop we will look at the latest trends in testing and assessing university students. Starting with the basic principles of testing, we’ll examine different types of tests from both learner and teacher perspectives, and try and dispel the myth held by educators and students that testing is a necessary evil!

Workshop is free of charge. The workshop is open to MU teachers and PhD students.

The workshop is planned as a face-to-face. Only in case the face-to-face form is not possible due to university regulations, the workshop will be held online.

Venue: room 328, Komenského náměstí 2, Brno

application form

Lecturer:

Mgr. Linda Nepivodová, Ph.D.
e‑mail:

Linda Nepivodova works at the Department of English and American Studies at the Faculty of Arts (MU) and the Department of English Language and Literature at the Faculty of Education (MU). She specializes in testing and methodology of foreign language teaching. She also examines Cambridge Main Suite Exams and is a certified lecturer of the international CELTA program. She has long been involved in the training of future English teachers and the development of good quality language tests.

Contact to coordinator:

4. 5. 2022, 9:00–14:00, Efektivní nastavení a podpora skupinové práce studentů
16 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

2. 5. 2022

termín pro přihlášky

V tomto workshopu se zaměříme na jednu z forem či metod práce se studenty, na práci ve skupinách. Podíváme se na celý proces – od vyjasnění si smyslu a přínosu této formy/metody, přes volbu typu skupinové práce a tvorbu skupin z hlediska její struktury až po práci s ní během výuky a vyhodnocení splněných úkolů.

Věnovat se budeme především problematice samotné práce se studenty, tedy tomu jak podporovat jejich spolupráci na úkolu, jak uvažovat o nastavení pravidel pro skupinovou práci, zda a jak mít kontrolu nad skupinovou prací, aby byla motivující a podporovala učení, jak nastavit pravidla tak, aby se na práci skupiny podíleli všichni členové a jak se zachovat, pokud se tak neděje.

Účast na workshopu je zdarma. Zúčastnit se ho mohou vyučující i doktorští studenti MU.

Workshop je plánován jako prezenční. Jen v případě, že prezenční forma nebude možná z důvodů nařízení univerzity, proběhne workshop on-line.

Místo konání: místnost 328, Komenského náměstí 2, Brno

Uvedený čas workshopu je včetně hodinové pauzy na oběd.

Přihlásit se na workshop

Lektorka:

PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.
e‑mail:

Miroslava Dvořáková je absolventkou studijního oboru sociologie a andragogika na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době se věnuje především vysokoškolské výuce na Ústavu pedagogických věd MU a lektorské, metodické a publikační činnosti v oblasti teorie andragogiky a vzdělávání dospělých, didaktiky dospělých a lektorských kompetencí. V kombinované formě vysokoškolského studia vyučuje od roku 2002.

Kontakt na koordinátorku:

11. 5. 2022, 9:00–13:00, Práce s obsahy při přípravě výuky aneb jak vybrat to důležité a naučit to
16 účastníků

kapacita

4 hodiny

doba trvání

9. 5. 2022

termín pro přihlášky

Jak to udělat, když toho mám tolik naučit a mám tak málo času? Zkušení učitelé říkají, neuč mnoho, nauč mnoho. Workshop tedy nabídne různé cesty, jak zpracovat téma či obsah výuky tak, abyste se s ním vešli do daného času a zároveň obsáhli vše podstatné. Kromě praktických ukázek postavených na různých pedagogických konceptech, sdílení dobré praxe, tipů a fíglů, jak ušetřit čas, budeme i zkoušet, co vyhovuje vám, vašemu pojetí výuky a obsahu, se kterým pracujete. Být dobrým vyučujícím se totiž dá být mnoha způsoby. Naším cílem je, aby vaše příprava a plánování výuky byly efektivní a abyste z nich měli dobrý pocit.

Účast na workshopu je zdarma. Zúčastnit se ho mohou vyučující i doktorští studenti MU.

Workshop je plánován jako prezenční. Jen v případě, že prezenční forma nebude možná z důvodů nařízení univerzity, proběhne workshop on-line.

Místo konání: místnost 328, Komenského náměstí 2, Brno

Přihlásit se na workshop

Lektorka:

Mgr. Zuzana Kročáková
e‑mail:

Lektorka vzdělávání dospělých, vystudovala učitelství češtiny a psychologie na PdF MU. Své pedagogické i životní zkušenosti získala na Lotyšské univerzitě v Rize, brněnském soukromém gymnáziu, Katedře psychologie PdF MU i na americké střední chlapecké škole. Za svou erudici v zážitkové pedagogice vděčí dobrovolnické práci v Prázdninové škole Lipnice a Hnutí Brontosaurus. V současnosti učí Pedagogickou psychologii na PdF MU a zároveň působí jako lektorka CERPEK MU a průvodce učitelů ve společnosti Učitel naživo. Zajímá ji téma psychické bezpečnosti ve výchově a vzdělávání a rozvíjení měkkých dovedností.

Kontakt na koordinátorku:

Podzim 2021

Jelikož CERPEK čeká v průběhu října stěhování do nových prostor na Komenského náměstí 2, je možné, že se bude měnit místo konání workshopů. V případě změny místa konání budeme přihlášené zájemce o této skutečnosti informovat e-mailem. Děkujeme za pochopení.

7. 9. 2021, 9:00–12:00, Jak a kdy nastavovat vztahy se studenty?
12 / 20 účastníků (prezenčně / on-line)

kapacita

180 minut

doba trvání

6. 9. 2021

termín pro přihlášky

Výzkumně i prakticky máme ověřeno, že vzdělávání prochází vztahem. Jinými slovy, to kolik se studenti naučí a jak je učení se baví je do značné míry ovlivněno tím, jaké vztahy mají se svými vyučujícími.

Na tomto workshopu společně prozkoumáme co, kdy a jak (ne)dělat, abychom vytvořili takové studijní prostředí, které umožní mít korektní vztahy a ve kterém se učení daří. Workshop si klade za cíl být nejen více praktický (65 %) než teoretický (35 %), ale hlavně užitečný (100 %).

Workshop je podpořen projektem RVV – účast na něm je zdarma. Zúčastnit se ho mohou akademičtí pracovníci i doktorští studenti.

Workshop je plánován jako prezenční. Jen v případě, že prezenční forma nebude možná, proběhne workshop on-line v ZOOM.

 

Místo konání: místnost L10, Veveří 26, Brno

Přihlásit se na workshop

Lektor:

Kontakt na koordinátorku:

30. 9. 2021, 9:00–14:00, Jak na výuku kombinovaných studentů?
20 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

28. 9. 2021

termín pro přihlášky

V rámci workshopu se budeme věnovat specifikům výuky studentů v kombinované formě studia. Pro tyto studenty je zpravidla typické to, že studium není jejich hlavní náplní dne, role studenta není v jejich životě rolí stěžejní a do vzdělávání přicházejí již s určitými znalostmi, dovednostmi a především zkušenostmi.

Zaměříme se tedy především na přístupy, způsoby a metody výuky, které zatraktivní a zefektivní výuku v kombinované formě studia jak z hlediska vyučujícího, tak studujících.

Workshop je podpořen projektem RVV – účast na něm je zdarma. Zúčastnit se ho mohou vyučující i doktorští studenti.

Workshop je plánován jako prezenční. Jen v případě, že prezenční forma nebude možná, proběhne workshop on-line v MS TEAMS.

 

Místo konání: místnost L10, Veveří 26, Brno

Uvedený čas workshopu je včetně pauzy na oběd.

Přihlásit se na workshop

Lektorka:

PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.
e‑mail:

PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. je absolventkou studijního oboru sociologie a andragogika na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době se věnuje především vysokoškolské výuce na Ústavu pedagogických věd MU a lektorské, metodické a publikační činnosti v oblasti teorie andragogiky a vzdělávání dospělých, didaktiky dospělých a lektorských kompetencí. V kombinované formě vysokoškolského studia vyučuje od roku 2002.

Kontakt na koordinátorku:

7.–8. 10. 2021, 9:00–16:00, Jak pečovat o svoji pracovní schopnost a spokojenost v kariérním rozvoji
16 účastníků

kapacita

2 dny po 7 hodinách

doba trvání

5. 10. 2021

termín pro přihlášky

Jak pracovat na své (nejen) pracovní spokojenosti? Jak se vyrovnat s výzvami ve vašem pracovním a v osobním životě, a to nejen z důvodu pandemické situace a dynamického akademického prostředí? Jak rozpoznat svůj potenciál a pracovat na něm? Jak pracovat s motivací, duševní pohodou a změnami, či dílčími neúspěchy? Máme pro vás řešení. Buďte mezi prvními a absolvujte s námi v podzimním semestru jedinečný workshop, jehož základy stojí na vědecky ověřených metodách finských odborníků a vychází z prvků age managementu.

Workshop je otevřený všem věkovým skupinám a zkušenostem účastníků.

Workshop je podpořen projektem RVV – účast na něm je zdarma. Zúčastnit se ho mohou akademičtí pracovníci i doktorští studenti.

Workshop je plánován pouze jako prezenční. V případě, že prezenční forma nebude možná, workshop bude zrušen.

 

Místo konání: místnost L10, Veveří 26, Brno

Přihlásit se na workshop

Lektorky:

Mgr. et Mgr. Klára Harvánková
e‑mail:

Působí na Ústavu pedagogických věd FF MU, kde mezi oblast jejího zájmu patří vzdělávání dospělých, demografické změny a koncept pracovní schopnosti. V rámci své výukové činnosti se věnuje tématům didaktika vzdělávání dospělých, projektové plánování a řízení a age management. Je certifikovanou lektorkou vzdělávacího programu Profesní seniorita, který lektoruje jak v univerzitním, tak i firemním a státním sektoru.

Mgr. et Mgr. Zuzana Vařejková, Ph.D.
e‑mail:

Lektorka vzdělávání dospělých a studentka doktorského studijního programu Andragogika. Ve své učitelské a metodické praxi se věnuje tématům spojených s didaktikou vzdělávání dospělých, age managementem a učením na pracovišti. V současné době její profesní zájem nejvíce ovlivňuje a naplňuje lektorování finského programu Profesní seniorita, kdy pomáhá účastníkům vyrovnávat se s mnohými životními výzvami.

Kontakt na koordinátorku:

14. 10. 2021, 9:00–14:00, Práce s výukovými cíli jako cesta k lepší výuce
16 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

12. 10. 2021

termín pro přihlášky

Pedagogické výzkumy ukazují, že vyučující, kteří si dobře stanovují výukové cíle a vědomě a kontinuálně s nimi pracují, jsou své práci efektivnější a dokonce spokojenější. Workshop se proto zaměří na pedagogické kompetence, které podporují efektivní práci s výukovými cíli na různých úrovních. Dozvíte se, jak pracovat s cíli od tvorby kurikula, přes plánování jednotlivých kurzů, až po přípravu výuky a práci s cíli ve výuce samotné.

Workshop je podpořen projektem RVV – účast na něm je zdarma. Zúčastnit se ho mohou vyučující i doktorští studenti.

Workshop je plánován jako prezenční. Jen v případě, že prezenční forma nebude možná, proběhne workshop on-line.

 

Místo konání: místnost L10, Veveří 26, Brno

Uvedený čas workshopu je včetně pauzy na oběd.

Přihlásit se na workshop

Lektorka:

Mgr. Zuzana Kročáková
e‑mail:

Lektorka vzdělávání dospělých, vystudovala učitelství češtiny a psychologie na PdF MU. Své pedagogické i životní zkušenosti získala na Lotyšské univerzitě v Rize, brněnském soukromém gymnáziu, Katedře psychologie PdF MU i na americké střední chlapecké škole. Za svou erudici v zážitkové pedagogice vděčí dobrovolnické práci v Prázdninové škole Lipnice a Hnutí Brontosaurus. V současnosti učí Pedagogickou psychologii na PdF MU a zároveň působí jako lektorka CERPEK MU a průvodce učitelů ve společnosti Učitel naživo. Zajímá ji téma psychické bezpečnosti ve výchově a vzdělávání a rozvíjení měkkých dovedností.

Kontakt na koordinátorku:

2. 11. 2021, 13:00–16:30, Výuka studentů s psychickými obtížemi
16 účastníků

kapacita

3 hodiny a 30 minut

doba trvání

29. 10. 2021

termín pro přihlášky

Studenti s psychickými obtížemi jsou aktuálně nejrychleji narůstající skupinou, kterou eviduje středisko Teiresiás MUNI. Online výuka a protiepidemická opatření tento nárůst ještě podpořily. 

Jak se studuje s onemocněním, které není na první pohled vidět? Jaké překážky musí tito studenti překonávat? A co když onemocnění propukne prvně až během studia? 

Pojďme se společně podívat, s čím se tito studenti během semestru nejčastěji potýkají a také na to, že často i úplně malé úpravy mohou být velkou pomocí.

Co se na workshopu bude dít?

  • Podíváme se, jak dokáže psychické onemocnění zkomplikovat studium (a někdy i naopak).
  • Řekneme si, co jako učitelé můžete pro tyto studenty dělat, ale také budeme hledat hranice mezi podporou a zvýhodněním.
  • Ukážeme si, jak zvládat nejčastější krizové situace ve výuce - pláč, paniku a agresi.
  • V závěru nahlédneme do specifického světa studentů s autismem.

Workshop je podpořen projektem RVV – účast na něm je zdarma. Zúčastnit se ho mohou vyučující i doktorští studenti.

Workshop je plánován jako prezenční. Jen v případě, že prezenční forma nebude možná, proběhne workshop on-line.

 

Místo konání: Komenského nám. 2, Brno (místnost bude upřesněna)

 

Přihlásit se na workshop

Lektorka:

Mgr. Iva Oulehlová
e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Mgr. Iva Oulehlová vystudovala psychologii a speciální pedagogiku a dlouhodobě působí jako pedagogicko-psychologická poradkyně pro studenty se specifickými nároky ve Středisku Teiresiás. Studentům poskytuje psychologické poradenství a koučink v oblasti studijních strategií a plánování času. Pět let působila také na linkách důvěry v Brně a Třebíči, kde získala cenné zkušenosti v poskytování krizové intervence klientům všech věkových kategorií.

Kontakt na koordinátorku:

11. 11. 2021, 9:00–14:30, Výuka velkých skupin. Tipy pro plánování, volbu metod a hodnocení.
16 účastníků

kapacita

5 hodin a 30 min

doba trvání

9. 11. 2021

termín pro přihlášky

Výuka velkých skupin (od přibližně 40 studentů výše) může být pro učitele výzvou. Může pro něj představovat významnou administrativní zátěž, minimalizaci kontaktu s jednotlivými studenty v rámci výuky a může vést k rezignaci na využívání jiných vyučovacích metod než přednášky.
Na semináři proto nejprve rozkryjeme, v čem jsou didaktická specifika výuky velkých skupin. Na tomto základě budou představeny postupy, které mohou usnadnit administrativu a hodnocení studentů. Důraz však bude kladen zejména na aktivizační výukové metody, které je možné s užitkem využívat i ve velkých studijních skupinách.

Workshop je podpořen projektem RVV – účast na něm je zdarma. Zúčastnit se ho mohou vyučující i doktorští studenti.

Workshop je plánován jako prezenční. Jen v případě, že prezenční forma nebude možná, proběhne workshop on-line.

 

Místo konání: místnost L10, Veveří 26, Brno

Uvedený čas workshopu je včetně hodinové pauzy na oběd.

Přihlásit se na workshop

Lektorka:

Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

zástupkyně vedoucího ústavu – Ústav pedagogických věd

e‑mail:

Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. působí na Ústavu pedagogických věd FF MU. Má více než patnáctiletou zkušenost s vysokoškolskou výukou na několika vysokoškolských pracovištích v nejrůznějších typech předmětů, včetně nácvikových předmětů připravujících budoucí učitele. Výzkumně se věnuje profesnímu rozvoji učitelů a stále intenzivněji také vysokoškolské pedagogice. V posledních letech působí i jako mentorka vysokoškolských učitelů a lektorka CERPEK.

Kontakt na koordinátorku:

25. 11. 2021, 9:00–14:00, Jak pečovat o svoji pracovní schopnost a spokojenost v kariérním rozvoji (on-line)
16 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

23. 11. 2021

termín pro přihlášky

Jak pracovat na své (nejen) pracovní spokojenosti? Jak se vyrovnat s výzvami ve vašem pracovním a v osobním životě, a to nejen z důvodu pandemické situace a dynamického akademického prostředí? Jak rozpoznat svůj potenciál a pracovat na něm? Jak pracovat s motivací, duševní pohodou a změnami, či dílčími neúspěchy? Máme pro vás řešení. Buďte mezi prvními a absolvujte s námi v podzimním semestru jedinečný workshop, jehož základy stojí na vědecky ověřených metodách finských odborníků a vychází z prvků age managementu.

Workshop je otevřený všem věkovým skupinám a zkušenostem účastníků. 

Workshop je podpořen projektem RVV – účast na něm je zdarma. Zúčastnit se ho mohou akademičtí pracovníci i doktorští studenti.

Workshop proběhne on-line. Jedná se o zkrácenou verzi dvoudenního prezenčního workshopu (vybraná témata), který organizujeme ve dnech 7.–8. 10. 2021. 

 

Místo konání: on-line

Přihlásit se na workshop

Lektorky:

Mgr. et Mgr. Klára Harvánková
e‑mail:

Působí na Ústavu pedagogických věd FF MU, kde mezi oblast jejího zájmu patří vzdělávání dospělých, demografické změny a koncept pracovní schopnosti. V rámci své výukové činnosti se věnuje tématům didaktika vzdělávání dospělých, projektové plánování a řízení a age management. Je certifikovanou lektorkou vzdělávacího programu Profesní seniorita, který lektoruje jak v univerzitním, tak i firemním a státním sektoru.

Mgr. et Mgr. Zuzana Vařejková, Ph.D.
e‑mail:

Lektorka vzdělávání dospělých a studentka doktorského studijního programu Andragogika. Ve své učitelské a metodické praxi se věnuje tématům spojených s didaktikou vzdělávání dospělých, age managementem a učením na pracovišti. V současné době její profesní zájem nejvíce ovlivňuje a naplňuje lektorování finského programu Profesní seniorita, kdy pomáhá účastníkům vyrovnávat se s mnohými životními výzvami.

Kontakt na koordinátorku:

7. 12. 2021, 9:30–15:00 h, Jak na studijní neúspěšnost? (on-line)
12 účastníků

kapacita

330 minut

doba trvání

5. 12. 2021

termín pro přihlášky

Téměř šedesát procent studentů, kteří se zapíší do bakalářského cyklu na MU své studium řádně nedokončí. Co stojí za tímto alarmujícím číslem? A můžu já jako učitel něco změnit?

Máte pocit, že mnoho studentů nezvládá plnit nároky, které na ně vysokoškolská výuka klade, studium je nebaví a nepracují naplno? Jste z toho rozladění a přáli byste si, aby tomu bylo jinak? Přemýšlíte, jak prohloubit znalosti a dovednosti, s nimž studenti Váš předmět opouštějí? Potom je tento seminář určen pro Vás.

Na workshopu se dozvíte, jaká opatření mohou přispět ke snižování studijní neúspěšnosti. Společně budeme přemýšlet nad postupy vhodnými pro konkrétní předměty a situace. Pokud budete chtít, můžete si během semináře vypracovat plán podpory studijní úspěšnosti pro Vámi zvolený předmět.

V rámci workshopu je počítáno s hodinovou přestávkou na oběd od 11:30h do 12:30h.

Workshop je podpořen projekty RVVMUNI 4.0 – účast na něm je zdarma. Zúčastnit se ho mohou akademičtí pracovníci i doktorští studenti.

Workshop proběhne on-line v ZOOM.

Přihlásit se na workshop

Lektorky:

prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
e‑mail:

Doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. působí na Ústavu pedagogických věd FF MU. Kromě toho, že má více než dvacetiletou zkušenost jako vysokoškolská učitelka, se tématy studentského učení a výukových strategií zabývá též výzkumně. Je také akademickou garantkou Poradenského centra MU, které se zaměřuje na řešení problematiky studijní neúspěšnosti v univerzitním kontextu.

Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

zástupkyně vedoucího ústavu – Ústav pedagogických věd

e‑mail:

Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. působí na Ústavu pedagogických věd FF MU. Má více než patnáctiletou zkušenost s vysokoškolskou výukou na několika vysokoškolských pracovištích v nejrůznějších typech předmětů, včetně nácvikových předmětů připravujících budoucí učitele. Výzkumně se věnuje profesnímu rozvoji učitelů a stále intenzivněji také vysokoškolské pedagogice. V posledních letech působí i jako mentorka vysokoškolských učitelů a lektorka CERPEK.

Kontakt na koordinátorku:

Jaro 2021

Série workshopů k podpoře on-line výuky

Na cestě ke kvalitní distanční výuce – metodika | technologie | praxe

Stala se pro vás on-line výuka už rutinou a přemýšlíte o tom, co a jak byste mohli v on-line výuce dělat jinak? Začínáte s on-line výukou a hledáte inspiraci, jak ji koncipovat? Ať tak či tak, v sérii našich čtyř únorových workshopů máte možnost dozvědět se různé možnosti a metodické tipy k on-line výuce. Jednotlivá témata postihují klíčové oblasti, které je důležité v rámci online výuky zohlednit. Jednotlivé workshopy jsou ale zároveň koncipovány tak, aby mohly být účastníky absolvovány jednotlivě, bez nutnosti projít všechna témata série.

2. 2. 2021, 14–17 h, Stavíme pevný základ úspěšné on-line výuky z pohodlí domova
15 účastníků

kapacita

180 minut

doba trvání

31. 1. 2021

termín pro přihlášky

Přemýšlíte, jak transformovat svůj stávající výukový obsah do online podoby tak, aby distanční výuka přestala být jen krizovým řešením, ale stala se plnohodnotnou a kvalitní vzdělávací zkušeností pro studenty? A jaké jsou vlastně klíčové rozdíly mezi prezenční a distanční formou vzdělávání z pohledu učitele?

V prvním workshopu série se zaměříme na základní metodická východiskapraktické úvahy, které vám mohou pomoci při přechodu na opravdovou distanční výuku. Blíže se pak podíváme na roli komunikace a její formy v rámci online vzdělávání a také na to, jak přemýšlet o koncepci a účelu online vzdělávacích opor (tj. kurzů v ELFu/Moodlu nebo interaktivních osnov v ISu).

Základním technologickým zázemím pro tento workshop (i celou sérii) bude systém Moodle* (ELF), jenž nabízí řadu unikátních nástrojů, které umožňují výrazně zefektivnit online vzdělávací zkušenost pro učitele i studenty (ty hlavní si rámcově představíme). 

*Zkušenosti s používáním systému Moodle nejsou podmínkou účasti, workshop je otevřen všem zájemcům bez ohledu na to, jaký systém pro správu své online výuky aktuálně používají.

Workshop je podpořen projektem RVV – účast na něm je zdarma. Zúčastnit se ho mohou akademičtí pracovníci i doktorští studenti.

Workshop proběhne on-line v ZOOM.

Lektor:

Kontakt na koordinátorku:

9. 2. 2021, 14–17 h, Realizujeme efektivní a interaktivní online výukové hodiny
15 účastníků

kapacita

180 minut

doba trvání

7. 2. 2021

termín pro přihlášky

Online výukové hodiny realizované formou videokonferenčních hovorů nepochybně představují jeden ze základních stavebních prvků kvalitní online výuky. Jakou roli ale tato online setkání se studenty vlastně hrají v celkové koncepci distančního vzdělávání? A jak je možné se posunout od jednosměrného přednáškového modelu k aktivnímu zapojení studentů v průběhu online hodiny?

Cílem druhého workshopu série je nabídnout praktické tipy a postupy při realizaci efektivních online výukových hodin – od metodické a technické přípravy hodiny po aktivaci připojených studentů a podporu interaktivity online setkání. Součástí workshopu bude i diskuze o vlastním účelu a cílech online hodin v rámci distančního vzdělávání a jejich vazba na celkovou koncepci vašich jednotlivých předmětů.

Z hlediska technologií představí workshop výukové možnosti videokonferenčního nástroje ZOOM. Vedle toho si ukážeme několik zajímavých online aplikací podporujících aktivizaci studentů v průběhu online hodin. Práci se všemi prezentovanými nástroji si budete moci v průběhu workshopu prakticky vyzkoušet.

Workshop je podpořen projektem RVV – účast na něm je zdarma. Zúčastnit se ho mohou akademičtí pracovníci i doktorští studenti.

Workshop proběhne on-line v ZOOM.

Lektor:

Kontakt na koordinátorku:

16. 2. 2021, 14–17 h, Připravujeme poutavé učební materiály a smysluplné úkoly pro studenty
15 účastníků

kapacita

180 minut

doba trvání

14. 2. 2021

termín pro přihlášky

Zkušenosti z krizového stavu a rychlého přechodu na online výuku ukazují, že domácí studium nelze postavit na sdílení powerpointových prezentací učitele nebo zadávání velkých objemů samostatné četby. Jenže jaké studijní materiály vlastně fungují v rámci distanční výuky? A jak přistupovat k zadávání úkolů a domácích prací pro studenty?

V průběhu třetího workshopu série se budeme zabývat přípravou fungujících studijních materiálů pro distanční vzdělávání – z metodického i technického hlediska – a také možnostmi přípravy, realizace a hodnocení různých typů úkolů pro studenty. Hlavním těžištěm workshopu budou výuková videa – budeme mluvit o tom, proč je vhodné používat výuková videa ve vašich předmětech a ukážeme si jednoduchá řešení a doporučení, jak vytvářet video materiály v domácím prostředí za použití techniky, kterou máme právě k dispozici.

Z hlediska technologií budeme pracovat v systému Moodle* (ELF), ve kterém si ukážeme širokou škálu různých typů úkolů a samostatných studijních aktivit pro studenty. Vedle toho budou představeny možnosti integrace video obsahu do Moodle kurzů

*Zkušenosti s používáním systému Moodle nejsou podmínkou účasti, workshop je otevřen všem zájemcům bez ohledu na to, jaký systém pro správu své online výuky aktuálně používají.

Workshop je podpořen projektem RVV – účast na něm je zdarma. Zúčastnit se ho mohou akademičtí pracovníci i doktorští studenti.

Workshop proběhne on-line v ZOOM.

Lektor:

Kontakt na koordinátorku:

23. 2. 2021, 14–17 h, Objevujeme inovativní způsoby hodnocení a sledování pokroku studentů
15 účastníků

kapacita

180 minut

doba trvání

21. 2. 2021

termín pro přihlášky

Už víme, že klasické testování jako základní forma evaluace studentů v distanční výuce nefunguje – je to ale problém, nebo spíše příležitost ke změně? Jaké vlastně existují alternativní metody hodnocení studentů, které  jsou lépe aplikovatelné v domácím vzdělávání? A přináší online podoba výuky i nějaké výhody v tomto ohledu?

V závěrečném workshopu série se zaměříme na alternativní metody hodnocení studentů, které lze úspěšně aplikovat v rámci online výuky – a které zároveň sami slouží jako efektivní studijní aktivita (např. vzájemné hodnocení, tvorba digitálních portfolií apod.). Specificky se budeme zabývat možnostmi práce se zpětnou vazbou a sebereflexí studentů, které osobně považuji za základní pilíř fungující distanční výuky. Dotkneme se i metod průběžného sledování pokroku studentů a možností, jak ovlivnit postup jejich studia ještě před tím, než dojde k závěrečné evaluaci.

Technologických zázemím pro tento workshop bude systém Moodle* (ELF), kde si ukážeme jak přizpůsobit několik různých nástrojů pro účely formativního i závěrečného hodnocení studentů. Moodle zároveň nabízí i celou řadu analytických nástrojů pro sledování a vyhodnocování pokroku studentů (learning analytics), které si budete moci v průběhu workshopu prakticky vyzkoušet.

*Zkušenosti s používáním systému Moodle nejsou podmínkou účasti, workshop je otevřen všem zájemcům bez ohledu na to, jaký systém pro správu své online výuky aktuálně používají.

Workshop je podpořen projektem RVV – účast na něm je zdarma. Zúčastnit se ho mohou akademičtí pracovníci i doktorští studenti.

Workshop proběhne on-line v ZOOM.

Přihlásit se na webinář

Lektor:

Kontakt na koordinátorku:

Kromě série workshopů k online výuce jsme pro vás v rámci projektu RVV připravili workshopy na další zajímavá a aktuální témata:

3. 3. 2021, 16–18 h, Dobrý konec hodiny aneb Jak reflektovat se studenty
20 účastníků

kapacita

120 minut

doba trvání

28. 2. 2021

termín pro přihlášky

Na workshopu si budete moci vyzkoušet různé způsoby, jak uzavírat hodinu se studenty tak, aby to podpořilo jejich učení a nenudilo. Odnesete si zásobník různých technik reflexe, které můžete používat v online i kontaktní výuce.

Workshop je podpořen projektem RVV – účast na něm je zdarma. Zúčastnit se ho mohou akademičtí pracovníci i doktorští studenti.

Workshop proběhne on-line v ZOOM.
Lektorka:

Kontakt na koordinátorku:

5. 3. 2021, 9–14 h, Duševní hygiena učitele aneb Jak se nezbláznit v dalším online semestru
12 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

2. 3. 2021

termín pro přihlášky

Také už vám z všemožných omezení „šibe“? Začínáte nesměle pochybovat o tom, že pandemie rozvíjí u dětí samostatnost a ve vztazích prohlubuje pouto mezi partnery? Se závistí pozorujete kolegy, kteří zuřivě vytváří poutavé online aktivity pro studenty, zatímco vy na share screen reagujete stále křikem z okna? Pokud tomu tak je, přijďte načerpat novou energii pro nadcházející on-line semestr na tento workshop.
Nebudeme se bavit o tom, co není dobré a v dohledné době nepůjde ani změnit (např. počet hodin strávených u počítače). Soustředit se budeme naopak na to, na co vliv máme. Dozvíte se, co a proč jíst, pít, které drogy (chytré) brát či nebrat, a co funguje mnohem lépe než drogy. Podíváme se i na “tvrdá data” ohledně vlivu fyzické aktivity na depresi, úzkostné stavy a „Alzheimera“. Vyzkoušíte si na vlastní kůži/hlavě aktuální trendy v relaxačních technikách a dozvíte se základy zvládání agrese na pracovišti, tj. pro mnohé aktuálně v domácnosti. Prostě běžná psychická příprava na další online semestr☺.

Podrobnosti k průběhu workshopu
V průběhu workshopu je počítáno s pauzou na oběd, dle aktuální domluvy s účastníky webináře.
Ve druhé polovině workshopu budeme zkoušet relaxační techniky, optimální je proto mít místnost pro sebe a mít možnost si lehnout, popř. velmi pohodlně sednout tak, aby bylo možné uvolnit krční svaly.

Webinář je podpořen projektem RVV – účast na něm je zdarma. Zúčastnit se ho mohou akademičtí pracovníci i doktorští studenti.

Workshop proběhne on-line v Zoom.

Přihlásit se na workshop

Lektorka:

Mgr. et Mgr. Alicja Ewa Leix, Ph.D.

Rodačka z polské Vratislavi, v České republice žije od roku 2000. Psychologické a lingvistické vzdělání uplatňuje v soukromé praxi a ve spolupráci s řadou státních, veřejnoprávních a neziskových institucí (mj. Národní pedagogický Institut, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, Justiční Akademie, Česká advokátní komora, Akademie Věd České republiky). Zajímá ji vývojová a sociální psychologie, kvalitativní metodologie, čeština pro cizince; v poslední době speciálně vícejazyčnost, chyby v uvažování a práci paměti, optimalizace mentálního výkonu.

Kontakt na koordinátorku:

8. 3. 2021, 10–14 h, Journaling – deníkové psaní jako metoda pro výuku i profesní rozvoj
12 účastníků

kapacita

240 minut

doba trvání

5. 3. 2021

termín pro přihlášky

Psaní deníku či reflektivní psaní nejsou jen zápisky začínající slovy „Milý deníčku“. V tomto workshopu si vyzkoušíte, jak můžete techniky deníkového psaní využívat se svými studenty jako efektivní a zábavný nástroj pro výuku a reflexi. Ale i vy, jako pedagogové, oceníte deník jako metodu pro osobní i profesní rozvoj, ať už pro výzkum, zjištění priorit, organizaci úkolů nebo pro zorientování se v životních situacích. Tohle deníkové setkání vám ukáže, že psaní deníku může být jedna z nejlepších věcí, které můžete udělat pro zkvalitnění svého profesního i osobního života.

Workshop je podpořen projektem RVV – účast na něm je zdarma. Zúčastnit se ho mohou akademičtí pracovníci i doktorští studenti.

Workshop proběhne on-line v ZOOM.

Lektorka:

Mgr. Martina Nosková

Mgr. Martina Nosková vystudovala anglistiku a religionistiku na MUNI, kde potom učila britský romantismus i právnickou angličtinu. Při studiu i práci stále psala a píše si deník, studuje jeho teorii i praxi a kromě lektorování journalingu v kurzech pro veřejnost představila různé roviny osobního psaní v modulech journalingu v rámci kurzu Autonomního učení na CJV MU i jako výzkumnou metodu v kurzech Jednopřípadové výzkumné strategie v praxi a Teoretické koncepty sociální pedagogiky (PedF MU).

Kontakt na koordinátorku:

21. 4. 2021, 9:30–15 h, Jak na studijní neúspěšnost?
12 účastníků

kapacita

330 minut

doba trvání

19. 4. 2021

termín pro přihlášky

Kapacita workshopu naplněna

Přihlásit se můžete nadále jako náhradníci pro případná uvolněná místa

Téměř šedesát procent studentů, kteří se zapíší do bakalářského cyklu na MU své studium řádně nedokončí. Co stojí za tímto alarmujícím číslem? A můžu já jako učitel něco změnit?

Máte pocit, že mnoho studentů nezvládá plnit nároky, které na ně vysokoškolská výuka klade, studium je nebaví a nepracují naplno? Jste z toho rozladění a přáli byste si, aby tomu bylo jinak? Přemýšlíte, jak prohloubit znalosti a dovednosti, s nimž studenti Váš předmět opouštějí? Potom je tento seminář určen pro Vás.

Na workshopu se dozvíte, jaká opatření mohou přispět ke snižování studijní neúspěšnosti. Společně budeme přemýšlet nad postupy vhodnými pro konkrétní předměty a situace. Pokud budete chtít, můžete si během semináře vypracovat plán podpory studijní úspěšnosti pro Vámi zvolený předmět.

V rámci workshopu je počítáno s hodinovou přestávkou na oběd od 11:30h do 12:30h.

Workshop je podpořen projekty RVV a MUNI 4.0 – účast na něm je zdarma. Zúčastnit se ho mohou akademičtí pracovníci i  doktorští studenti.

Workshop proběhne on-line v ZOOM.

Přihlásit se na workshop

Lektorky:

prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
e‑mail:

Doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. působí na Ústavu pedagogických věd FF MU. Kromě toho, že má více než dvacetiletou zkušenost jako vysokoškolská učitelka, se tématy studentského učení a výukových strategií zabývá též výzkumně. Je také akademickou garantkou Poradenského centra MU, které se zaměřuje na řešení problematiky studijní neúspěšnosti v univerzitním kontextu.

Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

zástupkyně vedoucího ústavu – Ústav pedagogických věd

e‑mail:

Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. působí na Ústavu pedagogických věd FF MU. Má více než patnáctiletou zkušenost s vysokoškolskou výukou na několika vysokoškolských pracovištích v nejrůznějších typech předmětů, včetně nácvikových předmětů připravujících budoucí učitele. Výzkumně se věnuje profesnímu rozvoji učitelů a stále intenzivněji také vysokoškolské pedagogice. V posledních letech působí i jako mentorka vysokoškolských učitelů a lektorka CERPEK.

Kontakt na koordinátorku:

26. 4. 2021, 9–14 h, Jak pečovat o svoji pracovní schopnost a spokojenost v kariérním rozvoji
16 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

23. 4. 2021

termín pro přihlášky

Kapacita workshopu naplněna

Přihlásit se můžete nadále jako náhradníci pro případná uvolněná místa

Nově se v naší nabídce objevuje jedi­nečný workshop, jehož základy stojí na vědec­ky ověře­ných meto­dách finských odbor­níků a vychází z prvků age manage­mentu. Dozvíte se v něm, jak praco­vat na své (nejen) pracov­ní spokoje­nosti a jak se vyrov­nat s výzvami ve vašem pracov­ním a osob­ním životě. To vše využijete v době současné pande­mické situace i v dyna­mickém akademic­kém prostře­dí. Naučíte se dále roz­poznat svůj poten­ciál a rozví­jet ho, praco­vat s moti­vací, du­ševní poho­dou, změna­mi, či díl­čími ne­úspěchy.

Workshop je určený pro doktorandy a začínající akademické pracovníky do 5 let jejich praxe.

Workshop je podpořen projektem RVV – účast na něm je zdarma. Zúčastnit se ho mohou akademičtí pracovníci i doktorští studenti.

Workshop proběhne on-line v MS Teams.
3. 5. 2021, 8:30–13h, Motivace studujících v online výuce
Neomezena

kapacita

270 minut

doba trvání

2. 5. 2021

termín pro přihlášky

Mnoho studujících v online prostoru, vypnuté kamery, každý je jiný – jiná motivace ke studiu, jiné učební návyky, jiná očekávání od výuky. Jak s touto diverzitou studujících můžeme jako vyučující pracovat tak, aby výuka naplňovala vzdělávací cíle? Jak motivovat studující ke studiu a jak rozvíjet jejich kompetence k učení? Na tyto otázky budeme hledat odpověď za pomocí 6 kroků, které vedou ke zkvalitnění výuky.
Workshop bude veden dvojicí lektorek, které mají teoretické i praktické zázemí nejen v pedagogice, ale také v psychologii.

Workshop je podpořen projektem RVV – účast na něm je zdarma. Zúčastnit se ho mohou akademičtí pracovníci i doktorští studenti.

Workshop proběhne on-line v ZOOM.

Lektorky:
Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.

Pedagogická fakulta UK

e‑mail:
PhDr. Radka High, Ph.D.

Pedagogická fakulta UK

e‑mail:

Kontakt na koordinátorku:

1. 6. 2021, 14–17h, Vytváříme kvalitní a funkční online testy
15 účastníků

kapacita

180 minut

doba trvání

31. 5. 2021

termín pro přihlášky

Zrušeno

Online testování působí na první pohled jako velice výhodný nástroj evaluace v rukách učitele. Jednotlivé testy lze jednoduše vyrobit a zadat studentům, při určování jejich výsledků pak pomáhá polo- či zcela automatické zpracování odpovědí. Jaké místo má ovšem v tomto kontextu kvalita přípravy jednotlivých testů a postup jejich administrace? A jakými nástroji můžeme ověřit, že test opravdu představuje funkční evaluační nástroj studentů?

V rámci tohoto workshopu se zaměříme na analýzu kvality testů a testových úloh a na postup moderace (úprav) obsahu testu za účelem zvýšení jeho funkčnosti jako evaluačního nástroje. Účastníci budou seznámeni s několika základními analytickými metodami, které budou moci posléze jednoduše aplikovat při přípravě vlastních didaktických testů (digitálních* i klasických papírových). Zastavíme se rovněž u otázky validity testů v případě online administrace a shrneme hlavní předpoklady, které bychom měli při používání online testů splnit, aby jejich výsledky nebyly ovlivněny dalšími nežádoucími vlivy (např. technické problémy, podvádění apod.).

*Workshop jako takový představí metodickou základnu pro hodnocení kvality online testů, která je univerzálně použitelná bez závislosti na tom, jaký systém pro správu výuky používáte (IS MU, ELF, MS Teams atd.). Ze stejného důvodu se nebudeme zabývat technickými aspekty tvorby testů a testových úloh v těchto systémech – v těchto ohledech se prosíme obraťte na pracovníky podpory jednotlivých systémů.

Workshop je podpořen projektem RVV – účast na něm je zdarma. Zúčastnit se ho mohou akademičtí pracovníci i doktorští studenti.

Workshop proběhne on-line v ZOOM.

Přihlásit se na workshop

Chci být informován/a o zveřejnění záznamu

Lektor:

Kontakt na koordinátorku:

Podzim 2020
9. 10., 9.00–14.00, Hlasová výchova a péče o hlas učitele (ZRUŠENO)
16 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

7. 10. 2020

termín pro přihlášky

Ať už preferujeme jakékoli metody výuky, alespoň jednou za čas se stane, že musíme mluvit k velkému počtu lidí, či hodně nahlas, nebo kombinace obojího a ještě k tomu často. Hlasová výchova a péče o hlas je tak vlastně péčí o náš pracovní nástroj. Na tomto praktickém workshopu si vyzkoušíte nejen to, jak o hlas pečovat tak, abyste předcházeli případným problémům, ale také jak si můžete sami pomoci ve chvílích, kdy už se s hlasem něco děje.

Kurz je podpořen projektem Rozvoj vysokoškolské výuky (RVV) a účast na něm je zdarma. Zúčastnit se ho mohou akademičtí pracovníci i doktorští studenti. 

Lektorka:

Kontakt na koordinátorku:

22.–23. 10. Rozvoj pedagogických kompetencí prostřednictvím finské metody – Profesní seniorita (ZRUŠENO)
14 účastníků

kapacita

2 dny po 8 hodinách

doba trvání

5. 10. 2020

termín pro přihlášky

Jak se vyrovnat s novými výzvami na pracovišti a v osobním životě, a přesto si zachovat duševní pohodu? Jednoduše. Absolvujte s námi licencovaný a vědecky ověřený kurz Profesní seniorita, který vám pomůže zorientovat se ve vašem profesním rozvoji, odhalit své silné stránky, sladit váš osobní život s prací a přispěje k duševní rovnováze.

Kurz je podpořen projektem Rozvoj vysokoškolské pedagogiky (RVV) a účast na něm je zdarma. Zúčastnit se ho mohou akademičtí pracovníci i doktorští studenti. 

26. 10., 13.00–18.00, Efektivní konzultování diplomových prací a seminárních projektů (ON-LINE)
16 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

22. 10. 2020

termín pro přihlášky

Pracovna přeplněná knihami. Konzultační stolek. Vy. Student. Diplomová práce. Papír plný poznámek. Co teď? Jak by měla konzultace proběhnout, aby si z ní student odnesl co nejvíce, netrvala dlouho a měli jste z ní oba příjemný dojem? Pokud si i vy lámete hlavu nad tím, jak poskytnout studentovi zpětnou vazbu tak, aby to zkvalitnilo jeho práci a co nejlépe podpořilo jeho dovednosti, navštivte tento workshop. Jeho jádrem bude hledání způsobů, jak vést efektivní konzultaci, a praktický nácvik poskytování formativního hodnocení a zpětné vazby. Tyto dovednosti využijete i ve výuce a v dalších oblastech svého profesního života.

Workshop je podpořen projektem Rozvoj vysokoškolské výuky (RVV) – účast na něm je zdarma. Zúčastnit se ho mohou akademičtí pracovníci i doktorští studenti. 

Workshop proběhne on-line.

Přihlásit se na workshop

Lektorka:

Kontakt na koordinátorku:

2. 11., 9.00–13.00, Digitální studentská portfolia ve studiu a výuce (ON-LINE)
16 účastníků

kapacita

4 hodiny

doba trvání

29. 10. 2020

termín pro přihlášky

Digitální portfolio je kolekcí výstupů studenta, nástrojem pro reflexi a sebeutváření. Pro učitele je pak místem, v němž může sledovat růst studenta a podporovat jej. Na workshopu se seznámíte s redakčním systémem WordPress a vyzkoušíte si založení vlastního učitelského portfolia. Zejména se však dozvíte, co tvorba portfolia obnáší pro studenty. Dozvíte se také, jak můžete prezentační portfolio studentů využít při ukončování předmětů i celého studia, a ve výuce samotné - jako portfolia rozvojová. Budeme se zabývat i specifiky využití portfolia pro jednotlivé obory, zadáváním úkolů a možnostmi zpětné vazby v kontextu tohoto nástroje. Diskutovat budeme portfolio v kontextu informační gramotnosti, digitálních kompetencí a životě onlife vůbec.

Workshop je podpořen projektem Rozvoj vysokoškolské výuky (RVV) – účast na něm je zdarma. Zúčastnit se ho mohou akademičtí pracovníci i doktorští studenti. 

Na workshopu budete potřebovat vlastní notebook, na kterém budete pracovat.

Workshop proběhne on-line.

Přihlásit se na workshop

Lektorka:

Kontakt na koordinátorku:

24. 11., 17.00–18.30, Jak zařídit, aby studenti přemýšleli… (i v online výuce) (ON-LINE)
25 účastníků

kapacita

90 minut

doba trvání

22. 11. 2020

termín pro přihlášky

Přemýšlíte nad tím, jak studenty více vtáhnout do vaší on-line výuky a hledáte inspiraci? Webinář vám poskytne praktické tipy a ukázky didaktických metod, které zařídí, že studenti přemýšlejí, diskutují, učí se vzájemně aj., a které lze snadno zařadit do on-line výuky. Metody si v průběhu webináře budete moci také sami vyzkoušet a budete mít možnost podělit se o svoji dobrou praxi s ostatními.

Webinář je podpořen projektem Rozvoj vysokoškolské výuky (RVV) – účast na něm je zdarma. Zúčastnit se ho mohou akademičtí pracovníci i doktorští studenti.

Workshop proběhne on-line v MS Teams.

Přihlásit se na workshop

Lektorka:

Kontakt na koordinátorku:

Jaro 2020
20. 4., 14.00–19.00, Efektivní konzultování diplomových prací a seminárních projektů (ZRUŠENO)
16 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

15. 4. 2020

termín pro přihlášky

Pracovna přeplněná knihami. Konzultační stolek. Vy. Student. Diplomová práce. Papír plný poznámek. Co teď? Jak by měla konzultace proběhnout, aby si z ní student odnesl co nejvíce, netrvala dlouho a měli jste z ní oba příjemný dojem? Pokud si i vy lámete hlavu nad tím, jak poskytnout studentovi zpětnou vazbu tak, aby to zkvalitnilo jeho práci a co nejlépe podpořilo jeho dovednosti, navštivte tento workshop. Jeho jádrem bude hledání způsobů, jak vést efektivní konzultaci, a praktický nácvik poskytování formativního hodnocení a zpětné vazby. Tyto dovednosti využijete i ve výuce a v dalších oblastech svého profesního života.
Workshop je podpořen projektem Rozvoj vysokoškolské výuky (RVV) – účast na něm je zdarma.
Zúčastnit se ho mohou akademičtí pracovníci i doktorští studenti. 

4. 5., 13.00—18.00, Digitální studentská portfolia ve studiu a výuce (ZRUŠENO)
16 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

27. 4. 2020

termín pro přihlášky

Digitální portfolio je kolekcí výstupů studenta, nástrojem pro reflexi a sebeutváření. Pro učitele je pak místem, v němž může sledovat růst studenta a podporovat jej. Na workshopu se seznámíte s redakčním systémem WordPress a vyzkoušíte si založení vlastního učitelského portfolia. Zejména se však dozvíte, co tvorba portfolia obnáší pro studenty. Dozvíte se také, jak můžete prezentační portfolio studentů využít při ukončování předmětů i celého studia, a ve výuce samotné - jako portfolia rozvojová. Budeme se zabývat i specifiky využití portfolia pro jednotlivé obory, zadáváním úkolů a možnostmi zpětné vazby v kontextu tohoto nástroje. Diskutovat budeme portfolio v kontextu informační gramotnosti, digitálních kompetencí a životě onlife vůbec.
Workshop je podpořen projektem Rozvoj vysokoškolské výuky (RVV) – účast na něm je zdarma.
Zúčastnit se ho mohou akademičtí pracovníci i doktorští studenti. 

Na workshop je nutné přinést si vlastní Notebook, na kterém budete pracovat.

Přihlásit se na workshop

Lektorka:
28.– 29. 5. Rozvoj pedagogických kompetencí prostřednictvím finské metody — Profesní seniorita (ZRUŠENO)
14 účastníků

kapacita

2 dny po 8 hodinách

doba trvání

15. 5. 2020

termín pro přihlášky

Jak se vyrovnat s novými výzvami na pracovišti a v osobním životě, a přesto si zachovat duševní pohodu? Jednoduše. Absolvujte s námi licencovaný a vědecky ověřený kurz Profesní seniorita, který vám pomůže zorientovat se ve vašem profesním rozvoji, odhalit své silné stránky, sladit váš osobní život s prací a přispěje k duševní rovnováze.
Kurz je podpořen projektem Rozvoj vysokoškolské výuky (RVV) a účast na něm je zdarma.

8. 6., 9.00-12.30, WEBINÁŘ: Motivace studentů ke studiu a rozvoj studentských kompetencí k učení se
20 účastníků

kapacita

3 hodiny

doba trvání

5. 6. 2020

termín pro přihlášky

Plná posluchárna studentů, každý je jiný – jiná motivace ke studiu, jiné učební návyky, jiná očekávání od výuky. Jak s touto diverzitou studentů můžeme jako vyučující pracovat tak, aby výuka naplňovala vzdělávací cíle? Jak motivovat studenty ke studiu a jak rozvíjet jejich kompetence k učení? Na tyto otázky budeme hledat odpověď za pomocí 6 kroků, které vedou ke zkvalitnění výuky.
Webinář bude veden dvojicí lektorek, které mají teoretické i praktické zázemí nejen v pedagogice, ale také v psychologii.

Workshop je podpořen projektem Rozvoj vysokoškolské výuky (RVV) – účast na něm je zdarma. Zúčastnit se ho mohou akademičtí pracovníci i doktorští studenti. 

 

Místo konání: 

on-line webinář; 90 min + 30 min pauza + 90 min

Přihlásit se na workshop

Podzim 2019
8. 10., 14.00–18.00, Efektivní konzultování diplomových prací a seminárních projektů
16 účastníků

kapacita

4 hodiny

doba trvání

1. 10. 2019

termín pro přihlášky

Pracovna přeplněná knihami. Konzultační stolek. Vy. Student. Diplomová práce. Napjatá atmosféra. Co teď? Pokud si i Vy lámete hlavu nad tím, jak co nejlépe rozvíjet klíčové dovednosti studentů, navštivte tento workshop. Jeho jádrem bude praktický nácvik poskytování zpětné vazby za použití mnoha různých technik a nástrojů od nedirektivní zpětné vazby až po udílení rad. Dovednost poskytování zpětné vazby využijete i ve výuce a v dalších oblastech svého profesního života.
Kurz je podpořen z Fondu rozvoje Masarykovy univerzity a účast na něm je zdarma.

Mgr. Zuzana Kročáková
kancelář: bud. K2/325
Komenského nám. 220/2
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5104
e‑mail:

Lektorka vzdělávání dospělých, matka, punkový systematik, ENFP. Vystudovala učitelství češtiny a psychologie na PdF MU, pak sbírala pedagogické i životní zkušenosti na Lotyšské univerzitě v Rize, brněnském soujkromém gymnáziu, Katedře psychologie PdF MU, na mateřské dovolené i na americké střední chlapecké škole. Za svou erudici v zážitkové pedagogice vděčí dobrovolnické práci v Prázdninové škole Lipnice a Hnutí Brontosaurus. V současnosti učí Pedagogickou psychologii na PdF MU a zároveň působí jako průvodce učitelů ve společnosti Učitel naživo. Zajímá ji téma psychické bezpečnosti ve výchově a vzdělávání a rozvíjení měkkých dovedností.

23. 10., 9:00–13:00, Styly učení se studentů a jejich odraz v designování a realizaci výuky
16 účastníků

kapacita

4 hodiny

doba trvání

16. 10. 2019

termín pro přihlášky

Pokud se řekne “univerzitní výuka”, řada z nás si představí obrovské sály plné studentů, učitele u projekčního plátna či tabule, všudypřítomnou tíhu vzdělávání a šustění prstů po klávesnici notebooku. Jak tato naše představa ladí s poznatky psychologie a pedagogiky, které tvrdí, že každý student se potřebuje učit jiným způsobem a jiným tempem? Přijďte na tento workshop a získejte řadu užitečných tipů, které Vám pomohou poznat, jak se studenti učí a jaké prvky výuky jsou pro ně ideální.
Kurz je podpořen z Fondu rozvoje Masarykovy univerzity a účast na něm je zdarma.

31. 10. – 1. 11. Rozvoj pedagogických kompetencí prostřednictvím finské metody — Profesní seniorita
14 účastníků

kapacita

2 dny po 8 hodinách

doba trvání

15. 10. 2019

termín pro přihlášky

Jak se vyrovnat s novými výzvami na pracovišti a v osobním životě, a přesto si zachovat duševní pohodu? Jednoduše. Absolvujte s námi licencovaný a vědecky ověřený kurz Profesní seniorita, který Vám pomůže zorientovat se ve vašem profesním rozvoji, sladit Váš osobní život s prací a přispěje k duševní rovnováze. Kurz je určen interním doktorským studentům a začínajícím vysokoškolským pedagogům (do 5 let praxe).
Kurz je podpořen z Fondu rozvoje Masarykovy univerzity a účast na něm je zdarma.

Přihlašování je možné prostřednictvím e-mailu:

Lektorky:
5. 11., 9:00–13:00, Aktivizace studentů ve výuce prostřednictvím vhodných metod výuky
16 účastníků

kapacita

4 hodiny

doba trvání

29. 10. 2019

termín pro přihlášky

Pedagogickým evergreenem je snaha o to, aby studenti byli na hodinách aktivní a zapojovali se do výuky a my učitelé abychom z hodin odcházeli s pocitem, že jsme na ní pracovali všichni společně. Na workshopu se zaměříme na to, jaké okolnosti aktivizaci studentů napomáhají a které ji naopak brzdí; co můžeme ve výuce, nebo při její přípravě, udělat pro to, abychom aktivitu studentů podpořili a dosahovali tak nejen lepšího pocitu z výuky, ale i lepších studijních výsledků. Budeme se zabývat také otázkou, jak naplánovat a realizovat výuku tak, aby se aktivita studentů stala klíčovou, přitom však přirozenou, součástí výuky.

Co si z dílny odnesete:

  1. Tipy pro aktivizaci studentů v rámci přednášek pro velké skupiny studentů.
  2. Tipy pro vedení diskuzí se studenty na seminářích.
  3. Tipy pro přemýšlení nad strukturou celého předmětu i jednotlivých hodin.

Kurz je podpořen z Fondu rozvoje Masarykovy univerzity a účast na něm je zdarma.

15. 11., 9:00–13:00, Hlasová výchova a péče o hlas učitele
16 účastníků

kapacita

4 hodiny

doba trvání

8. 11. 2019

termín pro přihlášky

Ať už preferujeme jakékoli metody výuky, alespoň jednou za čas se stane, že musíme mluvit k velkému počtu lidí, či hodně nahlas, nebo ideálně kombinace obojího a ještě k tomu často. Hlasová výchova a péče o hlas je tak vlastně péčí o náš pracovní nástroj.
Na tomto praktickém workshopu si vyzkoušíme nejen to, jak o hlas pečovat tak, abychom předcházeli případným problémům, ale také jak si pomoci ve chvílích, kdy už se s hlasem něco děje.
Kurz je podpořen z Fondu rozvoje Masarykovy univerzity a účast na něm je zdarma.

Jaro 2019
14. 3., 12:45–16:45, Rozvoj kritického myšlení: Položit dobrou otázku
20 účastníků

kapacita

4 hodiny

doba trvání

7. 3. 2019

termín pro přihlášky

Čtyřhodinový seminář pomůže začínajícím učitelům VŠ v tvorbě a kladení otázek k naučným i beletristickým textům. Cílem je naučit tomu samotného studenta, a tím mu pomoci, aby identifikoval jednak nejasnosti v svém porozumění složitějším prvkům textu, jednak rozpoznal a vyjasňoval souvislosti mezi sdělením textu a svou zkušeností odbornou (studijní) i životní.
Seminář je veden aktivizujícími a kooperativními postupy. I jich mohou účastníci využít ve vlastní výuce.

11.–12. 4., 9:00–17:00, Rozvoj pedagogických kompetencí prostřednictvím finské metody — Profesní seniorita
14 účastníků

kapacita

2 dny po 8 hodinách

doba trvání

25. 3. 2019

termín pro přihlášky

Jak se vyrovnat s novými výzvami na pracovišti a v osobním životě, a přesto si zachovat duševní pohodu? Jednoduše. Absolvujte s námi licencovaný a vědecky ověřený kurz Profesní seniorita, který vám pomůže zorientovat se ve vašem profesním rozvoji, sladit váš osobní život s prací a přispěje k duševní rovnováze. Kurz je určen interním doktorským studentům a začínajícím vysokoškolským pedagogům (do 5 let praxe). Kurz je podpořen z Fondu rozvoje Masarykovy univerzity a je pro účastníky zdarma. Maximální kapacita je 14 účastníků.

Místo konání: místnost C41 FF MU, Arna Nováka 1, Brno
Přihlašování je možné prostřednictvím e-mailu:

Kontaktní osoba:
24. 4., 9:00–13:00, Od vzdělávacího obsahu ke znalostem, dovednostem, kompetencím aneb úvod do plánování, realizace a hodnocení výuky
15 účastníků

kapacita

4 hodiny

doba trvání

17. 4. 2019

termín pro přihlášky

Je učitel učitelem studentů nebo učitelem oboru? Kurz bude vycházet z této (špatně položené) otázky a bude vystavěn na přesvědčení, že profesionalita učitelů má dvojí vázanost: vedle ohledu na studenty je pro ni stejně podstatný ohled na obor. V kurzu budou rozebírány otázky spojené s plánováním, realizací a hodnocením výuky. Účastníci se budou zabývat „modelováním“ cesty vedoucí od vzdělávacího obsahu ke znalostem, dovednostem, kompetencím … studentů. Předpokládá se, že účastníci si na příkladech ze svých vlastních oborů vyzkouší: didaktickou analýzu učiva, zprostředkování učiva a jeho procvičování a prohlubování, ověřování naučeného otázkami (typu: co, jak, proč) a aplikačními úlohami apod.

Místo konání: zasedací místnost Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU, Poříčí 31a, budova CVIDOS, 5. n.p.

27. 5., 9:30–12:30, Motivace studentů ke studiu a rozvoj studentských kompetencí k učení se
20 účastníků

kapacita

3 hodiny

doba trvání

20. 5. 2019

termín pro přihlášky

Plná posluchárna studentů, každý je jiný – jiná motivace ke studiu, jiné učební návyky, jiná očekávání od výuky. Jak s touto diverzitou studentů můžeme jako vyučující pracovat tak, aby výuka naplňovala naše vzdělávací cíle? Jak motivovat studenty ke studiu a jak rozvíjet jejich kompetence k učení? To jsou otázky, které budeme řešit na workshopu vedeném osvědčenou dvojící lektorek, které mají teoretické i praktické zázemí jak v pedagogice, tak v psychologii.

13. 6., 9:00–13:00, Kvalita a management ve vysokém školství: srovnání přístupu v českém, australském a anglickém vysokém školství
20 účastníků

kapacita

4 hodiny

doba trvání

6. 6. 2019

termín pro přihlášky

Tento workshop účastníky obeznámí s fenoménem kvality ve vysokém školství. Workshop objasní, odkud se pojem “kvalita” do vysokého školství dostal, prodiskutujeme také hlavní mechanismy používané k zabezpečení kvality v rámci tří vysokoškolských systémů.  Na základě případových studií se zaměříme na efektivnost těchto mechanismů a možnosti k jejich vylepšení. Zaměříme se také na zabezpečení kvality jak na Masarykově univerzitě obecně, tak v konkrétních oborech účastníků. Ideální cílovou skupinou jsou vedoucí pracovníci a garanti studijních programů.

Workshopy ZIP MUNI

Komu jsou workshopy určeny?

V rámci projektu Zkvalitnění a Inovace Přípravy budoucích učitelů na MUNI (ZIP MUNI) nabídneme deset vzdělávacích workshopů věnujících se rozvoji pedagogických kompetencí vysokoškolských pedagogů. Tyto workshopy jsou určeny pouze vysokoškolským pedagogům, kteří připravují budoucí učitele (doktorským studentům, mladým, ale i zkušeným akademikům), chtějí zdokonalit svoji výuku a podílejí se na přípravě budoucích učitelů na filozofické, pedagogické, přírodovědecké fakultě a fakultě sportovních studií.

Témata workshopů vychází z analýzy vzdělávacích potřeb a jsou rozdělena do tří bloků. Jedná se o elaborativní zpětnou vazbu při práci se studenty ve výuce (4 workshopy), práci s vulnerabilními skupinami studentů ve výuce (4 workshopy) a podporu při plánování a reflektování výuky (2 workshopy).

Kurzy se v každém bloku vzájemně doplňují. Doporučujeme je absolvovat jako celek, ale samozřejmě lze do nich vstoupit i bez návaznosti dle vlastního zájmu a zaměření. Průběh každého z workshopů bude vycházet z potřeb a zkušeností účastníků, tak aby byl čas na něm strávený pro všechny užitečný a přínosný.

Díky podpoře projektu je účast na workshopech zdarma.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Podzim 2021
8. 9. 2021, 13–18 h, Výuka zohledňující specifické vzdělávací potřeby studentů

20 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

5. 9. 2021

termín pro přihlášky

Jak se asi studuje lidem s hendikepem, který není na první pohled vidět? Možná jste si sami prošli náročnou školní docházkou kvůli problémům se čtením, pracovním tempem nebo pozorností, možná někoho takového znáte ve svém okolí. A dá se vůbec vystudovat vysoká škola s psychickým onemocněním nebo autismem? Pokud vás zajímá, jak můžete studentům s hendikepem pomoci a lépe je pochopit, pojďte si to s námi vyzkoušet na vlastní kůži na workshopu Studium se skrytým hendikepem.

Workshop proběhne on-line.

Přihlásit se na workshop

Lektorky:
Mgr. Eva Hulíková

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás

e‑mail:
Mgr. Iva Oulehlová

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás

e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Kontakt na koordinátorku:
9. 9. 2021, 9–14 h, Výuka zohledňující věkovou rozdílnost studentů
20 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

6. 9. 2021

termín pro přihlášky

Vedete výuku, kde se vám potkávají různé věkové skupiny studentů s různou motivací a prioritami? Nevíte, jak nastavit výuku, tak aby byla přínosná pro všechny? A jak vůbec k jednotlivým generacím přistupovat? Tak právě pro vás je tento workshop, kde vám ukážeme, že to jde. Společně se zorientujeme v základech kognitivního, sociálního a emočního vývoje člověka a probereme různé výukové metody a přístupy, která vám zajistí efektivní a funkční výuku a spokojené studenty.

Workshop proběhne on-line.

Přihlásit se na workshop

Lektorka:
Kontakt na koordinátorku:
16. 9. 2021, 9–14 h, Videoreflexe jako nástroj rozvoje pedagogických kompetencí
20 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

13. 9. 2021

termín pro přihlášky

Prvním krokem reflexe je vždy ohlédnutí. Co se vlastně dělo, jak jsem, co zařídil, jak se to podařilo? A není lepšího svědka našeho pedagogického snažení, než je videokamera. Nic nezapomíná, vidí celek i detaily a nabízí nové úhly pohledu. Videonahrávka je nesmírně účinný nástroj reflexe a sebereflexe. Můžeme na ní vidět všechny aspekty naší interakce se studenty, zastavovat se, zkoumat detaily a kontext, abychom našli vlastní cestu, jak učit dobře a s radostí.

Na workshopu si prakticky vyzkoušíme, jak s nahrávkami pracovat, co na nich lze zkoumat a jakým způsobem dál pracovat s našimi zjištěními. Zároveň se vás pokusíme dobrou praxí přesvědčit, že přínos, který vám může nahrávka vlastní výuky poskytnout, daleko převažuje nepohodlí ze sledování sebe sama.

Workshop proběhne online.

Přihlásit se na workshop

Lektorka:
Kontakt na koordinátorku:
Jaro 2021
17. 3. 2021, 9–14 h, Přijímání popisné zpětné vazby a reakce na ni
20 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

14. 3. 2021

termín pro přihlášky

Přijímání zpětné vazby je nedílnou součástí práce s ní. I proto je tento workshop zařazen jako první z bloku Popisné zpětné vazby při práci se studenty ve výuce, protože asi nikdo z nás nechce plýtvat čas dáváním zpětné vazby, která nemá žádoucí efekt. Budeme se věnovat tématu budování důvěry, partnerského přístupu a dalších podmínek, které zvyšují šanci pro přijímání zpětné vazby a smysluplných reakcí na ni. Dotkneme se našich zkušeností s reakcemi na zpětnou vazbu a na základě konkrétních příkladů si budeme zkoušet, jak přijímání zpětné vazby trénovat u sebe i jak to učit naše studenty.

Workshop proběhne on-line.

Přihlásit se na workshop

Lektorky:
Eliška Hanzlová

NaZemi

Kristýna Hrubanová

NaZemi

Kontakt na koordinátorku:
19. 3. 2021, 9–14 h, Popisná zpětná vazba zaměřená na proces a produkt práce studentů
20 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

16. 3. 2021

termín pro přihlášky

Ve druhém workshopu z bloku Popisné zpětné vazby při práci se studenty ve výuce si pojmenujeme rozdíl mezi popisným a hodnotícím jazykem. Společně se zamyslíme nad tím, jak se liší vyhodnocování produktu studenta a procesu vzniku produktu a rozebereme, jak obě možnosti zohlednit při přípravě a realizaci zpětné vazby. Budeme pracovat s příklady z praxe (např. zadání úkolů studentům, ukázky kritérií hodnocení). Budeme trénovat popisný jazyk.

Workshop proběhne on-line.

Přihlásit se na workshop

Lektorky:
Eliška Hanzlová

NaZemi

Kristýna Hrubanová

NaZemi

Kontakt na koordinátorku:
6. 4. 2021, 9–14 h, Možnosti sběru podkladů pro poskytování popisné zpětné vazby
20 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

3. 4. 2021

termín pro přihlášky

Ve třetím workshopu z bloku Popisné zpětné vazby při práci se studenty ve výuce se budeme věnovat tématu sběru podkladů od studentů. Vytvoříme si představu o tom, co všechno se pod tímto pojmem může skrývat (od konceptů esejů po komplexní portfolio studenta). Zamyslíme se společně nad tím, jaké typy materiálů se mohou ve vaší praxi sbírat, aby dokumentovaly jednotlivé fáze práce studenta a jak by se s nimi dalo pracovat při poskytování zpětné vazby. Prodiskutujeme cíle takového sběru výstupů i celé výuky a zpětné vazby, kterou studentům poskytujete. Nevyhneme se ani kritériím při zadávání výstupů studentům. Budeme pracovat s ukázkami z vaší praxe i příklady odjinud.

Přihlásit se na workshop

Lektorky:
Eliška Hanzlová

NaZemi

Kristýna Hrubanová

NaZemi

Kontakt na koordinátorku:
8. 4. 2021, 9–14 h, Vedení formativního rozhovoru na základě popisné zpětné vazby
20 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

5. 4. 2021

termín pro přihlášky

Čtvrtý workshop z bloku Popisné zpětné vazby při práci se studenty ve výuce je zaměřen na formativní rozhovor. Společně definujeme specifika ústní formy zpětné vazby, kvality a složky dobře vedeného formativního rozhovoru včetně jeho možných záměrů. Představíme možnosti, jak se na vedení rozhovoru připravit, co nám pomůže při jeho realizaci a co by mělo následovat po jeho skončení. Budeme trénovat kladení vhodných otázek a dalších dovedností, které podpoří partnerství, důvěru a dialogické kvality rozhovoru se studentem.

Přihlásit se na workshop

Lektorky:
Eliška Hanzlová

NaZemi

Kristýna Hrubanová

NaZemi

Kontakt na koordinátorku:
24. 3. 2021, 9–14 h, Genderově citlivé vzdělávání
20 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

21. 3. 2021

termín pro přihlášky

Workshop Genderově citlivé vzdělávání vás provede diskusí o ženách a mužích, a ještě přesněji o ženskosti a mužskosti ve školní praxi. Společně si položíme legitimní otázku: „Proč se genderem ve vzdělávání zabývat?“ Na vaše odpovědi navážeme reflexí podobností, rozdílností a vzájemných vazeb mezi ženskostí a mužskostí, tak abychom plně pochopili, jak škola působí na své žáky a žákyně. A v neposlední řadě si předvedeme, jak získané poznatky o stereotypech a předsudcích převádět do praxe takovým způsobem, abychom vytvářeli stejnou možnost šancí pro všechny studující. Kurz je obohacen o interaktivní prvky, které lze použít ve výuce.

Workshop proběhne on-line.

Přihlásit se na workshop

Lektorka:
MgA. Bc. Eva Lukešová

Genderové informační centrum NORA

Kontakt na koordinátorku:
15. 4. 2021, 9–14 h, Výuka studentů-cizinců a její specifika
20 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

12. 4. 2021

termín pro přihlášky

Svět se mění mnohem rychleji než učební osnovy a jazyková a etnická pestrost studentů je mnohem větší. Když se vám v hodině objeví studenti-cizinci, stává se, že řešíte jen to, jak se s nimi domluvíme, ale jinak učíte jako obvykle. To „jako obvykle” zpravidla nestačí, ale my o tom ani nemusíme vědět nebo zjistíme, že nám naše příprava nestačí.

Právě takovým vyučujícím je věnován tento workshop. Jeho cílem je předat základní sadu informací spojených s výukou studentů-cizinců. Seminář propojuje stěžejní témata pedagogické psychologie spojené s prací s jazykově a kulturně heterogenní skupinou a lektorskou praxí. Je pojat maximálně prakticky, kdy jedním z probíraných témat budou časté problémy, které mívají vyučující v práci se studenty-cizinci a způsoby, jak se s těmi problémy vypořádávají. Hloubka a rozsah probíraných témat budou přizpůsobeny individuálním potřebám všech účastníků.

Workshop proběhne on-line.

Přihlásit se na workshop

Lektorka:
Kontakt na koordinátorku:
29. 4. 2021, 9–14 h, Výuka zohledňující věkovou rozdílnost studentů
20 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

26. 4. 2021

termín pro přihlášky

Vedete výuku, kde se vám potkávají různé věkové skupiny studentů s různou motivací a prioritami? Nevíte, jak nastavit výuku, tak aby byla přínosná pro všechny? A jak vůbec k jednotlivým generacím přistupovat? Tak právě pro vás je tento workshop, kde vám ukážeme, že to jde. Společně se zorientujeme v základech kognitivního, sociálního a emočního vývoje člověka a probereme různé výukové metody a přístupy, která vám zajistí efektivní a funkční výuku a spokojené studenty.

Workshop proběhne on-line.

Přihlásit se na workshop

Lektorka:
Kontakt na koordinátorku:
19. 5. 2021, 13–18 h, Výuka zohledňující specifické vzdělávací potřeby studentů
20 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

16. 5. 2021

termín pro přihlášky

Jak se asi studuje lidem s hendikepem? Jaké to je mít problémy, které nejsou na první pohled vidět? Možná jste si sami prošli náročnou školní docházkou kvůli problémům se čtením, pracovním tempem nebo pozorností, možná někoho takového znáte ve svém okolí. a dá se vůbec vystudovat vysoká škola s psychickým onemocněním nebo autismem? Pokud vás zajímá, jak můžete studentům s hendikepem pomoci a lépe je pochopit, pojďte si to s námi vyzkoušet na vlastní kůži na workshopu Studium se skrytým hendikepem.

Workshop proběhne on-line.

Přihlásit se na workshop

Lektorky:
Mgr. Eva Hulíková

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás

e‑mail:
Mgr. Iva Oulehlová

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás

e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Kontakt na koordinátorku:
1. 4. 2021, 13–18 h, Akční výzkum jako nástroj rozvoje pedagogických kompetencí
20 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

29. 3. 2021

termín pro přihlášky

Jak získávat zdroje k reflexi vlastní výuky? Jaký je rozdíl mezi důkazy o učení, reflexí a zpětnou vazbou? Proč bych měl učit studenty reflektovat? K čemu pomáhá metakognice?

Ve workshopu prakticky prozkoumáme různé způsoby, jak se dozvědět podstatné věci o vlastní výuce. Představíme různé zdroje dat, které mohou sloužit jako podklad pro (sebe)reflexi, a ukážeme si, jak je získávat. Vyzkoušíme si, jak s takovými daty pracovat, jak jim porozumět, aby přinesla užitečné podněty pro naši pedagogickou práci.

Workshop proběhne on-line.

Přihlásit se na workshop

Lektorka:
Kontakt na koordinátorku:
6. 5. 2021, 13–18 h, Videoreflexe jako nástroj rozvoje pedagogických kompetencí
20 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

3. 5. 2021

termín pro přihlášky

Prvním krokem reflexe je vždy ohlédnutí. Co se vlastně dělo, jak jsem, co zařídil, jak se to podařilo? A není lepšího svědka našeho pedagogického snažení, než je videokamera. Nic nezapomíná, vidí celek i detaily a nabízí nové úhly pohledu. Videonahrávka je nesmírně účinný nástroj reflexe a sebereflexe. Můžeme na ní vidět všechny aspekty naší interakce se studenty, zastavovat se, zkoumat detaily a kontext, abychom našli vlastní cestu, jak učit dobře a s radostí.

Na workshopu si prakticky vyzkoušíme, jak s nahrávkami pracovat, co na nich lze zkoumat a jakým způsobem dál pracovat s našimi zjištěními. Zároveň se vás pokusíme dobrou praxí přesvědčit, že přínos, který vám může nahrávka vlastní výuky poskytnout, daleko převažuje nepohodlí ze sledování sebe sama.

Přihlásit se na workshop

Lektorka:
Kontakt na koordinátorku:
Podzim 2020
1. Blok: Popisná zpětná vazba při práci se studenty ve výuce
7. 12. 2020, 9.00–14.00, Zpětná vazba: Přijímání a reakce (ON-LINE)
10 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

3. 12. 2020

termín pro přihlášky

Přijímání zpětné vazby je nedílnou součástí práce s ní. I proto je tento workshop zařazen jako první z bloku Popisné zpětné vazby při práci se studenty ve výuce, protože asi nikdo z nás nechce plýtvat čas dáváním zpětné vazby, která nemá žádoucí efekt. Budeme se věnovat tématu budování důvěry, partnerského přístupu a dalších podmínek, které zvyšují šanci pro přijímání zpětné vazby a smysluplných reakcí na ni. Dotkneme se našich zkušeností s reakcemi na zpětnou vazbu a na základě konkrétních příkladů si budeme zkoušet, jak přijímání zpětné vazby trénovat u sebe i jak to učit naše studenty.

Workshop proběhne on-line.

Přihlásit se na workshop

Lektorky:
Eliška Hanzlová

NaZemi

Kristýna Hrubanová

NaZemi

Kontakt na koordinátorku:
17. 12. 2020, 9.00–14.00, Zpětná vazba: Zaměření na proces nebo produkt (ON-LINE)
10 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

14. 12. 2020

termín pro přihlášky

Ve druhém workshopu z bloku Popisné zpětné vazby při práci se studenty ve výuce si pojmenujeme rozdíl mezi popisným a hodnotícím jazykem. Společně se zamyslíme nad tím, jak se liší vyhodnocování produktu studenta a procesu vzniku produktu a rozebereme, jak obě možnosti zohlednit při přípravě a realizaci zpětné vazby. Budeme pracovat s příklady z praxe (např. zadání úkolů studentům, ukázky kritérií hodnocení). Budeme trénovat popisný jazyk.

Workshop proběhne on-line.

Přihlásit se na workshop

Lektorky:
Eliška Hanzlová

NaZemi

Kristýna Hrubanová

NaZemi

Kontakt na koordinátorku:
14. 1. 2021, 9.00–14.00, Zpětná vazba: Sběr podkladů
10 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

11. 1. 2021

termín pro přihlášky

Ve třetím workshopu z bloku Popisné zpětné vazby při práci se studenty ve výuce se budeme věnovat tématu sběru podkladů od studentů. Vytvoříme si představu o tom, co všechno se pod tímto pojmem může skrývat (od konceptů esejů po komplexní portfolio studenta). Zamyslíme se společně nad tím, jaké typy materiálů se mohou ve vaší praxi sbírat, aby dokumentovaly jednotlivé fáze práce studenta a jak by se s nimi dalo pracovat při poskytování zpětné vazby. Prodiskutujeme cíle takového sběru výstupů i celé výuky a zpětné vazby, kterou studentům poskytujete. Nevyhneme se ani kritériím při zadávání výstupů studentům. Budeme pracovat s ukázkami z vaší praxe i příklady odjinud.

Místo konání: Centrum Syřiště, Kounicova 42, Brno

Přihlásit se na workshop

Lektorky:
Eliška Hanzlová

NaZemi

Kristýna Hrubanová

NaZemi

Kontakt na koordinátorku:
21. 1. 2021, 9.00–14.00, Zpětná vazba: Formativní rozhovor
10 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

18. 1. 2021

termín pro přihlášky

Čtvrtý workshop z bloku Popisné zpětné vazby při práci se studenty ve výuce je zaměřen na formativní rozhovor. Společně definujeme specifika ústní formy zpětné vazby, kvality a složky dobře vedeného formativního rozhovoru včetně jeho možných záměrů. Představíme možnosti, jak se na vedení rozhovoru připravit, co nám pomůže při jeho realizaci a co by mělo následovat po jeho skončení. Budeme trénovat kladení vhodných otázek a dalších dovedností, které podpoří partnerství, důvěru a dialogické kvality rozhovoru se studentem.

Místo konání: Centrum Syřiště, Kounicova 42, Brno

Přihlásit se na workshop

Lektorky:
Eliška Hanzlová

NaZemi

Kristýna Hrubanová

NaZemi

Kontakt na koordinátorku:
2. Blok: Práce s vulnerabilními skupinami studentů ve výuce
5. 11. 2020, 9.00–14.00, Výuka studentů-cizinců a její specifika (ON-LINE)
10 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

2. 11. 2020

termín pro přihlášky

Svět se mění mnohem rychleji než učební osnovy a jazyková a etnická pestrost studentů je mnohem větší. Když se vám v hodině objeví studenti-cizinci, stává se, že řešíte jen to, jak se s nimi domluvíme, ale jinak učíte jako obvykle. To „jako obvykle” zpravidla nestačí, ale my o tom ani nemusíme vědět nebo zjistíme, že nám naše příprava nestačí.

Právě takovým vyučujícím je věnován tento workshop. Jeho cílem je předat základní sadu informací spojených s výukou studentů-cizinců. Seminář propojuje stěžejní témata pedagogické psychologie spojené s prací s jazykově a kulturně heterogenní skupinou a lektorskou praxí. Je pojat maximálně prakticky, kdy jedním z probíraných témat budou časté problémy, které mívají vyučující v práci se studenty-cizinci a způsoby, jak se s těmi problémy vypořádávají. Hloubka a rozsah probíraných témat budou přizpůsobeny individuálním potřebám všech účastníků.

Workshop proběhne on-line.

Přihlásit se na workshop

Lektorka:
Kontakt na koordinátorku:
13. 11. 2020, 9.00–14.00, Výuka zohledňující specifické vzdělávací potřeby studentů (ON-LINE)
10 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

10. 11. 2020

termín pro přihlášky

Jak se asi studuje lidem s hendikepem? Jaké to je mít problémy, které nejsou na první pohled vidět? Možná jste si sami prošli náročnou školní docházkou kvůli problémům se čtením, pracovním tempem nebo pozorností, možná někoho takového znáte ve svém okolí. A dá se vůbec vystudovat vysoká škola s psychickým onemocněním nebo autismem? Pokud vás zajímá, jak můžete studentům s hendikepem pomoci a lépe je pochopit, pojďte si to s námi vyzkoušet na vlastní kůži na workshopu Studium se skrytým hendikepem.

Workshop proběhne on-line.

Přihlásit se na workshop

Lektorky:
Mgr. Iva Oulehlová

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás

e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Kontakt na koordinátorku:
18. 11. 2020, 9.00–14.00, Výuka zohledňující věkovou rozdílnost studentů (ON-LINE)
10 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

16. 11. 2020

termín pro přihlášky

Vedete výuku, kde se vám potkávají různé věkové skupiny studentů s různou motivací a prioritami? Nevíte, jak nastavit výuku, tak aby byla přínosná pro všechny? A jak vůbec k jednotlivým generacím přistupovat? Tak právě pro vás je tento workshop, kde vám ukážeme, že to jde. Společně se zorientujeme v základech kognitivního, sociálního a emočního vývoje člověka a probereme různé výukové metody a přístupy, která vám zajistí efektivní a funkční výuku a spokojené studenty.

Workshop proběhne on-line.

Přihlásit se na workshop

Lektorka:
Kontakt na koordinátorku:
24. 11. 2020, 9.00–14.00, Genderově citlivé vzdělávání (ON-LINE)
10 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

20. 11. 2020

termín pro přihlášky

Workshop Genderově citlivé vzdělávání vás provede diskusí o ženách a mužích, a ještě přesněji o ženskosti a mužskosti ve školní praxi. Společně si položíme legitimní otázku: "Proč se genderem ve vzdělávání zabývat?". Na vaše odpovědi navážeme reflexí podobností, rozdílností a vzájemných vazeb mezi ženskostí a mužskostí, tak abychom plně pochopili, jak škola působí na své žáky a žákyně. A v neposlední řadě si předvedeme, jak získané poznatky o stereotypech a předsudcích převádět do praxe takovým způsobem, abychom vytvářeli stejnou možnost šancí pro všechny studující. Kurz je obohacen o interaktivní prvky, které lze použít ve výuce.

Workshop proběhne on-line.

Přihlásit se na workshop

Lektorka:
MgA. Bc. Eva Lukešová

Genderové informační centrum NORA

Kontakt na koordinátorku:
3. Blok: Kolegiální podpora při plánování a reflektování výuky
2. 12. 2020, 13.00–18.00, Akční výzkum jako nástroj rozvoje pedagogických kompetencí (ON-LINE)
10 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

30. 11. 2020

termín pro přihlášky

Jak získávat zdroje k reflexi vlastní výuky? Jaký je rozdíl mezi důkazy o učení, reflexí a zpětnou vazbou? Proč bych měl učit studenty reflektovat? k čemu pomáhá metakognice?

Ve workshopu prakticky prozkoumáme různé způsoby, jak se dozvědět podstatné věci o vlastní výuce. Představíme různé zdroje dat, které mohou sloužit jako podklad pro (sebe)reflexi, a ukážeme si, jak je získávat. Vyzkoušíme si, jak s takovými daty pracovat, jak jim porozumět, aby přinesla užitečné podněty pro naši pedagogickou práci.

Workshop proběhne on-line.

Přihlásit se na workshop

Lektorka:
Kontakt na koordinátorku:
6. 1. 2021, 13.00–18.00, Videoreflexe jako nástroj rozvoje pedagogických kompetencí
10 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

4. 1. 2021

termín pro přihlášky

Prvním krokem reflexe je vždy ohlédnutí. Co se vlastně dělo, jak jsem, co zařídil, jak se to podařilo? A není lepšího svědka našeho pedagogického snažení, než je videokamera. Nic nezapomíná, vidí celek i detaily a nabízí nové úhly pohledu. Videonahrávka je nesmírně účinný nástroj reflexe a sebereflexe. Můžeme na ní vidět všechny aspekty naší interakce se studenty, zastavovat se, zkoumat detaily a kontext, abychom našli vlastní cestu, jak učit dobře a s radostí.

Na workshopu si prakticky vyzkoušíme, jak s nahrávkami pracovat, co na nich lze zkoumat a jakým způsobem dál pracovat s našimi zjištěními. Zároveň se vás pokusíme dobrou praxí přesvědčit, že přínos, který vám může nahrávka vlastní výuky poskytnout, daleko převažuje nepohodlí ze sledování sebe sama.

Přihlásit se na workshop

Lektorka:
Kontakt na koordinátorku:

Od roku 2017 je CERPEK vzdělávacím centrem Masarykovy univerzity, které si klade za cíl rozvíjet pedagogické kompetence vysokoškolských učitelů. Založením CERPEK Masarykova univerzita reaguje na současný celosvětový trend doceňující význam excelentní výuky na vysokých školách, kdy je výuka považována za aktivitu významem srovnatelnou s vědou a výzkumem. Zatímco pro vědeckou dráhu je v České republice mladý akademik připravován již v průběhu studia, na dráhu učitelskou zpravidla není připravován vůbec.

Máte zájem o individuálnější a intenzivnější přístup k rozvoji vašich pedagogických kompetencí?

Studenti Vás nepochválí a kolegové Vás nevidí vyučovat? Tak odkud tedy získávat zpětnou vazbu na výuku? Pořiďte si mentora! Zejména pokud jste začínajícími učiteli, oceníte pomoc mentora, který dílem ocení Vaši práci a dílem Vás kriticko-přátelsky popostrčí kupředu směrem, kterým se chcete vydat. Spolupráci s mentorem si totiž řídíte sami – máte tak unikátní možnost získat přesně to, co potřebujete.

Nabídka mentoringu

Máte tip na téma kurzu či lektora/lektorku? Nabízíte kurz, který by se mohl hodit vyučujícím na MU?

Kontaktujte nás

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info