CERPEK  |  29. 4. 2021, 8:55

Newsletter CERPEK
Centrum rozvoje kompetencí

Jarní semestr se dostal do své druhé výukové poloviny, a proto jsme pro vás připravili několik nových nabídek, které se vám v tomto období mohou hodit.

Jak motivovat studenty v on-line výuce?

Přemýšlíte nad tím, jak více vtáhnout studenty do studia vašeho předmětu? Inspiraci můžete najít na workshopu CERPEK s názvem Motivace studujících v on-line výuce, který se koná 3. 5. 2021. Workshop povedou Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. a PhDr. Radka High, Ph.D. z Pedagogické fakulty UK.

Více o workshopu Přihlásit se na workshop
 

Konzultace k on-line výuce

Trápí vás v on-line výuce nějaké metodicko-didaktické otázky, které byste rádi konzultovali individuálně a v čase, který se vám hodí? Věděli jste, že od začátku jarního semestru CERPEK nabízí možnost konzultací k on-line výuce?

Více o konzultacích

Jak na on-line testování?

Pomalu nastává čas přemýšlet o možnostech on-line testování. Připravili jsme pro vás dvě nové nabídky.

Série krátkých videí k tvorbě on-line testů

Mnoho studentů i učitelů chová k online testování na vysoké škole poměrně odměřený postoj. Na straně učitelů jsou to často obavy ohledně metodického a technického zpracování testů a následně pak nejistota ohledně kvality výsledků a podvádění studentů. Z hlediska studenta vystupuje otázka smyslu automatizovaného testování a jeho vlivu na kvalitu výuky a učení.

V průběhu května postupně zveřejníme čtyři krátká videa, která vás seznámí se základními metodickými i praktickými výcho­disky tvorby kvalitních online testů. Videa vám také ukážou, že aplikace doporučených principů testování může v mnohých ohledech zjednodušit práci uči­telů a zároveň zvýšit smysluplnost používání testů z pohledu studentů.

Na sérii metodických videí naváže v úterý 1. 6. 2021 online workshop Vytváříme kvalitní a funkční online testy.

Více o sérii Informujte mě o videu

Na co se můžete těšit v prvním videu?

První video série vás provede úvodním rámcem úvah nad povahou a funkcí testů v akade­mickém prostředí. Mimo jiné uvidíte, jak s testy pracovat v kontextu celkové evaluace vašeho předmětu, jaký typ testu zvolit s ohledem na konkrétní výukovou situaci nebo jak podpořit pozitivní dopad testu na vlastní studijní přípravu studentů. Na video se můžete těšit začátkem května na naší užitečné stránce Materiály a tipy CERPEK.

 

Jak vytvořit kvalitní a funkční on-line testy?

Tuto otázku vám pomůže zodpovědět workshop plánovaný na 1. 6. 2021, který je zaměřen na analýzu kvality testů a testových úloh a na postup moderace (úprav) obsahu testu za účelem zvýšení jeho funkčnosti jako evaluačního nástroje. V praktickém workshopu se účastníci seznámí s několika základními analytickými metodami, které budou moci posléze jednoduše aplikovat při přípravě vlastních didaktických testů (digi­tálních i klasických papírových). A to není zdaleka vše!

Více o workshopu Přihlásit se na workshop
E-mail  cerpek@muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita