CERPEK  |  2/2021
26. 8. 2021, 15:47

Newsletter CERPEK
Centrum rozvoje kompetencí

Úvodní slovo

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

jménem týmu CERPEK vás zdravím. Doufám, že jste všichni využili letní prázdniny k dobití svých baterií do plna. Jistě se těšíte na nový akademický rok a připravujete se na svoji výuku. V této souvislosti by vám CERPEK chtěl nabídnout pomocnou ruku ve formě nově připravených workshopů. Konkrétní témata a termíny se dozvíte v tomto newsletteru. Workshopy jsou otevřené všem vyučujícím a doktorandům Masarykovy univerzity.

Přeji vám hodně úspěchů ve vaší výuce v nadcházejícím semestru.
Jeffrey A. Vanderziel
ředitel

Přihlásit se k odběru newsletteru

Nová témata workshopů pro podzimní semestr 2021

Výuka v podzimním semestru se pomalu blíží. Těšíte se? Děsíte se? Nejste si jistí?

Ať tak nebo tak, pokud jste vyučující/m MUNI, máte možnost přihlásit se na workshopy CERPEK, jejichž témata vám mohou pomoci při plánování výuky i při výuce samotné.

Témata workshopů plánujeme na základě zpětných vazeb a námětů od účastníků našich vzdělávacích akcí. Vzhledem k uplynulým semestrům jsme zvolili taková témata, která jsou využitelná v prezenční i on-line výuce. Věříme proto, že vás nabídka CERPEK osloví.

Workshopy jsou plánovány jako prezenční. Jen v případě, že prezenční forma nebude možná, proběhnou workshopy on-line.

Jak a kdy nastavovat vztahy se studenty?

Začátek semestru zahájíme otázkami, s nimiž si řada vyučujících láme hlavu. Výzkumně i prakticky máme ověřeno, že vzdělávání prochází vztahem. Jinými slovy, to, kolik se studenti naučí a jak je učení se baví, je do značné míry ovlivněno tím, jaké vztahy mají se svými vyučujícími.

Na tomto workshopu společně prozkoumáme co, kdy a jak (ne)dělat, abychom vytvořili takové studijní prostředí, které umožní mít korektní vztahy a ve kterém se učení daří.

Více o workshopu
 

Práce s výukovými cíli jako cesta k lepší výuce

Pedagogické výzkumy ukazují, že vyučující, kteří si dobře stanovují výukové cíle a vědomě a kontinuálně s nimi pracují, jsou své práci efektivnější a dokonce spokojenější. Workshop se proto zaměří na pedagogické kompetence, které podporují efektivní práci s výukovými cíli na různých úrovních. Dozvíte se, jak pracovat s cíli od tvorby kurikula, přes plánování jednotlivých kurzů, až po přípravu výuky a práci s cíli ve výuce samotné.

Více o workshopu

Výuka velkých skupin. Tipy pro plánování, volbu metod a hodnocení.

Výuka velkých skupin (od přibližně 40 studentů výše) může být pro vyučujícího výzvou. Může pro něj představovat významnou administrativní zátěž, minimalizaci kontaktu s jednotlivými studenty v rámci výuky a může vést k rezignaci na využívání jiných vyučovacích metod než přednášky.

Na workshopu proto nejprve rozkryjeme, v čem jsou didaktická specifika výuky velkých skupin. Na tomto základě budou představeny postupy, které mohou usnadnit administrativu a hodnocení studentů. Důraz však bude kladen zejména na aktivizační výukové metody, které je možné využívat i ve velkých studijních skupinách.

Více o workshopu

Jak na výuku kombinovaných studentů?

To je další otázka, která trápí vyučující. V rámci workshopu se budeme věnovat specifikům výuky studentů v kombinované formě studia. Pro tyto studenty je zpravidla typické to, že studium není jejich hlavní náplní dne, role studenta není v jejich životě rolí stěžejní a do vzdělávání přicházejí již s určitými znalostmi, dovednostmi a především zkušenostmi.

Zaměříme se tedy především na přístupy, způsoby a metody výuky, které zatraktivní a zefektivní výuku v kombinované formě studia jak z hlediska vyučujícího, tak studujících.

Více o workshopu

Výuka studentů s psychickými obtížemi

Studenti s psychickými obtížemi jsou aktuálně nejrychleji narůstající skupinou, kterou eviduje středisko Teiresiás MUNI. Online výuka a protiepidemická opatření tento nárůst ještě podpořily.

Jak se studuje s onemocněním, které není na první pohled vidět? Jaké překážky musí tito studenti překonávat? A co když onemocnění propukne prvně až během studia?

Společně se podíváme na to, s čím se tito studenti během semestru nejčastěji potýkají a také na to, že často i úplně malé úpravy mohou být velkou pomocí. Dozvíte se například, co jako učitelé můžete pro tyto studenty dělat, ale také budeme hledat hranice mezi podporou a zvýhodněním.

Více o workshopu

Staronový workshop: Jak pečovat o svoji pracovní schopnost a spokojenost v kariérním rozvoji

V podzimním semestru opakujeme inspirující workshop zaměřený na (nejen) pracovní spokojenost. Novinkou je, že workshop je otevřen všem věkovým skupinám a zkušenostem účastníků, nejen účastníkům do 5 let praxe, jako tomu bylo v minulosti.

Na workshopu se budeme zabývat například těmito otázkami: Jak se vyrovnat s výzvami ve vašem pracovním a v osobním životě, a to nejen z důvodu pandemické situace a dynamického akademického prostředí? Jak rozpoznat svůj potenciál a pracovat na něm? Jak pracovat s motivací, duševní pohodou a změnami, či dílčími neúspěchy?

Jedná se o jedinečný workshop, jehož základy stojí na vědecky ověřených metodách finských odborníků a vychází z prvků age managementu.

Více o prezenčním workshopu Více o zkrácené on-line verzi workshopu

Jelikož CERPEK čeká v průběhu října stěhování do nových prostor na Komenského náměstí 2, je možné, že se bude měnit místo konání workshopů. V případě změny místa konání budeme přihlášené zájemce o této skutečnosti informovat e-mailem. Děkujeme za pochopení.

Pro více informací o všech našich aktivitách navštivte webovou stránku CERPEK.

E-mail  cerpek@muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita