CERPEK  |  03/2023
6. 9. 2023, 19:39

Newsletter CERPEK
Centrum rozvoje kompetencí

Slovo úvodem

Milé kolegyně, milí kolegové, přátelé Centra rozvoje kompetencí, účastníci našich akcí, bývalí i budoucí.

Začíná nový akademický rok, začíná semestr a CERPEK je zde s bohatou nabídkou rozvojových aktivit. Jsme odborné pracoviště, naše nabídka je promyšlená, vychází z potřeb dalšího rozvoje MU a zaměstnanců MU. Nabízíme rozvoj profesních kompetencí, nabízíme kvalitu a užitek pro Vaši práci. Léto sloužilo nejen k odpočinku, nabrání sil, ale také k plánování, organizaci a zajištění pestré nabídky vzdělávacích a rozvojových aktivit různého typu. Kromě tradičních dlouhodobých programů (Dílna rozvoje pedagogických kompetencí, Program manažer, Program talent), nabízíme desítky dalších aktivit. Více najdete v tomto Newsletteru, kompletní přehled pak na našich webových stránkách, případně nás kontaktujte osobně. Věřím, že si vyberete a na našich akcích se budeme potkávat.

Petr Pokorný
za tým Centra rozvoje kompetencí

Pedagogické kompetence

Aby se vám učilo lépe a s radostí, naplánovali jsme pro nacházející semestr opět spoustu skvělých workshopů. Všechny jsou už nyní viditelné v našem kalendáři. Něco z nabídky pro vyučující přece jen odhalíme zájemcům i zde.

Kalendář akcí pedagogických kompetencí

Jak nastavovat a rozvíjet vztah se studenty

Ještě než se opět setkáte se studujícími, se můžete 14. září od našeho oblíbeného lektora komunikace Petra Sucháčka inspirovat, jak si se studujícími nastavit vztahy tak, aby je motivovaly a podpořily jejich učení a dobrý pocit při výuce a z výuky. Neváhejte, tento každoročně opakovaný workshop bývá brzy plný.

Zjistit více

Trénink microskills: Jak klást účinné otázky

Rychle se obvykle zaplní i tréninky takzvaných microskills, neboli drobných dovedností učitele, které se získávají hlavně praxí. 5. října se můžete potrénovat v kladení dobrých, účinných, zajímavých, aktivizujících a k přemýšlení podněcujících otázek. Podvečerní setkání “na cvičišti” bude svižné a plné nových zkušeností a smíchu.

Zjistit více

Jak na skvělé prezentace do výuky

Nové téma a nové dovednosti přinese na půdu CERPEK 12. října Anna Luštická z FSS, která ví, jak udělat prezentaci do výuky a ve výuce tak, že z ní studující nespustí oči (z prezentace, pochopitelně) a mnoho se z ní naučí. Poradí vám (Anna Luštická, pochopitelně), na jaký typ učiva se prezentace hodí a jaké jsou klíčové prvky pro její úspěch.

Zjistit více

Gender ve vzdělávání interaktivně

Polovina Dua docentky a spoluautorka knihy Feministkou snadno a rychle Lucie Jarkovská pro nás připravuje velmi interaktivní workshop, který otevře otázky, jak může vypadat výuka, která je genderově citlivá, a proč se o to snažit.

Zjistit více

Jak podpořit studenty se specifickými potřebami

Trvalé místo v naší nabídce mají workshopy, které vedou lektoři Teiresiás, protože začlenit do výuky všechny studující i s jejich mnohdy neviditelnými handicapy, považujeme za jednu ze stěžejních dovedností učitelů. Na jarní semestr pro nás chystají nový workshop o tom, jak podpořit studenty s psychickými obtížemi. Teď na podzim si můžete na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je učit se s dyslexií či dysgrafií, abyste pak dokázali udělat výuku přístupnou opravdu pro všechny.

Zjistit více

Jak pečovat o svou duševní pohodu

A aby na vás nedolehl podzimní spleen a únava za polovinou semestru, přihlaste se na osvědčený workshop Jak pečovat o svou duševní pohodu, protože, jak drsně říkají záchranáři: Mrtvý nikomu nepomůžeš. Zkušené lektorky, domácí Zuzana Vařejková a hostující Lenka Kamanová z MENDELU, vás provedou mapováním vaší současné situace a hledáním žádoucí rovnováhy a vytáhnou z kapsy pár tajných tipů.

Zjistit více

Osobnostní kompetence & kompetence k vedení lidí

Novinky v oblasti osobnostního rozvoje a vedení lidí

S novým akademickým rokem vám přinášíme nová témata zaměřená na rozvoj osobnostních kompetencí a kompetencí k vedení lidí. Témata vzdělávacích akcí stále více plánujeme ve spolupráci s L&D koordinátory, a to na základě vašich vzdělávacích potřeb, hodnocení a individuálních plánů rozvoje. Rozvoj zaměstnanců je tak komplexnější a díky CERPEK si můžete vybírat z široké nabídky témat, která pro vás připravujeme „na míru“.

Nově jsme pro vás připravili řízení stresu, delegování, argumentace, prezentační dovednosti, sebejistota, prevence vyhoření, koučování týmu, work-life balance a mnohé další.

Kalendář akcí osobnostního rozvoje Kalendář akcí k vedení lidí

Ze života CERPEK

Na duševní pohodě lidí na univerzitě záleží!

CERPEK je právě v polovině doby řešení mezinárodního projektu BELONG, jehož klíčovými tématy jsou: wellbeing, inkluzivita a sounáležitost ve vysokoškolském prostředí. Projekt má dvě hlavní linie. První, výzkumná, přináší data o těchto oblastech na partnerských univerzitách a jejich vzájemné srovnání. Druhá linie směřuje k podpoře vyučujících a kvality výuky. CERPEK se podílí na tvorbě a organizaci vzdělávacího programu Inclusive Teaching. A Professional Development Course, jehož cílem je rozvíjet pedagogické kompetence vyučujících v oblasti inkluzivní vysokoškolské výuky a wellbeing. Program proběhne v akademickém roce 2023/24, ale už v létě ho odstartovala týdenní letní škola, která se uskutečnila v červenci na Madeirské univerzitě. Z MU se programu účastní celkem 7 vyučujících a Ph.D. studujících z různých součásti MU.

Více o projektu Více o programu

Co o letní škole řekli její účastníci ve zpětných vazbách?

I was always keen to improve my approach, but it was always done in a more intuitive way, reflecting on my teaching and students. I feel I now have a much better foundation to keep working and implementing these ideas.

Now, I have more information and materials about inclusivity so I think that I can (I know how to) implement new approach in my teaching.

It has opened up more possibilities for introducing inclusion and shown me that even my current inclusive practices can still be improved upon and altered.

Zajímá vás téma duševního zdraví? Přijďte na naši konferenci

Pokud vás projekt BELONG a jeho témata zaujaly, využijte možnosti dozvědět se o nich více a navštivte mezinárodní konferenci s názvem WellTogether: Belonging and Inclusion Conference, která se uskuteční 30. 11. – 1. 12. 2023 na Pedagogické fakultě MU. Budete zde moci sdílet své zkušenosti a dobrou praxi z oblasti wellbeing a inkluzivní výuky ve vysokoškolském prostředí, i v prostředí dalších stupňů vzdělávání a komerčního sektoru. Formou workshopů získáte také praktické tipy týkající se témat konference. Těšíme se na vás!

Webová stránka konference

CERPEK doporučuje

Výměna zkušeností: AI ve výuce

Centrum informačních technologií FF MU pořádá 12. 9. setkání pro všechny zájemce o aktuální problematiku umělé inteligence. Na setkání se dozvíte, jak vaše kolegyně a kolegové používají AI při různých pracovních úkolech, jakým způsobem vytvářejí cvičení pro studující.

Více o setkání

E-mail  cerpek@muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita