Projekty

Vytvořeno v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418 Masarykova univerzita 4.0.

Vytvořeno v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016170 Zkvalitnění a Inovace Přípravy budoucích učitelů na MUNI (ZIP MUNI).

Logolink_Erasmus+

Vytvořeno díky podpoře programu Erasmus+ Strategické partnerství
Projekt Improving Academic Teaching and Internationalisation through Enhanced Competences of University Teachers (IMPACT 2019-1-SK01-KA203-060671).

Vytvořeno díky podpoře programu Rozvoj vysokoškolské pedagogiky (RVV) (ROZV/21/2020) a Rozvíjení kompetencí akademických pracovníků MU (ROZV/1B/2021).​

Logolink_Erasmus+

Vytvořeno díky podpoře programu EDUC (612442-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-EUR-UNIV).

Vysoké školy soutěží o podporu vyčleněnou na Centralizované rozvojové programy v rámci tematického okruhu zaměřeného na meziuniverzitní spolupráci. Program je vyhlašován každoročně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Projekty jsou podpořeny na základě doporučení Rady programů, poradního orgánu ministerstva, složeného ze zástupců ministerstva, Rady vysokých škol a České konference rektorů.

Logolink_Erasmus+

Vytvořeno díky podpoře programu Erasmus+ Strategické partnerství BELONG: Better Education through Long-term Investment into Inclusiveness and Student and Staff Wellbeing (2021-1-SK01-KA220-HED-000023528).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info