Projekty

Masarykova univerzita 4.0 (MUNI 4.0)

O projektu MUNI 4.0

Vytvořeno v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418 Masarykova univerzita 4.0.

Zkvalitnění a Inovace Přípravy budoucích učitelů na MUNI (ZIP MUNI)

O projektu ZIP MUNI

Vytvořeno v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016170 Zkvalitnění a Inovace Přípravy budoucích učitelů na MUNI (ZIP MUNI).

Improving Academic Teaching and Internationalisation through Enhanced Competences of University Teachers (IMPACT)

O projektu IMPACT

Vytvořeno díky podpoře programu Erasmus+ Strategické partnerství
Projekt Improving Academic Teaching and Internationalisation through Enhanced Competences of University Teachers (IMPACT 2019-1-SK01-KA203-060671).