Mentoring

Učíte už dlouho a potřebovali byste nějaké oživení výuky či své motivace? Nebo naopak s učením začínáte a nevíte si rady s nějakou situací? Rádi byste věděli, jestli učíte dobře a co byste mohli případně dělat jinak? Nedaří se vám uspokojivě řešit nějaký výukový problém? Pak je tu pro vás nabídka mentoringu.

Mentoring představuje velmi efektivní individuální podporu profesního pedagogického i osobnostního rozvoje. Staví na kolegiálním vztahu mezi mentee (podporovaným) a mentorem či mentorkou a je založený na dobrovolnosti, důvěře a respektu. Mentee přichází se zakázkou, tedy otázkou či situací, které by se chtěl věnovat, kterou by chtěl řešit. Společně s mentorem či mentorkou pak společně hledají různé náhledy, přístupy či varianty řešení. Mentoři využívají svou odbornost a profesní zkušenost, ale neradí ani nesoudí, vytvářejí podmínky a poskyují podněty k tomu, aby si mentee dokázali poradit sami.

Jak probíhá mentoring?

Na prvním setkání si s vámi mentor či mentorka ujasní vzájemná očekávání a domluvíte se na zakázce: co potřebujete řešit, co byste chtěli změnit a v jakém časovém horizontu. Poté se domluvíte na tom, jak budete spolupracovat a co budete podnikat – mentoři a mentorky mohou přijít do vaší výuky, můžete se dohodnout na videonahrávce výuky, společné debatě nad písemnou přípravou výuky apod.

Mentorská podpora trvá tak dlouho, dokud ji mentee považuje za přínosnou a smysluplnou, ideálně však po dobu jednoho semestru. Mentoring může probíhat v češtině či angličtině.

Jádrem zakázky se může stát i to, co není ve výuce vidět, pak je možné vynechat videonahrávky výuky či hospitace a soustředit se na práci s jiným materiálem, který nám poskytne potřebné důkazy o tom, jaká je situace – například písemná příprava výuky, studijní materiály, testy, on-line třída apod. Mentoring je velmi pružným nástrojem, který lze upravit dle vlastních potřeb za předpokladu, že budou dodrženy základní principy mentoringu, na což dohlédnou mentoři a mentorky.

Modelová podoba spolupráce týkající se realizace výuky

 1. první schůzka – vyjednání zakázky a dohoda o podobě spolupráce
 2. natočení současné podoby výuky, ve které je vidět základ zakázky, případně hospitace
 3. společná reflexe sledované výuky s ohledem na zakázku
 4. realizace alternativních postupů ve výuce
 5. pořízení nové videonahrávky výuky, případně druhá hospitace
 6. druhá společná reflexe sledované výuky
 7. případné další kroky dle dohody obou stran
 8. společné vyhodnocení naplnění zakázky

Co je to zakázka?

Zakázka je dohoda mezi mentee a mentorem či mentorkou, která obsahuje cíl spolupráce. Chceme-li se zlepšit v konkrétní dovednosti, je potřeba na ni vědomě zaměřit pozornost, k čemuž dopomáhá právě zakázka. Ta by měla být přínosná jak pro vyučující, tak i pro studující – měla by mít pozitivní dopad na výuku. Měla by také vycházet ze současné situace a zároveň popisovat žádoucí stav, včetně popisu toho, jak poznáme, že bylo dosaženo cíle.

Zakázky se mohou týkat takových oblastí jako je aktivizace studentů, efektivita přípravy, přístupnost a srozumitelnost výuky, řešení problematické situace se studenty či kolegy, motivace studentů, hodnocení, výuka studentů se specifickými potřebami či odlišným mateřským jazykem apod.

V průběhu spolupráce lze zakázku upravovat či doplňovat. Může se totiž stát, že se potýkáte s něčím, u čeho nevíte, čím je to způsobeno, případně objevíte jiné příčiny vaší situace, než o kterých jste původně uvažovali. V takovém případě je vhodné vrátit se k původní zakázce a po dohodě s mentorem či mentorkou ji revidovat.

Příklad první formulace zakázky

Název zakázky:
dovednost práce s časem
Současný stav:
Nedaří se mi dodržovat časový rámec lekce, nestíhám realizovat vše, co si naplánuju, jsem z toho nervózní a nevím, jak mám postupovat v případě, že ve výuce nestíhám vše podle představ.
Žádoucí stav:
 1. zjistit, kde ztrácím čas a minimalizovat časové ztráty,
 2. plánovat výuku realisticky, zbavit se časového optimismu,
 3. naučit se adekvátně reagovat v situacích, kdy při výuce zjistím, že nestíhám,
 4. výuku prožívat v klidu
Časový rámec:
během jednoho semestru.

V případě zájmu o mentoring či dotazů k němu se můžete obrátit na Mgr. Zuzanu Kročákovou:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info