Žijeme vzděláváním a rozvojem

Rozvíjíme kompetence zaměstnanců MU

Masarykova univerzita dlouhodobě podporuje rozvoj kompetencí zaměstnanců. CERPEK – Centrum rozvoje kompetencí se svojí činností a nabídkou vzdělávání podílí na naplňování tohoto cíle.

Posláním CERPEK je rozvíjet profesní kompetence tak, aby lidé dokázali realizovat svůj potenciál, pracovat produktivně a užitečně, a tím přispívali k rozvoji Masarykovy univerzity.

Zaměřujeme se na rozvoj pedagogických kompetencí, kde usilujeme o to, aby všichni vyučující na Masarykově univerzitě vyučovali kvalitně s vysokým dopadem na studijní úspěšnost, a aby jejich výuka měla pozitivní vliv na wellbeinig studujících i jich samotných.

Rozvíjíme dále kompetence k vedení lidí, aby vedoucí pracovišť uměli využívat základní metody a nástroje práce s lidmi, aby jejich týmy byly vysoce efektivní a členové týmu motivovaní.

Podporujeme také osobnostní kompetence, aby lidé na Masarykově univerzitě celoživotně pracovali na sebepoznání a osobnostním rozvoji.

Naše poslání vychází ze strategických záměrů univerzity, k jejichž naplňování naše aktivity přispívají.

 

Jak jsme (se) rozvíjeli

 • od 2022

  Rozšíření agendy a nabídky CERPEK

  V roce 2022 Centrum rozšířilo okruh kompetencí, které svými aktivitami rozvíjí. Původní oblast pedagogických kompetencí doplnily kompetence k vedení lidíosobnostní kompetence. Tato změna se projevila i v současném názvu centra – Centrum rozvoje kompetencí. Naši značku – CERPEK, jsme si ponechali.

  Od roku 2022 jsme partnerem mezinárodního projektu BELONG, který se zaměřuje na témata wellbeing, sounáležitostinkluzivita vyučujících a studujících MU.

  Současná nabídka CERPEK obsahuje široké možností rozvoje a vzdělávání zaměstnanců MU, které neustále inovujeme dle požadavků a potřeb MU, dle aktuálních trendů v oblasti vysokého školství a také na základě a výsledků výzkumů v této oblasti.

   

  Přehled hlavních aktivit:

  vzdělávací programy
  workshopy
  tréninky
  mentoring
  komunita vyučujících
  konference
  publikační činnost
  půjčovna didaktických pomůcek
  konzultační, poradenská a metodická činnost

 • 2018–2021

  Jak jsme (se) rozvíjeli v prvních čtyřech letech

  Díky podpoře z českých i zahraničních projektů se CERPEK od svého vzniku perspektivně rozvíjel, realizoval nové aktivity a rozšiřoval svoji nabídku. Do naší nabídky přibyly především workshopy a vzdělávací program rozvoje pedagogických kompetencí pro doktorandy. Stali jsme se také partnerem mezinárodního projektu IMPACT, v rámci kterého jsme realizovali vzdělávací aktivity a výzkum v oblasti internacionalizace výuky. 

  V roce 2020 pro nás byly výzvou změny ve vzdělávání ovlivněné pandemií COVID-19. Naše vzdělávací nabídky jsme s úspěchy zvládli realizovat v období pandemie i on-line.

  Od roku 2021 realizujeme vzdělávací program Dílna rozvoje pedagogických kompetencí, který představuje klíčovou vzdělávací aktivitu v oblasti rozvoje pedagogických kompetencí.

  Přehled hlavních aktivit:

  3 vzdělávací programy
  workshopy
  mentoring
  konference
  publikační činnost
  půjčovna didaktických pomůcek
  konzultační, poradenská a metodická činnost

 • 2017

  Jak jsme začínali

  Centrum vzniklo v roce 2017 pod názvem Centrum rozvoje pedagogických kompetencí (CERPEK) jako součást projektu MUNI 4.0. Vznik tohoto pracoviště byl v českém univerzitním prostředí první vlaštovkou směřující k systematickému zvyšování úrovně pedagogických kompetencí zejména začínajících vysokoškolských vyučujících.

  Přípravné práce, které umožnily vznik CERPEK započaly ale už mnohem dříve a jsou spojeny s aktivitami Ústavu pedagogických věd FF MU. Ten od od roku 2015 připravoval koncepci CERPEK, definoval klíčové kompetence pro výuku na Masarykově univerzitě, navrhoval podobu centra, systém vzdělávání aj. Inspiraci tvůrcům poskytly existující systémy vzdělávání v oblasti vysokoškolské pedagogiky na českých i zahraničních univerzitách. Realizovány byly i studie, které ukázaly na potřebnost cíleného rozvoje pedagogických kompetencí vyučujících MU. Výsledky studií si může přečíst v těchto odborných článcích.

  Šeďová, K., Švaříček, R., Sedláčková, J., Čejková, I., Šmardová, A., Novotný, P., Zounek, J. (2016). Pojetí výuky a profesní identita začínajících vysokoškolských učitelů. Studia paedagogica, 21(1), 9–34.

  Čejková, I. (2017). Vysokoškolský učitel bez učitelského vzdělání: Problém, nebo výzva? Pedagogická orientace, 27(1), 160–180.

   

  Naše první aktivity:

  1 vzdělávací program
  konference CERPEK

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info