CERPEK  |  02/2024
19. 3. 2024, 9:33

Newsletter CERPEK
Centrum rozvoje kompetencí

V prvním letošním newsletteru jsme se částečně ohlédli za aktivitami Centra rozvoje kompetencí (CERPEK) v předchozím roce. V tomto vydání máte možnost podrobněji nahlédnout na zajímavá data z vyhodnocení vzdělávacích akcí a nabídek za rok 2023 v oblasti rozvoje osobnostních kompetencí a kompetencí k vedení lidí. Jsme opravdu hrdí na dosažené výsledky a rádi je s vámi sdílíme.

Dále se dočtete o novinkách ze života CERPEK a o tom, co vám osobně a vašim pracovištím tyto novinky mohou přinést v oblasti rozvoje a vzdělávání. Představíme vám také naši novou, v českém univerzitním prostředí exkluzivní, nabídku v oblasti rozvoje pedagogických kompetencí, která je určena celým pracovištím či katedrám.

Věříme, že vám náš newsletter poskytne zajímavé nabídky, informace a inspiraci pro další kroky ve vašem rozvoji.

Přejeme vám příjemné počtení a těšíme se na setkávání s vámi!
Tým CERPEK

Kalendář pedagogických kompetencí Kalendář osobnostních kompetencí Kalendář kompetencí k vedení lidí

Aktuální nabídky

Rozvíjejte kvalitu výuky při facilitované diskuzi na katedrách

Kvalita výuky není a neměla by být pouze záležitostí jednotlivých vyučujících, ale také a především tématem celé katedry. Sladit se na tom, co považujeme za kvalitní výuku a jak ji u nás na katedře děláme, jak vypadá dobrá závěrečná práce, jaké postoje chceme u našich studujících rozvíjet apod., je ale náročný proces. Proto vám představujeme novou službu, podporu pro vaše pracoviště v procesu vzájemné koordinace a zlepšování synergického efektu jednotlivých předmětů.

Více o facilitaci

Perfektní prezentace, hlas, začátky a konce na jarních workshopech pro vyučující

Jarní workshopy pro vyučující přinášejí několik tematických novinek, třeba práci s hlasem, začátky a konce výuky nebo podpora studujících s psychickými obtížemi. Na následujích řádcích se můžete nechat nalákat na novinky a objevit, co užitečného se můžete na jaře naučit.

Nemají to lehké 2×

26. března do CERPEK zavítají dvě pedagogicko-psychologické poradkyně ze střediska Teiresiás, aby nám přiblížili, jak se studuje se specifickými poruchami učení. Těžištěm workshopu budou konkrétní postupy, jak uzpůsobit výuku, aby se v ní mohli rozvíjet úplně všichni studující.

Více o akci
 

Na 6. května pro nás Teiresiás připravil workshop na žádané téma, jak poskytnout podporu studujícím s psychickými obtížemi. Takových studujících přibývá a je užitečné vědět, jaké obtíže jim to může ve studiu přinášet i jaké druhy podpory od vyučujících jim mohou pomoci.

Více o akci

Perfektní prezentace do výuky

22. března je ještě pár volných míst na workshopu Anny Luštické Jak na skvělé prezentace do výuky, který se v tomto akademickém roce nabízí už potřetí, protože je dobrý a je o něj velký zájem.

Více o akci
 

Číst? Číst!

16. dubna uvedeme ve spolupráci s Ústřední knihovnou FF workshop o tom, jak učit studující číst odborné texty a jak s nimi ve výce pracovat tak, aby podpořily učení a motivovaly k dalšímu čtení.

Více o akci

Začínáme a končíme výuku

16. dubna v netradičním čase od 14.00 do 16.30 h můžete objevit kouzlo času na začátku a na konci výuky a odnést si pár aktivit, které se do tohoto času hodí, ať už podpoří soustředění, motivují či upevní zapamatování.

Více o akci

Pečujeme o svůj hlas

19. dubna se s herečkou a pedagožkou Monikou Jelínkovou budeme učit pečovat o svůj hlas a používat ho tak, aby nám jako nepostradatelný pracovní nástroj dlouho vydržel.

Více o akci

Na Café se studujícími

16. května se sejdou v CERPEK naši lektoři a lektorky, spolupracovníci a podporovatelé, aby sdíleli a načerpali inspiraci. Tentokrát nás přijdou inspirovat studentky a studenti z různch fakult i ročníků a podělí se s námi o to, jak vnímají výuku a co od nás vyučujících opravdu potřebují.

Více o akci

Zapište si do diářů: Festival dobré výuky na MUNI

Zveme vás na první ročník Festivalu dobré výuky. Ten se uskuteční ve čtvrtek 20. 6. 2024 na Komenského náměstí. Těšit se můžete na den plný ukázek vynikající výuky, kterou budete moct zažít v roli studujících. Budeme diskutovat o tématech, která nás posunou dál, sdílet dobrou praxi v mnohých formách a formátech. Potkáte mnoho známých i doposud neznámých vyučujících, kterým záleží na kvalitě jejich výuky. Bude to příjemné naladění a nádech. Podrobnější program a přihlašování pro vás aktuálně připravujeme. Nyní si zapište do diářů: 20. 6. 2024 = Festival dobré výuky. Bude to velkolepé. Těšíme se na vás!

Ze života CERPEK

Už 977 zaměstnanců Masarykovy univerzity se vzdělává prostřednictvím online vzdělávací platformy Seduo

A není se čemu divit! Seduo představuje pro zaměstnance velmi efektivní doplňkový vzdělávací nástroj. Na jednom místě zde naleznou celkem 385 kurzů z 12 tematických kategorií – Leadership, Obchod, Komunikace, Prezentace, Marketing, Osobní rozvoj, Produktivita, Projekty, HR a právo, Digitální dovednosti, VIP, Jazyky. Zaměstnanci mají možnost se učit od 120 lektorů, kteří kromě teorie mají bohaté zkušenosti z praxe v oblasti, ve které školí. Každý rok se zaměstnancům nabízí 30 nových kurzů. A co se týká portfolia forem, je opravdu široké. Vzdělávací programy, webináře, online kurzy, mikrolearning, Seduo magazín, vzdělávací akademie. Díky mobilní aplikaci zaměstnanci studují v Seduo kdekoliv a kdykoliv.

Nemáte ještě svoji licenci a chcete se Seduo seznámit? Podívejte se na záznamy z webinářů Seduo, které jsme na začátku února realizovali.

V případě, že vás Seduo zaujalo a máte zájem o licenci, obraťte se na svého L&D koordinátora.

Seduo na maximum – Jak co nejlépe pracovat se Seduo
Seduo na maximum pro manažery – Jak s pomocí Seduo rozvíjet svůj tým

Osobnostní kompetence a kompetence k vedení lidí: Kvalita až na prvním místě

V minulém čísle našeho newsletteru jsme vás seznámili s nejžádanějšími tématy vzdělávacích akcí za minulý rok. Jak je to ale s efektivitou a kvalitou proběhlých workshopů? Jaké téma workshopu bylo účastníky nejlépe hodnoceno? A který z lektorů je nejoblíbenější? Na tyto a další otázky nám odpověděla analýza dotazníků zpětné vazby za vzdělávací akce roku 2023. S jejími výsledky již od začátku roku intenzivně pracujeme, tak abychom pomyslnou laťku kvality vzdělávacích akcí neustále posouvali výše.

Nejlépe hodnocenými workshopy na základě dotazníků zpětných vazeb jsou:

Oblast rozvoje osobnostních kompetencí:

Jak přesvědčivě argumentovat

Lektor: Bc. Václav Strnadel


Work-life balance

Lektorka: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.


Jak si udržet duševní vyrovnanost a předejít syndromu vyhoření

Lektorka: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

 

Oblast rozvoje kompetencí k vedení lidí:

Efektivní vedení týmu – Jak tým propojit a využít týmové role

Lektorka: Mgr. Martina Landová


Jak rozeznat talent a dále s ním pracovat

Lektor: Mgr. Michal Hummel


Jak vést tým, jehož jsem dříve byl/a členem

Lektor: Mgr. Bc. Petr Friesinger

Výbornou zprávou z dotazníků je i to, že celkem 94 % respondentů – účastníků vzdělávacích akcí, by doporučilo vzdělávací akce svému kolegovi či kolegyni. Tento výsledek nás nesmírně těší a motivuje k další práci. Stejně jako volné vyjádření respondentů na závěr dotazníků, které s vámi s radostí sdílíme.

„Díky za to, co děláte a jak kultivujete univerzitní prostředí."

„Moc děkuji, že nabízíte tyto cenné kurzy, vážím si toho!“

„Děkuji za zprostředkování tohoto workshopu. Každá další akce na CERPEKu mě v něčem posune dále, a proto se ráda vracím a zkouším nová témata. :-)“

„Dobrý výběr lektorů i témat, jen tak dál.“

„Velmi se mi líbí činnost CERPEKu a fandím mu!“

„Cením si možností, které CERPEK zaměstnancům univerzity nabízí a co pro nás dělá. Díky!“

„Děkuji za vaši práci.“

My děkujeme vám za zájem a důvěru! Vážíme si toho a těšíme se na vás na dalších vzdělávacích akcích!

CERPEK pro MUNI RECETOX

O pravidelné spolupráci s fakultami, ústavy a dalšími hospodářskými středisky napříč MU jsme vás již informovali v minulých číslech newsletteru. Nyní bychom s vámi rádi sdíleli velmi zajímavou spolupráci s MUNI RECETOX, ústavem Přírodovědecké fakulty. Byli jsme osloveni s poptávkou odborně připravit a metodicky i organizačně zastřešit vzdělávací akce pro zaměstnance tohoto výzkumného ústavu, a to v oblastech osobnostního rozvoje a vedení lidí. Tohoto úkolu jsme se zhostili velice rádi! Oceňujeme a podporujeme záměr vedení ústavu pracovat na rozvoji zaměstnanců právě v oblastech osobnostního růstu a leadershipu. Vzdělávací projekt, který je finančně hrazený ze strany MUNI RECETOX, jsme zahájili začátkem března workshopem na téma Jak asertivně vyjednávat. Spolupráce je plánována až do jara 2025.

Ještě jste s CERPEK nespolupracovali? Neváhejte a pojďte do toho s námi taky!

CERPEK a knihovny MU společně nabídnou nové semináře a workshopy

Díky spolupráci CERPEK a knihoven MU máte nově možnost zúčastnit se vzdělávacích akcí na témata jako jsou kritická práce s informacemi, digitální technologie pro studium a vědu, umělá inteligence, ale také MS Office, soft skills a další. První workshop na téma práce s texty ve výuce je už v naší nabídce, tak si ho nenechte ujít.

Číst? Číst! Texty ve výuce
Knihovny MU

CERPEK doporučuje

Hledáte vzdělávání, které rozšíří vaše odborné kompetence?

Asociace pracovníků univerzit (APUA) by mohla být tím správným místem pro vás. APUA je subjektem odborného vzdělávání pracovníků vysokých škol, který podporuje spolupráci, sdílení zkušeností a rozvoj profesních skupin pracovníků vysokých škol. Zároveň pravidelně nabízí prezenční i online semináře na odborná témata – např. IT, projektové řízení, marketing, pracovní právo a legislativa, personalistika a mzdy a další. Stejně jako minulé roky je i v roce 2024 Masarykova univerzita členem asociace. Díky tomuto členství můžete čerpat slevu na semináře i na setkávání profesních skupin. Více informací naleznete na stránkách APUA – Asociace pracovníků univerzit.

APUA – Asociace pracovníků univerzit

Otevřené dveře do učeben

Kolegiální návštěvy ve výuce považujeme za efektivní nástroj rozvoje vyučujících. V loňském roce jsme se podíleli na tvorbě Desatera otevřených hodin a máme radost z toho, že Kancelář e-learningu Centra informačních technologií FF MU zve vyučující k účasti na programu vzájemných hospitací ve výuce. Cílem této iniciativy je sdílení zkušeností, vzájemné učení se a podpora profesního rozvoje v akademickém prostředí. Věříme, že společným pozorováním a reflexí výuky můžeme přispět ke zlepšení pedagogické praxe a kvality výuky. Připojte se k nám!

Více o hospitacích ve výuce
O projektu CRP Standardy kvality výuky na VŠ
E-mail  cerpek@muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita