Studenti s poruchami učení a pozornosti ve výuce: Aktivní přístup k inkluzivnímu vzdělávání

  • 26. března 2024
    9:00 – 13:00
  • Školicí místnost CERPEK (místnost č. 328), Komenského náměstí 2, Brno.
  • Registrace na akci
    Událost již proběhla

Workshop

prezenční

Pedagogické kompetence

vyučující MU, studující doktorských studijních programů

Čeština

jazyk akce

Snad v každé výuce se setkáte se studujícími, pro které je učení obtížnější, protože se jim hůře soustředí, čte nebo píše. Jako vyučující můžeme těmto studujícím učení přizpůsobit tak, aby mohli dosahovat stejných cílů jako ostatní. Jak prakticky na to, nám poradí odborníci ze střediska Teiresiás.

Během interaktivního semináře budete mít příležitost si vyzkoušet si různé aspekty vzdělávání skrze simulace, cvičení a praktické aktivity. Absolvujete například cvičení zaměřené na čtení a psaní s různými obtížemi týkajícími se pomalého pracovního tempa nebo zhoršené koncentrace pozornosti, abyste si „zažili“ výzvy, kterým mohou studující s poruchami učení a pozornosti ve výuce čelit. Součástí workshopu bude i diskuse o různých možnostech podpory a sdílení nápadů na praktická řešení. Dozvíte se, s čím vám může Teiresiás pomoci či poradit.

Cílem workshopu je mj. propojit teoretické poznatky s praktickými dovednostmi, abyste poruchám učení lépe rozuměli a zároveň dokázali vést výuku tak, aby měli všichni studující co nejlepší podmínky k učení.

Lektorky

Absolvovala studium Psychologie na FF UPOL (bakalářské studium) a FF MU (navazující magisterské studium). Na PdF MU absolvovala studium Speciální pedagogiky se zaměřením na logopedii a surdopedii. V současnosti pracuje jako pedagogicko-psychologická poradkyně pro studenty se specifickými nároky ve Středisku Teiresiás.

Absolvovala studium Psychologie na FF MU. V současnosti pracuje jako pedagogicko-psychologická poradkyně pro studenty se specifickými nároky ve Středisku Teiresiás. S absolvovaným studiem psychologie disponuje pevnými základy pro poskytování odborného poradenství a podpory ve vzdělávacím prostředí. Její empatie a schopnost naslouchat umožňují vytvářet důvěru s klienty a nalézat efektivní řešení pro jejich individuální potřeby.

Místo konání

Školicí místnost CERPEK (místnost č. 328), Komenského náměstí 2, Brno.

Načítám mapu…

Kontaktní osoba


 

Přihlášení

Registrace je uzavřena

Událost již proběhla.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info