Číst? Číst! Texty ve výuce

Workshop

prezenční

Pedagogické kompetence

vyučující MU, studující doktorských studijních programů

Čeština

jazyk akce

Máte knihovnu? A mohli bychom ji vidět? Police se prohýbají pod tíhou knih a časopisů, on-line databáze ukazují tisíce textů, i když pečlivě nastavíte filtrování… Všude kolem nás se povalují tisíce moudrých informací a podnětů k přemýšlení, bádání a učení se. A čtou něco z toho studující? A pokud čtou, dělají to správně? Dokážou pak s přečtenými informacemi efektivně pracovat?

Přijďte prozkoumat různé možnosti práce s texty ve výuce i při samostudiu, seznámit se s technikami aktivního čtení a podívat se na kloub budování čtenářského návyku. Součástí workshopu bude také prostor pro sdílení vašich zkušeností i na zodpovězení vašich otázek. Předvídáme, že jednou z nich bude i tato: Je lepší číst texty na papíře nebo na obrazovce?

Lektorky

Tereza vystudovala knihovnictví na Katedře informačních studií a knihovnictví FF MU a v Ústřední knihovně FF MU má na starosti vzdělávání. Lektoruje kurzy zaměřené na kritickou práci s informacemi, kam zahrnuje i efektivní čtení. Tematicky se dále věnuje rešeršním strategiím, citování a citační etice nebo myšlenkovým mapám.

Její odborné portfolio najdete na webu knihovny.

Mgr. Ingrid Procházková, Ph.D.

Manažerka a lektorka pro oblast rozvoje pedagogických kompetencí

e‑mail:

Vysokoškolská učitelka pečující o pedagogicko-didaktické vzdělávání budoucích učitelů a učitelek na FF MU a členka vedení Komunity vzdělavatelů budoucích učitelů. Výzkumně se zabývala kvalitou výuky a právě příprava kvalitní výuky patří mezi její oblíbená témata k lektorování. Své pedagogické dovednosti rozvíjela především v neziskové organizaci Hnutí Brontosaurus, kde vedla dětské i mládežnické oddíly a pečovala o vzdělávání místních organizátorů. Pokud zrovna nepečuje o budoucí i současné učitele a učitelky, píše texty o vzdělávání a stará se o faunu i flóru na svém k přírodě šetrném hospodářství.

Místo konání

Školicí místnost CERPEK (místnost č. 328), Komenského náměstí 2, Brno.

Načítám mapu…

Kontaktní osoba


 

Přihlášení

Načítám...

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info