CERPEK  |  01/2024
16. 1. 2024, 10:36

Newsletter CERPEK
Centrum rozvoje kompetencí

Srdečně vás zdravíme z CERPEK v roce 2024!

Rok 2023 byl pro naše Centrum plný zajímavých aktivit, spoluprací napříč univerzitou i mimo ni, práce na projektech a nových výzev. V tomto newsletteru bychom se s vámi rádi poděli alespoň o některé z aktivit a momentů, které se u nás v uplynulém roce udály. Současně vám trošku poodhalíme, na co se společně s námi můžete těšit v roce 2024.
Děkujeme vám za vaši dosavadní přízeň a doufáme, že nás budete nadále sledovat (už brzy také na sociálních sítích) a účastnit se našich rozvojových a vzdělávacích aktivit. Věříme, že naše akce a aktivity budou pro vás i nadále inspirací a CERPEK místem, kam se budete i letos rádi vracet.
Přejeme vám příjemné počtení a těšíme se na setkávání s vámi!
Tým CERPEK

 

Kalendář pedagogických kompetencí Kalendář akcí osobnostního rozvoje Kalendář akcí k vedení lidí

Aktuální nabídky

Na leden a první polovinu února jsme připravili program z workshopů, které vám pomohou s přípravou na nový semestr. Najdete tu témata spojená s nastavením hodnocení, zařazováním herních prvků do výuky, efektivitou příprav a plánování, aktivizací a zapojením studujících i posilováním dopadu na jejich učení.

Využití herních principů ve vysokoškolské výuce

19. ledna můžete prozkoumat, jak by se dala využít hra či herní prvky ve vysokoškolské výuce tak, aby to nebylo jen zábavné, ale podněcovalo přemýšlení studujících, hlubší ponor do tématu či prohloubilo zapamatování. Dojde i na to, co dělat, aby náš záměr vyšel, a čeho se vyvarovat.

Více o akci
 

Když studující ve výuce (ne)mluví

24. ledna navečer se potkáte s dalšími vyučujícími z univerzity napříč obory, s různou zkušeností i délkou praxe nad tématem zapojení a „rozmluvení“ studujících ve výuce. Během dvou hodin se budou sdílet příběhy o úspěších i selhání některých strategií, tipy na to, jak zapojit i méněmluvné či jak s respektem omezit mluvky.

Více o akci

Jak nastavit hodnocení a jak jej dobře využít

31. ledna se na program vrací úspěšný workshop kolegyně Barbary Pospíšilové z Univerzity Hradec Králové, která se tématu hodnocení dlouhodobě věnuje. Máte-li nový předmět, vyučujete-li větší skupiny nebo chcete-li do hodnocení více zapojit studující, je to příležitost právě pro vás. Loňská účastnice o workshopu napsala: „Díky, byl to opravdu smysluplně strávený čas. některé věci jsem použila dnes, hned první den výuky, minulý týden jsem ještě pozměnila formu ukončení kurzů, bylo to fakt fajn. Užitečné a inspirující.“

Více o akci

Jak nastavovat a rozvíjet vztah se studenty

13. února vás Petr Sucháček přesvědčí, že dobré vztahy jak mezi studujícími a vyučujícími, tak mezi studujícími navzájem vedou k lepším studijním výsledkům. Pomůže vám najít vaši vlastní cestu, jak takové vztahy nastavit a rozvíjet. Workshop patří mezi naše stálice, protože je to téma aktuální každý semestr a máme na něj výborné ohlasy.

Více o akci

Jak na efektivnější přípravy i výuku

15. února se nabízí šance naučit se efektivněji plánovat výuku díky vyladěné kombinaci jasného výukového cíle, odpovídajících výukových metod a navazujícího hodnocení. Dobře připravená výuka vede pak k lepší pozornosti studujích a jejich lepším výsledkům. Teoretické zázemí i příklady z praxe přinesou lektoři Karel Doleček a Zuzana Kročáková.

Více o akci
 

Jak a proč reflektovat ve výuce

28. února prozkoumáme, jak může dobře využitý konec hodiny či tematického celku výrazně posílit to, co se studující naučí. Různé metody a techniky reflexe stejně jako tipy, jak za málo času získat hodně učení i zpětné vazby přinesou lektoři Ingrid Procházková a Boris Janča.

Více o akci

Speciální pozvánka na Tři učitelky: Vyučující jako designér informací

25. března přijedou do Brna tři učitelky. Seskupení tří profesionálek z různých oborů, ze kterých se staly učitelky, přináší inspirativní praktická témata vyučujícím všech stupňů škol. Jejich blog, Učitelské jednohubky, podcast i tipy na zajímavé texty, videa a aplikace jsou každotýdenní inspirací pro mnoho pedagogických profesionálů. Do CERPEK přijedou lektorovat workshop s atraktivním tématem Vyučující jako designér informací vycházejícím z práce Olivera Caviglioliho, pedagoga a odborníka na vizuální zpracování informací, Dual coding for teachers.

Více o akci

Ze života CERPEK

Oddělení rozvoje pedagogických kompetencí

Slavte s námi. Máme kompetenční rámec definující pedagogické kompetence vysokoškolských vyučujících.

Celý loňský rok jsme společně s dalšími zástupci a zástupkyněmi z dvaadvaceti českých vysokých škol a Národního akreditačního úřadu pracovali na tvorbě unikátního dokumentu – Návrhu kompetenčního rámce vymezující pedagogické kompetence vysokoškolských vyučujících. Pod našimi křídly vznikl jedinečný text, který představuje sdílenou vizi o kvalitě výuky a pedagogické práce na vysokých školách.

Definovali jsme šest kompetencí: (1) Aktivně pracuji na utváření svého sebepojetí v roli vyučující(ho) na VŠ, na svém profesním rozvoji a na kvalitě výuky; (2) K přípravě své výuky přistupuji komplexně a koncepčně; (3) Výuku vedu cíleně, se zřetelem k potřebám studujících; (4) Využívám různé způsoby hodnocení pokroku a výsledků studujících; (5) Vytvářím vhodné podmínky pro učení, buduju bezpečné prostředí a pozitivní vztahy; (6) Využívám reflexi jako jeden z nástrojů osobního a profesního rozvoje pro sebe i studující.

Naším velkým úkolem a přáním je, aby se dokument stal východiskem a oporou pro tvorbu nástrojů využívaných při podpoře, rozvíjení a formování kvality výuky a pedagogické práce našich vyučujících. To znamená, že o něm ještě uslyšíte nebo si jej vyzkoušíte na vlastní kůži, třeba na nějakém našem skvělém workshopu nebo při mentoringu. Tak nám držte palce, abychom probudili kompetenční rámec na naší univerzitě v život. Bližší informace k textu, jeho dostupnosti a práci s ním pro vás připravujeme.

Oddělení rozvoje pedagogických kompetencí

Oddělení rozvoje pedagogických kompetencí v roce 2023

Rádi bychom se s vámi podělili o naše malé i velké radosti, které nás potkaly v roce 2023 a zároveň vám poděkovali za vaši přízeň, podporu a zájem o naše aktivity. Jsme vděčni za každé setkání s vámi a za vaše povzbudivé zprávy o tom, jak se vám daří ve výuce. Jedna z absolventek našeho vzdělávacího programu nám v září napsala tuto zpětnou vazbu: „Vaše práce je velmi důležitá a moc přínosná. To, že jste nám věnovali čas, může změnit směr, jakým se bude ubírat vzdělávání na naší univerzitě. Doporučila bych naklonovat váš tým alespoň 10x a rozmístit ho po všech fakultách :D.“ Těchto slov si ceníme. Děkujeme, že jste tady s námi a že tady můžeme být pro vás. A co že jsme to loni vlastně všechno podnikali? To si můžete přečíst v článku, ve kterém jsme pro vás připravili shrnutí všech našich loňských aktivit.

Přečíst si článek

Oddělení rozvoje osobnostních kompetencí

Ohlédnutí za programem Talent a Manažer

Ucelené rozvojové programy pomáhající rozvíjet talenty i manažerské kompetence zaměstnanců jsou již stálicí v nabídce CERPEK. Zájem zaměstnanců objevovat a rozvíjet své talenty a pracovat na manažerských kompetencích je velký. Potvrzují nám to počty absolventů, ale i náhradníků, jejichž zájem často nemůžeme díky nastavené kapacitě programů v daném období plně uspokojit. Pro představu, v podzimním běhu jsme zaznamenali 32 náhradníků. I s těmito zaměstnanci individuálně pracujeme a bude jim nabídnuta účast v dalším běhu. Celkový počet úspěšných absolventů programů za rok 2023 se vyšplhal na číslo 92 zaměstnanců! Realizovali jsme celkem 4 běhy programu Talent a 4 běhy programu Manažer. Celkem 48 dní, které měly praktický dopad do praxe zaměstnanců. Jaké bylo hodnocení programů zaměstnanci a co si z nich odnesli?

Program Talent:

„Jsem velmi vděčná za možnost se workshopů zúčastnit. Bylo by pro mě velkým přínosem mít možnost pokračovat a prohlubovat nabyté znalosti a dovednosti. Stálo to za to!“
„Mělo by si tím projít více zaměstnanců (nemusí být nutně vedoucí), aby měli vhled, jak to má fungovat, co chybí u nich v kolektivu a jak tomu mohu napomoci, aby se jim lépe pracovalo.“
„Velké poděkování za přenesení zkušeností, znalostí a posunutí mě o kousek dál. Bude mi to chybět !!“

Program Manažer:

„Změnil můj pohled na to, co znamená manažerská role. Od spíše exekutivní do více podpůrné.“
„Sebepoznání. Jiný pohled na již známé věci.“
„Ujasnění některých manažerských zásad a postupů, poukázání na časté chyby, praktické vyzkoušení některých situací...“

Těchto zpětných vazeb si velmi vážíme a těšíme se na další běhy programů, které startují již v březnu. V případě zájmu o zařazení do programů kontaktujte L&D koordinátory jednotlivých hospodářských středisek.

Program Talent Program Manažer

Oddělení rozvoje osobnostních kompetencí

Nejžádanější témata roku 2023

Zpětné vazby ze vzdělávacích akcí, výstupy z individuálních plánů rozvoje, pravidelné diskuse s L&D koordinátory fakult a ústavů nám ukazují sílící potřeby akademických i neakademických zaměstnanců rozvíjet se v tématech osobnostního rozvoje. Velice nás těší vnímání osobnostního rozvoje jako základního pilíře pro rozvoj dalších kompetencí včetně odborných. Nejžádanější témata nám odkryla potřeby rozvoje zaměstnanců a zároveň přinesla informace k zamyšlení – co zaměstnanci řeší v rámci výkonu svých pracovních pozic a v čem potřebují naši podporu. Jste zvědaví na témata workshopů, která se dostala do popředí zájmu zaměstnanců v roce 2023? Tady jsou:

Efektivní řízení stresu
Jak asertivně vyjednávat
Jak zůstat sebejistý i v náročných situacích
Jak předcházet vyhoření
Work-life balance
Jak přesvědčivě argumentovat
Prezentuj jako profík
Jak zaujmout a získat si publikum

Tato témata naleznete v nabídce vzdělávacích akcí i v letošním roce a těšíme se na vás!

Program Růst

Oddělení rozvoje osobnostních kompetencí

Spolupracujeme v projektu EDUC-SHARE

Během minulého roku se CERPEK aktivně zapojil do mezinárodního projektu EDUC‑SHARE, který se zaměřuje na rozvoj zaměstnanců na akademických i neakademických pozicích zejména v oblasti soft skills. Do projektu je zapojeno celkem 6 evropských univerzit – University of Cagliari (UniCA), Masaryk University (MU), University of Paris Nanterre (UPN), University of Pécs (UPECS), University of Potsdam (UP), University of Rennes (UNIVREN). Součástí projektu jsou nejen diskuse pracovní skupiny o rozvoji zaměstnanců a sdílení „best practice“, ale i realizaci konkrétních vzdělávacích aktivit. Na podzim jsme do projektu přispěli již druhým online workshopem „Master Brain“ vedený lektorem Václavem Strnadelem ze vzdělávací společnosti Azteka. Heslo provázející účastníky celým workshopem bylo: „Využijte naplno sílu svého mozku!“. Lektor naučil účastníky tipy a triky, jak si více zapamatovat, jak zlepšit koncentraci a soustředění a jak se učit nebo učit efektivněji. Téma vzbudilo mezi zaměstnanci univerzit opět velký zájem, workshopu se účastnilo 36 účastníků. Spolupráce v tomto projektu pokračuje i v letošním roce a věříme, že přinese nejen mnoho inspirace, ale zejména efektivní kroky k podpoře rozvoje zaměstnanců na Masarykově univerzitě.

CERPEK doporučuje

AI rozcestník v zaměstnaneckém Portálu

Pro vyučující Masarykovy univerzity, kteří hledají inspiraci a podporu při využívání tzv. umělé inteligence (AI – „artificial intelligence“) ve výuce vznikla na Portálu pro zaměstnance webová stránka poskytující snadný přístup ke zdrojům a nástrojům, které mohou obohatit výuku v univerzitním prostředí.

Rozcestník AI
E-mail  cerpek@muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita