Oddělení rozvoje pedagogických kompetencí v roce 2023

Rádi bychom se s vámi podělili o naše malé i velké radosti, které nás potkaly v roce 2023 a zároveň vám poděkovali za vaši přízeň, podporu a zájem o naše aktivity. Jsme vděčni za každé setkání s vámi a za vaše povzbudivé zprávy o tom, jak se vám daří ve výuce. Jedna z absolventek našeho vzdělávacího programu nám v září napsala tuto zpětnou vazbu: Vaše práce je velmi důležitá a moc přínosná. To, že jste nám věnovali čas, může změnit směr, jakým se bude ubírat vzdělávání na naší univerzitě. Doporučila bych naklonovat váš tým alespoň 10x a rozmístit ho po všech fakultách :D. Těchto slov si ceníme. Děkujeme, že jste tady s námi a že tady můžeme být pro vás. A co že jsme to loni vlastně všechno podnikali? To si můžete přečíst v článku, ve kterém jsme pro vás připravili shrnutí všech našich loňských aktivit.

16. 1. 2024 Ingrid Procházková Pro vyučující

Bez popisku

Naší vizí je, aby všichni vyučující na Masarykově univerzitě vyučovali kvalitně a s vysokým dopadem na studijní úspěšnost, a jejich výuka měla pozitivní vliv na wellbeing studujících i jich samotných. Tuto vizi naplňujeme (1) nabídkou různých vzdělávacích aktivit, (2) koncepční a metodickou činností, (3) konzultační činností a (4) navazováním spolupráce. Podívejte se, co jsme v jednotlivých oblastech podnikali v minulém roce a vyhlédněte spolu s námi do roku aktuálního.

(1) Vzdělávací aktivity

Nabízíme několik základních vzdělávacích aktivit, kterými jsou workshopy a kratší vzdělávací akce, vzdělávací programy a letní školy. V loňském roce jsme začali prozkoumávat některé cesty, které chceme v letošním roce dále prošlapávat.

  • Kromě workshopů jsme častěji nabízeli reflektivní setkávání vyučujících, na kterých mohou sdílet své zkušenosti z výuky a kolegiálně se vzájemně podporovat. Jedná se o trend, který je rozvíjen na řadě zahraničních univerzit.
  • Začali jsme se intenzivněji věnovat workshopům na zakázku, které organizujeme pro skupiny vyučujících, například pro katedru. Zjišťujeme, o kolik intenzivnější a efektivnější může být společné vzdělávání celého pracoviště v jednom tématu, které si samo vybere.
  • Máme radost, že kromě domácích lektorů a lektorek čím dále tím častěji přijímají naše pozvání také vynikající lektoři a lektorky z prostředí mimo naši univerzitu. Takových lidí chceme zvát více, aby přinesli svěží vítr z hor – tedy z jiných univerzit nebo třeba i z nižších stupňů vzdělávání.

V naší útulné učebně, on-line nebo různě po univerzitě jsme v loňském roce uspořádali neuvěřitelných 51 vzdělávacích aktivit workshopů, reflektivních setkání, tréninků, besed a CERPEK Café. Tyto námi nabízené vzdělávací aktivity členíme do tří skupin:

Nabízíme také vzdělávací program Dílna rozvoje pedagogických kompetencí – loni jsme tímto programem provedli dvě skupiny vyučujících v češtině a jednu v angličtině. Pro náš vzdělávací program jsme také začali vytvářet evaluační zprávu založenou na datech z naší ankety a evaluačních rozhovorů s absolventy a absolventkami. Zjišťujeme dopady našeho vzdělávání a sledujeme další způsoby rozvoje vyučujících.

Již tradičně jsme se ve spolupráci s Odborem výzkumu podíleli na organizaci Letní školy pro doktorandy v Telči. A dále jsme se loni podíleli na organizaci letní školy v rámci našeho zapojení do mezinárodního projektu Belong. Rozhovor s jedním ze zapojených vyučujících si můžete přečíst zde.

„Upřímně nedokážu vyjádřit, jak strašně mi Laboratoř (pozn. red. jedna ze součástí vzdělávacího programu) převrátila profesní život vzhůru nohama. Pokud některé pracoviště fakt potřebujeme, nejsou to ústavy produkující Q1 vědu, ale vy. Vyvolali jste ve mně touhu sednout, zavřít se na měsíc do kanclu a jen dělat na svojí výuce. A to jsem přípravu vždycky nesnášel. :-D Mám prostě pocit, že mi to najednou všechno dalo smysl – proč to dělat, jak to dělat, k čemu to je.“

Absolvent vzdělávacího programu Dílna rozvoje pedagogických kompetencí

(2) Koncepční a metodická činnost

Loňský rok se nesl ve znamení tvorby Návrhu kompetenčního rámce vysokoškolských vyučujících. V rámci společného projektu českých vysokých škol a univerzit jsme vedli pracovní skupinu, která měla vytvoření tohoto rámce za úkol. Jeho návrh jsme v listopadu prezentovali na konferenci. Letos nás čeká řada diskusí o tom, jakým způsobem tento rámec implementujeme na naší univerzitě.

Začali jsme se také intenzivně zabývat tvorbou nástroje, kterému pracovně říkáme Metodník. Aktuálně vyvíjíme on-line prostředí, ve kterém budeme publikovat různé metody výuky a techniky, které můžete využívat ve své výuce. Loni jsme připravili koncepci Metodníku, technické řešení, mechanismus filtrování metod a systém jejich popisování. Sepsali jsme zhruba desítku metod, které aktuálně pilotujeme. Věříme, že na jaře letošního roku se náš Metodník vydatně zaplní dalšími metodami a budete do něj moct poprvé nahlédnout (a přispět) i vy.

V loňském roce jsme intenzivně utužovali naši úzkou spolupráci s Odborem pro kvalitu, které si nesmírně vážíme a pěstujeme ji velice rádi.

  • Aktivně jsme se podíleli na přípravě projektů Podpora inovací ve výuce klíčových vyučovacích předmětů a Podpora excelentních studijních programů. V rámci nich jsme mimo jiné vytvořili on-line profesní rozvojová portfolia, která vyučující využívají pro zaznamenávání a sledování svých pokroků ve výuce a která se stávají podkladem pro reflexi výuky.
  • Jsme také součástí dvou významných pracovních skupin, které se věnují umělé inteligenci a kvalitě kombinovaných a distančních studijních programů. Máme tak příležitost podílet se na tvorbě metodických doporučení, úpravě vnitřních předpisů a také na nastavování kvality v těchto oblastech.

Podílíme se také na Tematickém hodnocení, což je výzkumná aktivita, kterou naše univerzita podniká každý rok – letošním tématem je práce s výstupy z učení. Pomocí skupinových rozhovorů s vyučujícími a studujícími a také ankety zjišťujeme, jak vyučující pracují s výstupy z učení, jak je provazují s cíli výuky, metodami výuky a také způsoby hodnocení, jak o nich studující informují atd. Na výzkumnou zprávu se můžete těšit v půli příštího roku.

Bez popisku

(3) Konzultační činnost

Ani se nedá vyčíslit, na kolik dotazů jsme odpovídali, kolik témat jsme diskutovali, kolik radosti jsme sdíleli a kolik obtíží jsme mírnili. Kromě individuálních dotazů jednotlivých vyučujících, které nám zasílají e-mailem, dotazují se telefonicky, anebo osobně, konzultujeme také otázky, kterým se věnují celé katedry při nastavování kvality výuky. V posledním roce se věnujeme také konzultacím nově vznikajících studijních programů případně také reakreditacím.

(4) Navazování spolupráce

Navazování spolupráce vnímáme jako velmi hodnotné a v posledním roce jsme se na tuto aktivitu intenzivně zaměřovali. Kromě našich četných výjezdů na konference – náš konferenční deník je k nahlédnutí zde – jsme se také vydávali na různé univerzity, na které jsme byli pozváni, abychom se ujali lektorování některých témat, kterým se intenzivně věnujeme. Loni jsme takto navštívili Pardubice a Plzeň. Když jsme se v Plzni ptali, proč se rozhodli přijít na náš workshop, dozvěděli jsme se, že: “Všechno dobré teď přichází z Brna.”.

Loni jsme přivítali dvě kolegyně z Aarhus University v Dánsku, které si pro nás připravily dva workshopy a vyměnili jsme si zkušenosti v oblasti rozvoje pedagogických kompetencí vysokoškolských vyučujících. Dále jsme přivítali kolegu z Ekonomické univerzity v Bratislavě, který zde strávil celý týden – krátkou zprávu z této návštěvy si můžete přečíst zde.

Loni jsme také měli tu čest být součástí redakce časopisu Pedagogická orientace a měli jsme příležitost vydat monotematické číslo s názvem: Pedagogické vzdělávání vysokoškolských vyučujících: Rodící se tradice? Oficiální vročení tohoto čísla je podzim 2022, ale víte, jak to s těmi časopisy někdy chodí – na kvalitu je potřeba si počkat ;). Kromě toho, že jsme zde vydali článek o videoreflexi výuky jsme se také mohli seznámit s řadou inspirativních osob, které na různých univerzitách a vysokých školách podnikají něco podobného jako CERPEK, o čemž také psali ve svých příspěvcích na základě kterých vznikla nová hodnotná profesní partnerství.

Co dalšího jsme podnikali?

Kromě toho všeho, o čem už jsme psali, jsme podnikali také další dobrodružství. Například jsme pečovali o dvě stážistky, ve spolupráci s redakcí časopisu M jsme začali připravovat publikační strategii témat z výuky, a připravujeme se na spuštění našich sociálních sítí. Dále nám běží mezinárodní projekty Belong a EDUC, dále jsme zapojeni do projektu NPO. Začali jsme vyjednávat o nových spolupracích, například s univerzitními knihovnami a tak dále a tak podobně. Zkrátka nezahálíme.

To hlavní, čemu jsme loni věnovali velké množství energie byla příprava projektu v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Pokud vše vyjde podle našich představ, bude se jednat o výrazně největší projekt naší historie. Zdá se, že naše návrhy mají podporu univerzity, věříme proto, že budeme moct nabídnout většinu z toho, co jsme si připravili. Prostřednictvím tohoto projektu bychom rádi ještě více posílili naplňování naší vize. Rádi bychom vytvořili provázaný a ucelený systém vzdělávání a dalších způsobů podpory, který budou moct cíleně využívat opravdu všichni vyučující ve vztahu ke svým aktuálním rozvojovým potřebám a roli, kterou zastávají v rámci studijního programu. Velice rádi bychom také navázali ještě užší spolupráci s fakultami a kromě obecně didaktického vzdělávání nabízeli i více aktivit úžeji oborově zaměřených. V této souvislosti nás čeká spousta práce, kterou sami nezastaneme – věříme proto, že se v příštím roce rozšíří naše řady. Jsme velmi nervózní a zároveň se těšíme na to, jak bude přijat náš projektový návrh.

Johann Amos Comenius

A co děláme pro sebe?

Záleží nám na tom, abychom se měli dobře, proto se také sami rozvíjíme a kolegiálně se podporujeme. Účastníme se nejrůznějších workshopů, letních škol, vzdělávacích programů a výcviků a neustále něco čteme a sledujeme výuková videa, abychom vám mohli nabízet služby v ještě vyšší kvalitě a pohodě. Pravidelně se také jako tým setkáváme – nejen, abychom vyřešili operativní agendu, ale také abychom se vzájemně profesně rozvíjeli a věnovali čas utužování dobrých kolegiálních vztahů. Máme za sebou vůbec první sabatikl, který se odehrál v Řecku. Údajně šlo o velmi osvěžující podzimní zážitek hodný doporučení všem kolegyním a kolegům ;). A když už jsme u těch kolegů, do týmu jsme s velkou radostí přijali dva nové kolegy: na jaře Petra Sucháčka, který se ujal vedení tvorby Metodníku a v zimě Marka Bočka, který se ujme vedení komunikace odborného obsahu.

Sláva a čest všem, kteří se dočetli až sem. Ještě jednou děkujeme všem za podporu a těšíme se na mnohá setkávání s vámi v tomto roce. Rádi bychom pokračovali v naší činnosti a nadále ji rozvíjeli tak, abychom mohli co nejlépe provázet každého a každou z vás na vaší cestě ke kvalitní výuce.

Tým Oddělení rozvoje pedagogických kompetencí CERPEK / Ingrid Procházková, Zuzana Vařejková, Zuzana Kročáková, Petr Sucháček a Marek Boček

Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info