Služby na míru

CERPEK je pracovištěm s celouniverzitní působností a jako takové také participuje na řadě aktivit, přičemž o spolupráci může požádat kterékoliv pracoviště MU. Poskytujeme workshopy na zakázku, přednášíme na interních konferencích, pomáháme s evaluací výuky, spolupracujeme na tvorbě metodických materiálů, podílíme se na přípravě strategických dokumentů v oblasti zvyšování kvality výuky a mnohé další. Pokud jste si nevybrali z naší nabídky a máte zájem o služby na míru vašemu pracovišti, můžete se na nás obrátit.

Kontaktní osoba

Příklady dosavadní spolupráce

Lékařská fakulta: Evaluace klinické výuky a nastavování podpůrných mechanismů pro zvýšení kvality výuky

V jarním semestru 2021 probíhala pilotní distribuce ankety zjišťující, jak studenti a studentky vnímají kvalitu výuky klinických vyučovacích předmětů. Této pilotáže se účastnily tři kliniky s celkem sedmi vyučovacími předměty. Po úpravě může být anketa rozšířena na celou fakultu. Následná analýza a interpretace dat pomůže nastavit takové podpůrné mechanismy, které pomohou zvýšit kvalitu tohoto typu výuky a rozvinout pedagogické kompetence tamních vyučujících. CERPEK se podílel na designování ankety zjišťující zpětnou vazbu a dále se bude podílet na realizaci případných vzdělávacích aktivit na základě poptávky Lékařské fakulty.

Fakulta sociálních studií, Katedra sociologie: Učitelská odpoledne

Jako podpora pedagogických kompetencí se uskutečňuje série tzv. Učitelských odpolední, krátkých interaktivních workshopů reagujících na aktuální potřeby vyučujících katedry.

Filozofická fakulta, Centrum informačních technologií, Kancelář e-learningu: Metodické materiály k on-line výuce

V období, kdy se výuka přesunula do on-line prostoru jsme ve spolupráci s Ústavem pedagogických věd FF MU vytvořili metodické materiály týkající se základních podob on-line výuky a jejích principů a specifik, a dále také možností komunikace se studujícími a jejich aktivizace v on-line výukovém prostředí. Všechny tyto metodické materiály (letáky s infografikou i texty na webu) jsou umístěny na webových stránkách FF MU.

Ekonomicko-správní fakulta: Workshopy pro vyučující doktorandy

Jednorázové workshopy otevírající pedagogická témata doktorandům, kteří začínají vyučovat.

Filozofická fakulta, Centrum informačních technologií, Kancelář e-learningu: Workshopy o výuce podpořené technologiemi

Od jarního semestru 2021 vedeme některé workshopy, které spojují technologickou a didaktickou stránku výuky, ve spolupráci s Kanceláří e-learningu, CIT FF MU. Realizovali jsme workshopy na téma flipped classroom, formativní hodnocení v e-learningovém kurzu a věnovali jsme se také problematice plnění zadaných úkolů v e-learningovém kurzu. Na některých z těchto workshopů jsme spolupracovali s Ústavem pedagogických věd FF MU.

Rektorát MU, Odbor pro kvalitu: CORE vyučovací předměty

Ve druhé polovině roku 2022 jsme se připojili k podpoře realizace vyučovacích předmětů společného univerzitního základu (tzv. CORE). Aktuálně poskytujeme podporu vyučujícím v podobě konzultací a také rozvojových setkávání. Dále se podílíme přípravě systému evaluace těchto vyučovacích předmětů.

Rektorát MU, Odbor pro kvalitu: Spolupráce na projektu PPSŘ

V rámci tohoto projektu od druhé poloviny roku 2022 spolupracujeme na dvou oblastech, kterými jsou systém podpory inovací ve vysokoškolské výuce a také identifikace excelentních studijních programů na Masarykově univerzitě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info