Prezentujeme CERPEK

Snažíme se nejenom vytvářet dobrý vzdělávací program a kvalitní podmínky pro účastníky do něj zapojené, ale také se snažíme prezentovat naši činnost, navazovat kontakty a čerpat inspirace odjinud.

V období, kdy Centrum vznikalo, byl realizován kvalitativní výzkum, jehož cílem bylo prozkoumat situaci na Masarykově univerzitě. Tímto výzkumem jsme chtěli zjistit základní informace o vysokoškolských učitelích a jejich pedagogickém vzdělání, vzdělávacích potřebách, profesní identitě a také jejich pojetí kvality výuky apod. Výsledky našeho bádání jsme otiskli ve dvou textech publikovaných ve dvou odborných pedagogických časopisech:

Šeďová, K., Švaříček, R., Sedláčková, J., Čejková, I., Šmardová, A., Novotný, P., Zounek, J. (2016). Pojetí výuky a profesní identita začínajících vysokoškolských učitelů. Studia paedagogica, 21(1), 9–34.

Čejková, I. (2017). Vysokoškolský učitel bez učitelského vzdělání: Problém, nebo výzva? Pedagogická orientace, 27(1), 160–180.

Číst článek o profesní identitě VŠ učitelů Číst článek o vzdělávání VŠ učitelů

Publikace

Konferenční příspěvky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info