Výpůjčky didaktických
pomůcek

Didaktické pomůcky jsou určené všem vyučujícím MU včetně Ph.D. studujících, kteří chtějí svoji výuku obohatit o jiné metody práce se studenty.

Délka zapůjčení není předem stanovena, vychází z individuálních potřeb zájemce a poptávky po zvolené pomůcce.

Půjčovné je zcela zdarma oproti podpisu výpůjční listiny.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info