Materiály a tipy CERPEK

Didaktické aspekty distančního vzdělávání

Filozofická fakulta publikovala na svém webu Didaktické aspekty distančního vzdělávání několik článků, ne jejichž tvorbě se kromě odborníků z Ústavu pedagogických věd FF podílel i CERPEK. Tyto rady a doporučení jsou relevantní pro výuku na libovolné fakultě.

Doporučované podoby online výuky

Obecně k podobám online výuky, synchronní online výuka (webináře), flipped classroom, řízené samostudium a konzultace.

Komunikace na webinářích

Proč je dobré ve výuce aktivně komunikovat, proč se komunikace v online prostředí možná nedaří tak dobře, co podporuje kvalitu výukové komunikace v online prostředí, aktivizační techniky podporující výukovou komunikaci, kladení otázek a reakce na ně.

Výzvy online výuky

Při synchronní výuce realizované formou videokonferencí platí, že dodržování některých jednoduchých zásad vede k výrazně lepší zkušenosti pro všechny zúčastněné. Jde vlastně o takovou etiketu pro videokonferenční výuku.

Přístupnost v online výuce

Obecně k přístupnosti online výuky, doporučení pro vyučující.

Online testování v akademickém prostředí: metodika dobré praxe

Mnoho studentů i učitelů chová k online testování na vysoké škole poměrně odměřený postoj. Na straně učitelů jsou to často obavy ohledně metodického a technického zpracování testů a následně pak nejistota ohledně kvality výsledků a podvádění studentů. Z hlediska studenta vystupuje otázka smyslu automatizovaného testování a jeho vlivu na kvalitu výuky a učení.

Předkládaná série metodických videí si klade za cíl seznámit vyučující se základními metodickými i praktickými východisky tvorby kvalitních online testů v kontextu vysokoškolské výuky. Chceme ukázat, že příprava kvalitního testu jako nástroje evaluace studentů jde daleko za rámec čistě technické znalosti práce s testovacím nástrojem ve zvoleném výukovém prostředí a že aplikace doporučených principů testování může v mnohých ohledech zjednodušit práci učitelů a zároveň zvýšit smysluplnost používání testů z pohledu studentů.

Jednotlivá videa série prezentují teoretické, metodické a praktické rady a tipy pro přípravu kvalitních online testů, které jsou nezávislé na konkrétním technologickém nástroji. Ze stejného důvodu nebudou prezentovat čistě technickými aspekty tvorby testů v konkrétním výukovém prostředí (IS MU, ELF, MS Teams atd.) – v těchto ohledech se prosím obraťte na pracovníky podpory obou systémů.

Připravujeme…

Pomůcky a aplikace do výuky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info