Videozáznamy z workshopů

Nemohli jste se z osobních nebo kapacitních důvodů zúčastnit workshopu? Stalo se vám, že vám některý z workshopů unikl anebo raději navštěvujete workshopy off-line? Nabízíme vám možnost zhlédnout zkrácené videozáznamy z některých námi realizovaných workshopů. Nabídku průběžně rozšiřujeme o nové záznamy, proto vám doporučujeme navštěvovat tuto webovou stránku průběžně. Využít můžete také možnosti sledovat kanál CERPEK v MS Stream, kde se můžete přihlásit k odběru kanálu.

Zuzana Kročáková: Jak zařídit, aby studenti přemýšleli… (i v online výuce)

Jak zařídit, aby studenti přemýšleli… (i v online výuce)

Přemýšlíte nad tím, jak studenty více vtáhnout do vaší on-line výuky a hledáte inspiraci? Workshop vám poskytne praktické tipy a ukázky didaktických metod, které zařídí, že studenti přemýšlejí, diskutují, učí se vzájemně aj., a které lze snadno zařadit do on-line výuky. Metody si v průběhu workshopu budete moci také sami vyzkoušet a budete mít možnost podělit se o svoji dobrou praxi s ostatními.

Petr Sudický: Stavíme pevný základ úspěšné on-line výuky z pohodlí domova

Stavíme pevný základ úspěšné on-line výuky z pohodlí domova

V prvním workshopu série „Na cestě ke kvalitní distanční výuce“ se zaměříme na základní metodická východiska a praktické úvahy, které vám mohou pomoci při přechodu na opravdovou distanční výuku. Blíže se pak podíváme na roli komunikace a její formy v rámci online vzdělávání a také na to, jak přemýšlet o koncepci a účelu online vzdělávacích opor (tj. kurzů v ELFu/Moodlu nebo interaktivních osnov v ISu).

Petr Sudický: Realizujeme efektivní a interaktivní on-line výukové hodiny

Realizujeme efektivní a interaktivní online výukové hodiny

Cílem druhého workshopu série „Na cestě ke kvalitní distanční výuce“ je nabídnout praktické tipy a postupy při realizaci efektivních online výukových hodin – od metodické a technické přípravy hodiny po aktivaci připojených studentů a podporu interaktivity online setkání. Součástí workshopu bude i diskuze o vlastním účelu a cílech online hodin v rámci distančního vzdělávání a jejich vazba na celkovou koncepci vašich jednotlivých předmětů.

Petr Sudický: Připravujeme poutavé učební materiály a smysluplné úkoly pro studenty

Připravujeme poutavé učební materiály a smysluplné úkoly pro studenty

V průběhu třetího workshopu série „Na cestě ke kvalitní distanční výuce“ se budeme zabývat přípravou fungujících studijních materiálů pro distanční vzdělávání – z metodického i technického hlediska – a také možnostmi přípravy, realizace a hodnocení různých typů úkolů pro studenty. Hlavním těžištěm workshopu budou výuková videa – budeme mluvit o tom, proč je vhodné používat výuková videa ve vašich předmětech a ukážeme si jednoduchá řešení a doporučení, jak vytvářet video materiály v domácím prostředí za použití techniky, kterou máme právě k dispozici.

Petr Sudický: Objevujeme inovativní způsoby hodnocení a sledování pokroku studentů

V závěrečném workshopu série se zaměříme na alternativní metody hodnocení studentů, které lze úspěšně aplikovat v rámci online výuky – a které zároveň sami slouží jako efektivní studijní aktivita (např. vzájemné hodnocení, tvorba digitálních portfolií apod.). Specificky se budeme zabývat možnostmi práce se zpětnou vazbou a sebereflexí studentů, které osobně považuji za základní pilíř fungující distanční výuky. Dotkneme se i metod průběžného sledování pokroku studentů a možností, jak ovlivnit postup jejich studia ještě před tím, než dojde k závěrečné evaluaci.

Zuzana Kročáková: Dobrý konec hodiny aneb Jak reflektovat se studenty

Dobrý konec hodiny aneb Jak reflektovat se studenty

Na workshopu si budete moci vyzkoušet různé způsoby, jak uzavírat hodinu se studenty tak, aby to podpořilo jejich učení a nenudilo. Odnesete si zásobník různých technik reflexe, které můžete používat v online i kontaktní výuce.

Martina Nosková: Journaling – deníkové psaní jako metoda pro výuku i profesní rozvoj

Martina Nosková: Journaling – deníkové psaní jako metoda pro výuku i profesní rozvoj

Psaní deníku či reflektivní psaní nejsou jen zápisky začínající slovy „Milý deníčku“. V tomto workshopu si vyzkoušíte, jak můžete techniky deníkového psaní využívat se svými studenty jako efektivní a zábavný nástroj pro výuku a reflexi. Ale i vy, jako pedagogové, oceníte deník jako metodu pro osobní i profesní rozvoj, ať už pro výzkum, zjištění priorit, organizaci úkolů nebo pro zorientování se v životních situacích. Tohle deníkové setkání vám ukáže, že psaní deníku může být jedna z nejlepších věcí, které můžete udělat pro zkvalitnění svého profesního i osobního života.

Karolina Duschinská a Radka High: Motivace studujících v online výuce

Krolina Duschinská a Radka High: Motivace studujících v online výuce

Mnoho studujících v online prostoru, vypnuté kamery, každý je jiný – jiná motivace ke studiu, jiné učební návyky, jiná očekávání od výuky. Jak s touto diverzitou studujících můžeme jako vyučující pracovat tak, aby výuka naplňovala vzdělávací cíle? Jak motivovat studující ke studiu a jak rozvíjet jejich kompetence k učení? Na tyto otázky budeme hledat odpověď za pomocí 6 kroků, které vedou ke zkvalitnění výuky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info