CERPEK  |  05/2023
28. 11. 2023, 11:00

Newsletter CERPEK
Centrum rozvoje kompetencí

Pozvolna končí podzimní sezóna našich programů, workshopů a dalších aktivit. Přinesla nám radosti a také trošku starostí. O to bych se chtěl krátce podělit. Radost máme z velkého zájmu účastníků. Všechny čtyři Programy osobnostního a manažerského rozvoje a Dílna rozvoje pedagogických kompetencí jsou „vyprodané“ a zájem účastníků převyšuje počet nabízených míst. Totéž se týká více než 15 workshopů z oblasti rozvoje osobnostních kompetencí. Na některé workshopy počty „náhradníků“ až 3× převyšují možnosti. Děkujeme!

Musím ale zmínit i starosti. Trápí nás počty lidí, kteří se sice přihlásí, ale potom se nezúčastní. Prostě nepřijdou. V lepším případě se omluví těsně před konáním akce. Při vědomí, kolik náhradníků zůstalo neuspokojeno, nás pak každá volná židle mrzí. Ano, je to o nás a o kultuře vzájemného respektu a společného fungování. Nedalo mi tuto starost nesdílet. Věřím, že to bude jen lepší.

Pozitivně nakonec. I v listopadu, prosinci a začátkem dalšího roku CERPEK pořádá spoustu inspirativních akcí. Čtěte nabídku na našem webu, rádi se s Vámi uvidíme.

Přejeme vám pohodový podzim a těšíme se na vaši účast!

Za tým CERPEK

Petr Pokorný
ředitel Centra rozvoje kompetencí

Kalendář pedagogických kompetencí Kalendář akcí osobnostního rozvoje Kalendář akcí k vedení lidí

Aktuální nabídky

V lednu na lyže? Raději na workshop do CERPEK

Na zkouškové období jsme připravili speciální sérii workshopů s tématy, které vám pomohou se lépe připravit na následující semestr. Najdete tu témata spojená s nastavením hodnocení, zařazováním herních prvků do výuky, efektivitou příprav a plánování a v neposlední řadě tím, jak se postarat o svou duševní pohodu.

Vysoká škola hrou

V pátek 19. ledna vás přivítá Marek Boček, zkušený vysokoškolský vyučující se zkušeností z neformálního vzdělávání, aby se podrobně podíval na to, jak by se dala využít hra či herní prvky ve vysokoškolské výuce tak, aby to nebylo jen „zábavné”, ale podněcovalo to aktivitu studujících, hlubší ponor do tématu či prohloubilo zapamatování. Dojde i na to, co dělat, aby to vyšlo, jak zamýšlíme, a co určitě nedělat.

Více o akci
 

Dost energie na všechno?

Mnohdy je pro nás snazší postarat se o to, aby byli spokojení všichni okolo, než věnovat takovou péči sobě. A víme vůbec, co potřebujeme, abychom byli spokojení v práci i soukromém životě, a měli tak dost sil na všechno, co chceme a potřebujeme? Tímto tématem se dlouhodobě zabývá Marek Matouš Bula z pedagogické fakulty, který povede workshop speciálně zaměřený na wellbeing vyučujících v úterý 23. ledna. Několik lektorů z CERPEK tento workshop absolvovalo a doporučují tento zážitek všem vyučujícím.

Více o akci

Co dělají kolegové a kolegyně, když studující ve výuce nemluví?

Když se nám ve výuce něco nedaří, říkáme si, jak to asi dělá ta nebo ten, že u nich to funguje. Absolventi naší Dílny pedagogických kompetencí často zmiňují, že je pro ně velmi přínosné slyšet, že ostatní bojují se stejným problémem nebo že už se jim podařilo tuhle bitvu nějak vyhrát. Abychom tato tajemství odhalili, vytvořili jsme příležitost se potkat napříč obory, bez ohledu na zkušenost a délku praxe. Dvouhodinové setkání ve středu 24. ledna jsme nazvali Když studenti ve výuce (ne)mluví a rádi bychom se setkali nad vašimi příběhy o tom, jak se vám (ne)daří zapojovat studující do výuky, případně jak taktně omezit ty, kteří hovoří moc.

Více o akci

Jak AI mění výuku a jak toho využít

Rádi bychom vás pozvali na tento workshop Tomáše Foltýnka a Filipa Luxe, odborníků z MU, ale nemůžeme, kapacita naší učebny je už několik týdnů plná. Rozumíme tomu tak, že o toto téma je mezi vyučujícími enormní zájem a plánujeme opakování. Zatím se můžete přihlásit jako náhradníci, je velká šance, že se někdo na poslední chvíli odhlásí.

Více o akci

Správný čas přemýšlet o hodnocení

Když přemýšlíme o tom, jak nastavit hodnocení v předmětu, který vyučujeme, usilujeme o to, aby bylo spravedlivé, aby vedlo studující k učení a dávalo jim zpětnou vazbu k jejich výkonu, aby bylo vypovídající a také aby nám nezabralo moc času. To evidentně není snadný úkol, proto jsme si přizvali kolegyni Barbaru Pospíšilovou z hradecké univerzity, která se tématu hodnocení dlouhodobě věnuje. Přijďte 31. ledna přemýšlet nad hodnocením spolu s ní.


Loňská účastnice o workshopu napsala:

"Díky, byl to opravdu smysluplně strávený čas. některé věci jsem použila dnes, hned první den výuky, minulý týden jsem ještě pozměnila formu ukončení kurzů, bylo to fakt fajn. Užitečné a inspirující."

Více o akci

Vztahy jako cesta k lepšímu učení

To, že dobré vztahy jak mezi studujícími a vyučujícími, tak mezi studujícími navzájem vedou k lepším studijním výsledkům, potvrzuje mnoho výzkumů. Tipy a triky, jak si připravit půdu pro dobré vztahy, jak takové vztahy nastavit a rozvíjet ve výuce vám představí lektor Petr Sucháček 13. února. Workshop patří mezi naše stálice, protože je to téma aktuální každý semestr a máme na něj výborné ohlasy.

Více o akci
 

Jak mít vyladěnou výuku

Do dobré výuky by měl vyučující přinést vyladěnou směs výukového cíle, výukových metod a hodnocení. Pak je velká šance, že se změna v dlouhodobé paměti studujících, tedy učení, opravdu stane. Zároveň je můžeme využít jako nástroje, které nám umožní naplánovat si a připravit výuku efektivně a funkčně. Jak tohle ladění v praxi může vypadat vám ukážou lektoři CERPEK Zuzana Kročáková a Karel Doleček na workshopu 15. února.

Více o akci

A co v březnu? Skvělé prezentace a tři učitelky

Věříme, že se nám i v březnu podaří vylákat vás zpoza kamen na některý z našich workshopů. Těší se na vás lektorka Anna Luštická, která měla v říjnu premiérový workshop Jak na skvělé prezentace do výuky, který byl také skvělý, a tak jsme se rozhodli ho nabídnout i na jaře, ve čtvrtek 14. března.

Na 25. března se nám podařilo nalákat do Brna tři učitelky. Seskupení tří profesionálek z různých oborů, ze kterých se staly učitelky, přináší inspirativní praktická témata vyučujícím všech stupňů škol. Jejich blog, Učitelské jednohubky, podcast i tipy na zajímavé texty, videa a aplikace jsou každotýdenní inspirací pro mnoho pedagogických profesionálů. Do CERPEK přijedou lektorovat workshop s atraktivním tématem Vyučující jako designér informací vycházejícím z práce Olivera Caviglioliho, pedagoga a odborníka na vizuální zpracování informací, Dual coding for teachers.

Jak na skvělé prezentace do výuky Vyučující jako designér informací

Ze života CERPEK

Konferenční deník Oddělení rozvoje pedagogických kompetencí 2023

Letošní rok je bohatý na konference věnující se rozvoji pedagogických kompetencí vysokoškolských vyučujících. Účastnili jsme se celkem třinácti zajímavých akcí ať už v roli vystupujících nebo nadšených účastníků a účastnic. Sezónu konferencí jsme zahájili v Brně a ukončovat ji budeme rovněž v Brně, mezitím jsme však navštívili i další krásná místa. Všude jsme potkali řadu nesmírně inspirativních osob nejen z našich luhů a hájů, ale také ze zahraničí. Ze všech těchto akcí odjíždíme obohaceni novými myšlenkami a nápady pro naši činnost, což se snažíme zužitkovat v naší nabídce rozvoje a vzdělávání v oblasti pedagogických kompetencí. Nahlédněte do našeho konferenčního deníku a přečtěte si, kde všude jsme byli, co moudrého jsme se tam dozvěděli, o čem jsme hovořili a jakou kávu jsme si dali.

Přečtěte si více v článku

Nový Katalog vzdělávání

Nabídka vzdělávacích akcí CERPEK v oblasti rozvoje osobnostních kompetencí a kompetencí k vedení lidí je velmi bohatá. Abyste se v nabídce lépe orientovali, připravili jsme pro vás Katalog vzdělávání v online podobě. Katalog vzdělávání naleznete na našem webu CERPEK a slouží k představení rozvojových a vzdělávacích témat v pěti oblastech: měkké kompetence, tvrdé kompetence, jazykové kompetence, kompetence pro vedoucí pracovníky a komplexní rozvojové programy. Jedná se o témata, která je CERPEK schopen v uvedených oblastech realizovat. V Katalogu naleznete nejen popisy jednotlivých témat, ale i vzdělávací cíle tématu a cílovou skupinu, pro kterou dané téma připravujeme. Katalog můžete využít jako inspiraci ke svému rozvoji, zejména je vhodnou pomůcku při výstupech z Hodnocení zaměstnanců potažmo Individuálních plánů rozvoje.

Prohlédněte si Katalog vzdělávání

CERPEK doporučuje

Kdo dobře bádá, dobře vyučuje. Nebo ne?

Ve vysokoškolské politice převládá názor, že čím aktivnější je vyučující ve výzkumu, tím kvalitněji vyučuje. Výzkum na VŠE spojil výsledky hodnocení výuky v předmětové anketě a výzkumnou a tvůrčí činnost 600 akademiků a našel mezi nimi překvapivě slabou vazbu. Znamená to, že bychom neměli přikládat takovou váhu vědě, chceme-li kvalitnější výuku? Přečtěte si v článku z magazínu Universitas.

Přečíst si článek

E-mail  cerpek@muni.cz

© 2024
Masarykova univerzita