Jak zapojit a motivovat 140 studujících v učebně.

Journaling ve výuce výzkumné metodologie

Deník může být záznamem života, ale také nástrojem pro přemýšlení a porozumění a prostorem pro učení se. My jsme metody osobního psaní (journaling) využily pro výuku výzkumné metodologie pro studijní program speciální pedagogika. Tyto metody nám umožňují interaktivní výuku i ve třídě se 140 studujícími. Jejich pomocí se snažíme překlenout problémy, které se pojí s výukou metodologie pro nesociologické obory – studujícím připadá metodologie složitá a nevyužitelná v jejich budoucí profesi, patří k nejméně oblíbeným a nejvíce obávaným vyučovacím předmětům. My ji představujeme jako základ pro analýzu témat a problémů, které člověk řeší ve svém profesním i osobním životě.

Lucie Jarkovská je socioložka, která se zabývá genderově citlivým vzděláváním. V rámci Institutu SYRI rozvíjí možnosti využití deníkových metod ve výzkumu a vysokoškolské výuce a při skupinové práci. Popularizuje genderový a feministický výzkum v stand up Duu docentky, které nedávno vydalo knihu Feministkou snadno a rychle. Je autorkou knihy Gender před tabulí.

Martina Nosková je lektorka angličtiny a deníkových metod. Vede kurzy psaní deníku a popularizuje toto osobní psaní (journaling) v médiích. Zajímá ji využití deníkových metod v pedagogice, jak ve výuce samotné, tak jako součást wellbeingu ve školním prostředí.

Obě participují na výzkumu společenské resilience pod hlavičkou Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik.

CERPEK o Lucii a Martině: S oběma dámami se čas od času setkáme a vždy to považujeme za oblažující zážitek. Témata, kterým se věnují a způsoby, kterými to dělají, jsou nám sympatické a ceníme si jejich ochoty realizovat workshopy pod hlavičkou CERPEK. Když jsme ještě studovali, metodologické vyučovací předměty byly i pro nás náročné a obávané, i když se vyučující snažili seč mohli. Máme radost z toho, že se Lucii a Martině daří do těchto náročných vyučovacích předmětů vnášet přívětivost a činí je snáze uchopitelnými.

Přihlášení

Načítám...

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info