Úřední komunikace – pokročilí

 • 8. listopadu 2023
  9:00 – 16:00
 • Školicí místnost CERPEK (místnost č. 328), Komenského náměstí 2, Brno.
 • Událost již proběhla

Pouze pro RMU

Workshop

prezenční

zaměstnanci RMU

Čeština

jazyk akce

Workshop volně navazuje na stejnojmenný workshop pro začátečníky (jeho předchozí absolvování ale není nezbytné). Je zaměřen na obtížnější jevy písemné úřední komunikace. Prohlubuje znalosti českého pravopisu a gramatiky (nad rámec běžné školní výuky) a seznamuje účastníky s vybranými obtížnými oblastmi úpravy písemností. V mnoha tématech uvádí méně známé výjimky. Účastníci mohou pokládat jakékoliv doplňující otázky.

Obsah

 • Stylistika: (ne)jednoznačnost některých syntaktických konstrukcí, užívání slov cizího původu, (ne)žádoucí výrazová redundance v textu, složitější otázky české slovní zásoby.
 • Pravopis a gramatika: pravopis slov cizího původu, nezákladní interpunkční jevy (kombinace interpunkčních znamének, kolize různých interpunkčních pravidel v některých konstrukcích, nezákladní interpunkce v textech právní povahy aj.), nestandardní užívání počátečních velkých písmen aj.
 • Úprava písemností: technické tipy pro efektivnější formátování dokumentu, kritická práce se šablonami a vzory, práce s tabulkami, obrázky a grafy (vše v souladu s ČSN 01 6910).

Cíle

 • seznámíte se se speciálnějšími a všeobecně méně známými zdroji informací o češtině i úpravě písemností (včetně těch, které odporují pravidlům českého pravopisu) a naučíte se je efektivně používat
 • prohloubíte si povědomí o některých pravopisných a gramatických výjimkách a stylistických zásadách
 • v oblasti úpravy písemností se připravíte na řešení některých hůře řešitelných dilemat
 • získáte jistotu v argumentaci, která je při obhajování vlastních postojů na pracovišti někdy nezbytná
 • ověříte si svoji schopnost odhalovat v textu méně nápadné nedostatky a odstraňovat je

Lektor

Mgr. Jan Táborský

e‑mail:

Jan Táborský je zkušený korektor, redaktor a konzultant v oblasti českého jazyka. Vystudoval český jazyk a literaturu na FF UK, kde později pracoval jako asistent. Znalosti češtiny si prohloubil také během svých úvazků v Ústavu pro jazyk český AV ČR. Má praxi z několika redakčních míst ve státním, neziskovém i komerčním sektoru. V současné době vede jazykovou agenturu zaměřenou na jazykové korektury a redakční práce a přednáší v kurzech češtiny pro Čechy. Je autorem knihy Jazykové jednohubky (Zoner Press, 2014).

Syntagma

Místo konání

CERPEK (místnost č. 328), Komenského náměstí 2, Brno.

Načítám mapu…

Kontaktní osoba

Přihlášení

Registrace je uzavřena

Událost již proběhla.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info