Zvládání konfliktních situací

Pouze pro MUNI RECETOX

Změna programu

Workshop

prezenční

Osobnostní kompetence

zaměstnanci MUNI RECETOX

Čeština

jazyk akce

Co rozhoduje o vašem úspěchu i neúspěchu v konfliktních situacích? Je to především schopnost zvládat nepříjemné emoce, které vznikají ze střetů odlišných názorů, postojů a představ lidí kolem nás. Výsledkem a oceněním pro vás pak budou harmonické vztahy a cesta životem bez zaťatých pěstí.

Obsah

  • Podstata konfliktu a co k němu typicky vede (příčiny komunikačně a interpersonálně náročných situací; potenciální užitečnost konfliktů).
  • Dynamika a principy konfliktu (důležité aspekty konfliktu (racionalita, emoce, identita); zájem vs pozice v konfliktu).
  • Strategie řešení konfliktu (styly zvládání konfliktů a komunikace v náročných situacích; sebereflexe; aktivní naslouchání; empatická a asertivní komunikace).
  • Modelové situace a nácvik zvládání konfliktů (případové studie a modelové situace z praxe účastníků; aplikace zásad efektivního zvládání konfliktů; rozbor, zpětná vazba).

Cíle

  • dokážete rozpoznat typy a příčiny konfliktu a najít správné řešení
  • zlepšíte svou sebejistotu v komunikaci ve vyhrocené situacii
  • naučíte se a procvičíte si techniky a přístupy k řešení konfliktu

Lektorka

Mgr. Martina Landová

e‑mail:

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Zkušená manažerka, projektová manažerka i lektorka splňující podmínku dvojí praxe, tedy že vedení týmu sama opravdu dobře umí a umí je i naučit druhé. Ve své praxi prošla prakticky všemi pozicemi v oblasti obchodu (od obchodního zástupce po obchodní ředitelku). Během své lektorské praxe pracovala pro řadu renomovaných společností. Kurzy vedené paní Landovou se vyznačují vysokou participací účastníků a jsou zaměřené na praktické využití nově nabytých vědomostí a dovedností.

Everesta s.r.o.

Místo konání

Místo konání bude upřesněno.

Kontaktní osoba

Přihlášení

Registrace je uzavřena

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info