Motivace studujících v online výuce

  • 3. května 2021
    8:30 – 13:00

Neomezena

kapacita

270 minut

doba trvání

2. 5. 2021

termín pro přihlášky

Mnoho studujících v online prostoru, vypnuté kamery, každý je jiný – jiná motivace ke studiu, jiné učební návyky, jiná očekávání od výuky. Jak s touto diverzitou studujících můžeme jako vyučující pracovat tak, aby výuka naplňovala vzdělávací cíle? Jak motivovat studující ke studiu a jak rozvíjet jejich kompetence k učení? Na tyto otázky budeme hledat odpověď za pomocí 6 kroků, které vedou ke zkvalitnění výuky.
Workshop bude veden dvojicí lektorek, které mají teoretické i praktické zázemí nejen v pedagogice, ale také v psychologii.

Workshop je podpořen projektem RVV – účast na něm je zdarma. Zúčastnit se ho mohou akademičtí pracovníci i doktorští studenti.

Workshop proběhne on-line v ZOOM.

Lektorky:
Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.

Pedagogická fakulta UK

e‑mail:
PhDr. Radka High, Ph.D.

Pedagogická fakulta UK

e‑mail:

Kontakt na koordinátorku:

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info