Respekt až na půdu I.

Bez popisku

Workshop

prezenční

Osobnostní kompetence

akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS

Čeština

jazyk akce

Workshop Respekt až na půdu I. * akademickou, je prakticky zaměřený interaktivní workshop, jehož cílem je podat zaměstnancům a zaměstnankyním informace a zprostředkovat nástroje, které tvoří preventivní složku řešení sexuálního obtěžování, šikany a násilí na akademické půdě. Workshop je úvodem do tématu sexuálního obtěžování. Společně si povíme, co všechno se dá považovat za sexuální obtěžování a násilí jak ze strany vysokoškolských zaměstnanců a zaměstnankyň, tak ze strany studentstva. Probereme, co dělat, pokud jsme problematickému chování svědky či svědkyněmi, jak jednat s oběťmi a původci a původkyněmi patologických jevů a na koho se obrátit pro pomoc. Vyzkoušíme si modelové situace, dozvíme se praktické informace z Česka i ze zahraničí, budeme sdílet svoje postoje a názory a všichni odejdeme o něco lépe připraveni nebýt součástí problému.

Obsah

  • představení Konsentu a účastníků a účastnic
  • diskuse o tématu sexuálního obtěžování a jeho formách
  • skupinová práce s reálnými příběhy z vysokoškolského prostředí – vyvracení mýtů a dezinformací v otázce sexuálního obtěžování a násilí
  • efekt přihlížejícího a jak se stát aktivní/m přihlížející/m
  • jak komunikovat s osobou, která se nám svěří s tím, že zažila nějakou formu sexuálního obtěžování
  • zpětná vazba

Cíle

  • získáte základní vhled do tématu sexuálního obtěžování, jeho forem a souvisejícího patologického chování na vysokých školách
  • seznámíte se s preventivními mechanismy a nástroji k řešení těchto problémů
  • budete mít možnost diskutovat o konsenzu v přístupu k řešení témat týkajících se prevence a řešení patologických jevů

Lektorky

Veronika Haumerová

Vystudovala psychologii se zaměřením na psychoterapii a klinickou psychologii na Masarykově univerzitě. V Konsentu působí tři a půl roku. Lektoruje programy pro dospělé i dospívající, zejména na školách – vysokých, středních a základních, ale i programy pro rodiče, pro vyučující a další skupiny. Koordinuje workshopy na školách a příležitostně se věnuje i metodické práci.

Marcela Poláčková

Vystudovala psychologii a věnovala se výzkumu sekundární viktimizace žen, které nahlásily znásilnění na Policii ČR. Na Odboru rovnosti žen a mužů ÚV ČR spolupracuje na školení policie zaměřeného na podporu citlivého přístupu k lidem se zkušeností se sexuálním a genderově podmíněným násilím. V Konsentu pak tvoří metodiky, koordinuje lektorský tým, má na starost workshopy pro dospívající a lektoruje různé projekty.

Konsent, z.s.

Místo konání

Školicí místnost CERPEK (místnost č. 328), Komenského náměstí 2, Brno.

Načítám mapu…

Kontaktní osoba


Přihlášení

Načítám...

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info