Respekt až na půdu II.

 • 9. října 2023
  9:00 – 12:30
 • Událost již proběhla

Workshop

prezenční

Osobnostní kompetence

akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS, kteří absolvovali úvodní workshop Respekt až na půdu I.

Čeština

jazyk akce

Navazující workshop Respekt až na půdu II. * akademickou je prakticky zaměřený interaktivní workshop, jehož cílem je podat zaměstnancům a zaměstnankyním univerzity informace a zprostředkovat jim nástroje, které tvoří preventivní složku řešení sexuálního obtěžování, šikany a násilí na akademické půdě. Workshop je určen pro osoby, které se již zúčastnily úvodního workshopu Respekt až na půdu I. Představíme si téma genderově podmíněného násilí a sexuálního obtěžování v širším kontextu a propojíme jej se souvisejícími tématy intersekcionality, fyzického a psychického násilí, ekonomického a finančního násilí, sexuálního a kybernásilí. Prohloubíme si znalosti efektu přihlížející či přihlížejícího a na praktickém cvičení si vyzkoušíme, jak mluvit s obětí obtěžování. Reálné příběhy z univerzitního prostředí nám poskytnou možnost rozeznat i méně jasné formy genderově podmíněného obtěžování, popovídáme si také o nejčastějších mýtech týkajících se victim blamingu a sekundární viktimizace. Budeme sdílet svoje postoje a názory a všichni odejdeme o něco lépe připraveni nebýt součástí problému.

Obsah

 • představení Konsentu a účastníků a účastnic
 • prohloubení znalostí tématu genderově podmíněného násilí
 • 5D aneb jak se postavit proti obtěžování nejen na veřejnosti
 • praktické nácviky rozhovorů, když se mi někdo svěří
 • debata o příbězích a situacích z vysokoškolského prostředí
 • vyvracení mýtů v otázkách sekundární viktimizace a obviňování obětí
 • zpětná vazba

Cíle

 • prohloubíte si znalosti a zvýšíte kompetence zúčastněných v tématu genderově
  podmíněného násilí
 • získáte větší sebevědomí v řešení projevů nevhodného chování
 • vyzkoušíte si na praktickém cvičení komunikaci s obětí sexuálního obtěžování

Lektorky

Veronika Haumerová

Vystudovala psychologii se zaměřením na psychoterapii a klinickou psychologii na Masarykově univerzitě. V Konsentu působí tři a půl roku. Lektoruje programy pro dospělé i dospívající, zejména na školách – vysokých, středních a základních, ale i programy pro rodiče, pro vyučující a další skupiny. Koordinuje workshopy na školách a příležitostně se věnuje i metodické práci.

Marcela Poláčková

Vystudovala psychologii a věnovala se výzkumu sekundární viktimizace žen, které nahlásily znásilnění na Policii ČR. Na Odboru rovnosti žen a mužů ÚV ČR spolupracuje na školení policie zaměřeného na podporu citlivého přístupu k lidem se zkušeností se sexuálním a genderově podmíněným násilím. V Konsentu pak tvoří metodiky, koordinuje lektorský tým, má na starost workshopy pro dospívající a lektoruje různé projekty.

Markéta Brabcová

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a momentálně dokončuje magisterské studium na katedře Genderových studií na FHS UK. Má profesní zkušenosti ze soukromého sektoru, státní správy i neziskového sektoru. Pro Konsent lektoruje půl roku, na projektech Respekt až na půdu, Respekt je profi a Respekt je sexy.

Konsent, z.s.

Praktické informace

Během workshopu vám nabídneme kávu, čaj a drobné sladkosti.

Kontaktní osoba

Místo konání

Školicí místnost CERPEK (místnost č. 328), Komenského náměstí 2, Brno.

Načítám mapu…


Přihlášení

Registrace je uzavřena

Událost již proběhla.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info