Krev, pot a slzy. Zažijte simulační výuku v plné parádě!

Praktický nácvik třídění pacientů během mimořádné události

Lekce bude zaměřena na praktické využití modifikovaného třídícího nástroje START (Simple triage and rapid treatment), který se využívá při mimořádných událostech.

Součástí vyučovacího předmětu medicína katastrof jsou praktické nácviky využívání základních nástrojů pro třídění (triage) osob při hromadném postižení osob. Medicína katastrof se od urgentní péče odlišuje nepoměrem zdrojů (např. lidských a materiálních), který při péči o větší množství postižených osob hraje důležitou roli v prioritizaci péče.

Hlavní výukový cíl: Studující jsou schopni v simulované situaci efektivně využít doporučený třídící nástroj využívaný prvosledovými složkami IZS (integrovaný záchranný systém) během hromadného postižení osob.

Již pátým rokem je koordinátorem studijního programu Zdravotnické záchranářství na Ústavu zdravotnických věd. Původní specializací je sestra pro intenzivní péči a má rozsáhlé zkušenosti s výukou lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků v pregraduální a postgraduální formě výuky. Momentálně působí jako odborný asistent a studuje doktorské studium v programu Anesteziologie, Intenzivní medicína a algeziologie na LF MU. Účastnil se dvou misí s humanitární organizací Lékaři bez hranic a je instruktorem Evropské resuscitační rady kurzů ALS a EPALS, které se zaměřují na kritické stavy u dospělých a dětí.

CERPEK o Michalovi: Michal je jedním z našich absolventů vzdělávacího programu. Že to není jen tak obyčejný člověk jsme začali poznávat velice brzy. Jednak k nám občas přišel s vodicím psem, kterého měl v té době ve výcviku, a jednak nám vyprávěl ohromující historky ze své výuky. To jsme museli vidět. A taky že viděli! A chceme, abyste to viděli a zažili také.

Přihlášení

Načítám...

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info