Studijní materiály pro všechny: přístupné i technicky korektní

Workshop

prezenční

Pedagogické kompetence

vyučující MU, studující doktorských studijních programů

Čeština

jazyk akce

V praktickém workshopu se zaměříme na to, jak lze korektními postupy ve studijních materiálech nejen zamezit bezděčnému vytváření bariér pro studenty se specifickým znevýhodněním, ale současně připravovat materiály ve formě, která zvýší jejich použitelnost i pro uživatele hlavního proudu.

Množství studijních materiálů, kterými vyučující plní e-learningová prostředí svých kurzů, dlouhodobě roste, s tím se ale úměrně nezvyšuje technická kvalita těchto dokumentů spočívající například ve správném použití typografických pravidel, správném využívání nástrojů v editorech, přítomnosti textové vrstvy v dokumentu a podobně, což jsou prostředky, které zvyšují čtenářský komfort a zajišťují přístupnost pro všechny.

Lektoři

Svatoslav Ondra zahájil svou profesní kariéru jako lektor a konzultant v oblasti asistivních technologií a spoluautor českých směrnic pro přístupnost webových stránek ve sdružení Sjednocená organizace nevidomých ČR v Brně a v roce 2001 nastoupil do Střediska podpory studentů se specifickými nároky (Středisko Teiresiás) na Masarykově univerzitě. Byl jmenován vedoucím Sekce speciálních ICT, která má na starosti hardwarové a softwarové úpravy studijních plánů studentů se zdravotním postižením, vedení kurzů informatiky a výpočetní techniky pro nevidomé a technologickou podporu České univerzitní knihovny pro nevidomé.

Michaela Hanousková vystudovala filologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a v roce 2002 nastoupila do Střediska podpory studentů se specifickými nároky (Středisko Teiresiás) na MU. Byla zodpovědná za budování digitální a hmatové knihovny pro studenty s poruchou čtení, včetně metodického vedení tvorby digitálních i hmatových dokumentů (textových i grafických). Protože se zajímá také o digitální kartografii, byla členkou společného týmu složeného z odborníků střediska Teiresiás a vědeckých pracovníků Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty  MU, který byl založen za účelem vývoje technologického nástroje pro automatizované zpracování kartografických dat.

Místo konání

Místnost 107, Středisko Teiresiás, Komenského náměstí 2, Brno.

Načítám mapu…

Kontaktní osoba


 

Přihlášení

Načítám...

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info