Jak vést tým, jehož jsem dříve byl/a členem

 • 4. května 2023
  9:00 – 16:00

Workshop

forma

12 osob

kapacita

Čeština

jazyk akce

Workshop vám umožní nahlédnout pod pokličku efektivní a různorodé práce s týmem v různých fázích jeho rozvoje. Díky uvědomění si poměrně jednoduchých, přesto však často opomíjených vzorců chování, si usnadníte budoucí komunikaci nejen s podřízenými, ale i kolegy či dalšími lidmi v rámci MU. Workshop je zaměřen na práci v týmu, který se vyvíjí a u něhož dochází ke změnám jak v rámci organizační struktury, tak i vztahů. Budeme pracovat s méně častými styly vedení lidí a jejich vzájemným propojením. Právě zvolený způsob vedení lidí často rozhoduje o úspěchu.

Registrovat se v obchodním centru

Pro koho je workshop určen

Akademičtí i neakademičtí vedoucí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS. Workshop je určen zejména začínajícím či méně pokročilým vedoucím zaměstnancům.

Cíle

 • uvědomíte si svoji roli v rámci nového organigramu
 • naučíte se správně komunikovat v různě složených týmech a skupinách
 • seznámíte se s možnostmi individuální motivace jednotlivých členů týmu
 • naučíte se techniky, jak zapojovat tým do práce
 • získáte zážitek, který vám pomůže „přemostit“ znalosti ihned do vaší praxe
 • uvědomíte si, kde můžete nabyté znalosti v praxi využít
 • zefektivníte svoji komunikaci s případnými problémovými členy týmu

Obsah

 • specifika formální a neformální autority
 • 3 faktory vedoucího pracovníka
 • vztahová versus věcná rovina managementu
 • leadership s lidskou tváří (aneb „Tykání a vykání není to zásadní.“)
 • SWOT analýza aktuálního stavu
 • práce se změnou, vhled do Change Managementu na konkrétním pracovišti
 • pojetí vztahu kolega-kolega x nadřízený-podřízený
 • konkrétní způsoby delegování a kontroly plnění úkolů

Lektor

Mgr. Bc. Petr Friesinger

e‑mail:

Moje krédo: „Nejzáludnějším nepřítelem všech teorií je praxe.“

Petr Friesinger vystudoval obor učitelství na FTVS UK a následně také andragogiku a personální řízení na FF UK v Praze. Od roku 1998 působil v několika velkých korporacích ve finančním sektoru, kde měl v rámci obchodní divize na starosti sekce vzdělávání a metodiky. Zde vedl týmy trenérů a školitelů, věnoval se aktivně rozvoji managementu dané společnosti.

Svoji profesní dráhu zahájil ve společnosti Generali, následně potom působil i ve společnostech Winterthur, Credit Suisse, Allianz, Aegon či UNIQA. Z pozice regionálního trenéra se postupně vypracoval do pozice ředitele odboru vzdělávání a tréninku.

Sám absolvoval mnoho rozvojových projektů a tréninkových akademií. Mj. je absolventem mezinárodního projektu IMAS (International Management Academy for Sales) společnosti UNIQA International ve Vídni. Dále je koučem akreditovaným MŠMT na základě dvouletého kurzu Kognitivně-behaviorálního koučinku.

Místo konání

CERPEK, Komenského nám. 2, 3. patro zadního traktu, místnost č. 328

Načítám mapu…

Kontaktní osoba

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info