Jak sladit metody výuky a hodnocení s vyučovacími cíli

  • 21. dubna 2023
    9:00 – 13:00
  • Registrace na akci
    Událost již proběhla

workshop

forma

slovenština

jazyk akce

Na workshope si účastníci precvičia, ako správne stanoviť vhodné vyučovacie ciele pre svoju výučbu, a budú si rozvíjať schopnosť zosúladiť používané metódy výučby a hodnotenia študentov s nimi.

Vyučovací proces a všetky snahy učiteľa v ňom by mali podporovať učenie sa študentov, aby ich študijné výsledky boli čo najlepšie. Tie by mali odrážať stanovené vyučovacie ciele a očakávané výstupy vzdelávania pre jednotlivé preberané témy. Výborní učitelia im preto pri príprave výučby venujú veľkú pozornosť. Ich majstrovstvo ďalej spočíva vo výbere takých metód výučby, ako aj kritérií a metód hodnotenia študentov, ktoré povedú k dosiahnutiu týchto cieľov.

Na workshope budeme najskôr diskutovať o tom, ako správne stanoviť ciele výučby vo väzbe na obsah vzdelávania, ale aj cieľovú skupinu študentov. V nadväznosti na to budeme analyzovať spôsoby výučby a hodnotenia študentov využívané účastníkmi workshopu v ich predmetoch najčastejšie. Do akej miery zvolené metódy skutočne študentov motivujú a vedú k optimálnemu spôsobu učeniu sa vzhľadom na stanovené ciele?

Pro koho je akce určena

Vyučující MU

Lektor

doc. Ing. Jaromír Novák, PhD.

Jaromír Novák pôsobí na Katedre pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Už viac ako dve desaťročia sa venuje príprave učiteľov ekonomických predmetov pre stredné školy a profesijnému rozvoju vysokoškolských učiteľov v oblasti ich pedagogickej činnosti. Podieľa sa na tvorbe a realizácii pedagogických kurzov a workshopov pre interných doktorandov a vysokoškolských učiteľov s rôznou mierou pedagogickej praxe. Takmer tri roky vedie medzinárodný projekt Designing Holistic and Sustainable Educational Development to Improve Student Learning, v rámci ktorého sa s tímom skúsených partnerov zo zahraničných univerzít usiluje navrhnúť a na Ekonomickej univerzite v Bratislave overiť ucelený systém profesijného rozvoja učiteľov vysokej školy.

Praktické informace

Během workshopu vám nabídneme kávu, čaj a drobné sladkosti.

Místo konání

Školicí místnost CERPEK (místnost č. 328), Komenského náměstí 2, Brno.

Načítám mapu…

Kontaktní osoba

Přihlášení

Registrace je uzavřena

Událost již proběhla.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info