Workshop: Efektivní nastavení a podpora skupinové práce studentů

  • 4. května 2022
    9:00 – 14:00

16 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

2. 5. 2022

termín pro přihlášky

V tomto workshopu se zaměříme na jednu z forem či metod práce se studenty, na práci ve skupinách. Podíváme se na celý proces – od vyjasnění si smyslu a přínosu této formy/metody, přes volbu typu skupinové práce a tvorbu skupin z hlediska její struktury až po práci s ní během výuky a vyhodnocení splněných úkolů.

Věnovat se budeme především problematice samotné práce se studenty, tedy tomu jak podporovat jejich spolupráci na úkolu, jak uvažovat o nastavení pravidel pro skupinovou práci, zda a jak mít kontrolu nad skupinovou prací, aby byla motivující a podporovala učení, jak nastavit pravidla tak, aby se na práci skupiny podíleli všichni členové a jak se zachovat, pokud se tak neděje.

Účast na workshopu je zdarma. Zúčastnit se ho mohou vyučující i doktorští studenti MU.

Workshop je plánován jako prezenční. Jen v případě, že prezenční forma nebude možná z důvodů nařízení univerzity, proběhne workshop on-line.

Místo konání: místnost 328, Komenského náměstí 2, Brno

Uvedený čas workshopu je včetně hodinové pauzy na oběd.

Přihlásit se na workshop

Lektorka:

PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

Miroslava Dvořáková je absolventkou studijního oboru sociologie a andragogika na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době se věnuje především vysokoškolské výuce na Ústavu pedagogických věd MU a lektorské, metodické a publikační činnosti v oblasti teorie andragogiky a vzdělávání dospělých, didaktiky dospělých a lektorských kompetencí. V kombinované formě vysokoškolského studia vyučuje od roku 2002.

Kontakt na koordinátorku:

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info