Workshop: Jak efektivně plánovat výuku aneb Cíl jako pomocník vyučujícího

  • 3. března 2022
    9:00 – 15:00

16 účastníků

kapacita

6 hodin

doba trvání (včetně pauzy na oběd)

2. 3. 2022

termín pro přihlášky

Interaktivní workshop, který vyučujícím nabídne způsoby, jak přistoupit k plánování a přípravě výuky tak, aby to bylo efektivní a smysluplné. Díky tomu, že věnujete pozornost tomu, co se mají studenti ve vaší výuce naučit a proč, bude pro vás snazší zvolit způsob, jak to uděláte. Nenabízíme univerzální návod, ale osvědčený způsob přemýšlení o cílech a smyslu výuky, který si přizpůsobíte svým potřebám. Na workshopu budete mít příležitost si tento přístup vyzkoušet, reflektovat a získat na něj zpětnou vazbu od ostatních účastníků a lektorky. Nedílnou součástí workshopů CERPEK je i sdílení dobré praxe účastníků a vzájemná inspirace.

Účast na workshopu je zdarma. Zúčastnit se ho mohou vyučující i doktorští studenti MU.

Workshop je plánován jako prezenční. Jen v případě, že prezenční forma nebude možná z důvodů nařízení univerzity, proběhne workshop on-line.

Místo konání: místnost 328, Komenského náměstí 2, Brno

Přihlásit se na workshop

Lektorka:

Mgr. Zuzana Kročáková
e‑mail:

Lektorka vzdělávání dospělých, vystudovala učitelství češtiny a psychologie na PdF MU. Své pedagogické i životní zkušenosti získala na Lotyšské univerzitě v Rize, brněnském soukromém gymnáziu, Katedře psychologie PdF MU i na americké střední chlapecké škole. Za svou erudici v zážitkové pedagogice vděčí dobrovolnické práci v Prázdninové škole Lipnice a Hnutí Brontosaurus. V současnosti učí Pedagogickou psychologii na PdF MU a zároveň působí jako lektorka CERPEK MU a průvodce učitelů ve společnosti Učitel naživo. Zajímá ji téma psychické bezpečnosti ve výchově a vzdělávání a rozvíjení měkkých dovedností.

Kontakt na koordinátorku:

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info