Workshop: Jak na výuku kombinovaných studentů?

  • 30. září 2021
    9:00 – 14:00

20 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

28. 9. 2021

termín pro přihlášky

V rámci workshopu se budeme věnovat specifikům výuky studentů v kombinované formě studia. Pro tyto studenty je zpravidla typické to, že studium není jejich hlavní náplní dne, role studenta není v jejich životě rolí stěžejní a do vzdělávání přicházejí již s určitými znalostmi, dovednostmi a především zkušenostmi.

Zaměříme se tedy především na přístupy, způsoby a metody výuky, které zatraktivní a zefektivní výuku v kombinované formě studia jak z hlediska vyučujícího, tak studujících.

Workshop je podpořen projektem RVV – účast na něm je zdarma. Zúčastnit se ho mohou vyučující i doktorští studenti.

Workshop je plánován jako prezenční. Jen v případě, že prezenční forma nebude možná, proběhne workshop on-line v MS TEAMS.

 

Místo konání: místnost L10, Veveří 26, Brno

Uvedený čas workshopu je včetně pauzy na oběd.

Přihlásit se na workshop

Lektorka:

PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. je absolventkou studijního oboru sociologie a andragogika na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době se věnuje především vysokoškolské výuce na Ústavu pedagogických věd MU a lektorské, metodické a publikační činnosti v oblasti teorie andragogiky a vzdělávání dospělých, didaktiky dospělých a lektorských kompetencí. V kombinované formě vysokoškolského studia vyučuje od roku 2002.

Kontakt na koordinátorku:

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info