Workshop: Jak nastavovat a rozvíjet vztah se studenty

  • 1. února 2022
    9:00 – 12:00

16 účastníků

kapacita

3 hodiny

doba trvání

30. 1. 2022

termín pro přihlášky

Výzkumně i prakticky máme ověřeno, že vzdělávání prochází vztahem. Jinými slovy to, kolik se studenti naučí a jak je učení se baví je do značné míry ovlivněno tím, jaké vztahy mají se svými vyučujícími.
Na tomto workshopu společně prozkoumáme co, kdy a jak (ne)dělat, abychom vytvořili takové studijní prostředí, které umožní mít korektní vztahy a ve kterém se učení daří. Workshop si klade za cíl být nejen více praktický (65 %) než teoretický (35 %), ale hlavně užitečný (100 %).

Tímto workshopem reagujeme na zájem vyučujících o toto téma a nabízíme jeho novou verzi rozšířenou o oblast rozvíjení nastaveného vztahu se studenty v průběhu semestru.

Účast na workshopu je zdarma. Zúčastnit se ho mohou vyučující i doktorští studenti MU.

Workshop je plánován jako prezenční. Jen v případě, že prezenční forma nebude možná z důvodů nařízení univerzity, proběhne workshop on-line.

Místo konání: místnost 328, Komenského náměstí 2, Brno

Přihlásit se na workshop

Lektor:

Kontakt na koordinátorku:

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info