Workshop: Jak pečovat o svoji pracovní schopnost a spokojenost v kariérním rozvoji

  • 26. dubna 2021
    9:00 – 14:00

16 účastníků

kapacita

5 hodin

doba trvání

23. 4. 2021

termín pro přihlášky

Kapacita workshopu naplněna

Přihlásit se můžete nadále jako náhradníci pro případná uvolněná místa

Nově se v naší nabídce objevuje jedi­nečný workshop, jehož základy stojí na vědec­ky ověře­ných meto­dách finských odbor­níků a vychází z prvků age manage­mentu. Dozvíte se v něm, jak praco­vat na své (nejen) pracov­ní spokoje­nosti a jak se vyrov­nat s výzvami ve vašem pracov­ním a osob­ním životě. To vše využijete v době současné pande­mické situace i v dyna­mickém akademic­kém prostře­dí. Naučíte se dále roz­poznat svůj poten­ciál a rozví­jet ho, praco­vat s moti­vací, du­ševní poho­dou, změna­mi, či díl­čími ne­úspěchy.

Workshop je určený pro doktorandy a začínající akademické pracovníky do 5 let jejich praxe.

Workshop je podpořen projektem RVV – účast na něm je zdarma. Zúčastnit se ho mohou akademičtí pracovníci i doktorští studenti.

Workshop proběhne on-line v MS Teams.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info