Workshop: Responzivní výuka ve vysokoškolském prostředí

  • 20. dubna 2022
    9:00 – 13:00

16 účastníků

kapacita

4 hodiny

doba trvání

14. 4. 2022

termín pro přihlášky

Výzkumy ukazují, že pro efektivní učení je důležité neustále získávat zpětnou vazbu o tom, kde jsem vůči cíli, kterého se snažím dosáhnout, a co je potřeba (u)dělat, abych se mu přibližoval. O výuce, která tento princip uplatňuje, se hovoří jako o formativní či responzivní.

Na workshopu zjistíte, jestli učíte responzivně, jak tuto kvalitu ještě posílit, a proč byste to měli chtít. Budeme sdílet dobrou praxi responzivní výuky na vysoké škole a hledat způsoby, jak její nástroje hladce zapojit do vlastní stávající výuky. Responzivní výuka totiž výrazně zvyšuje efekt práce vyučujících, vytváří pro ně i pro studující jistotu, že jejich společná práce má žádoucí výsledky.

Účast na workshopu je zdarma. Zúčastnit se ho mohou vyučující i doktorští studenti MU.

Workshop je plánován jako prezenční. Jen v případě, že prezenční forma nebude možná z důvodů nařízení univerzity, proběhne workshop on-line.

Místo konání: místnost 328, Komenského náměstí 2, Brno

Přihlásit se na workshop

Lektorka:

Mgr. Zuzana Kročáková
e‑mail:

Lektorka vzdělávání dospělých, vystudovala učitelství češtiny a psychologie na PdF MU. Své pedagogické i životní zkušenosti získala na Lotyšské univerzitě v Rize, brněnském soukromém gymnáziu, Katedře psychologie PdF MU i na americké střední chlapecké škole. Za svou erudici v zážitkové pedagogice vděčí dobrovolnické práci v Prázdninové škole Lipnice a Hnutí Brontosaurus. V současnosti učí Pedagogickou psychologii na PdF MU a zároveň působí jako lektorka CERPEK MU a průvodce učitelů ve společnosti Učitel naživo. Zajímá ji téma psychické bezpečnosti ve výchově a vzdělávání a rozvíjení měkkých dovedností.

Kontakt na koordinátorku:

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info