E-kurzy pro zaměstnance MU

Pro koho jsou E-kurzy vhodné

 • zaměstnanci středního a vyššího managementu (zejména moduly Financování vysokých škol, Vysoké školy pohledem práva)
 • další zaměstnanci, pro které jsou E-kurzy vhodné vzhledem k náplni jejich práce 
 • zástupci akademických orgánů: zaměstnanci i studenti (zejména moduly Financování vysokých škol, Vysoké školy pohledem práva)
 • studenti doktorského studia (modul Věda a vědecké poznání)

Financování vysokých škol

Obsah

 • Struktura neinvestičního rozpočtu univerzity
 • Pravidla a proces sestavování rozpočtu MU
 • Institucionální zdroje vzdělávání
 • Institucionální zdroje výzkumu
 • Účelové zdroje
 • Vlastní zdroje a fondy
 • Finanční kontrola
 • Investiční (kapitálové) financování

Vysoké školy pohledem práva

Obsah

 • Organizace MU (vnitřní vztahy) a orgány
 • Právní a jiné předpisy upravující postavení, činnost a organizaci vysoké školy
 • Problematika vysokého školství s akcentem na pracovní právo
 • Veřejná vysoká škola a stát (MŠMT, NAÚ), zajišťování kvality na MU
 • Student a vysoká škola

Věda a vědecké poznání

Obsah

 • Vědecké poznání, komunita, instituce
 • Věda: obory, interdisciplinarita a transdisciplinarita
 • Výzkum a vývoj: formy provozování vědy
 • Hlavní vědecké výstupy a jejich charakteristika
 • Hodnocení výzkumu a bibliometrie
 • Věda a výuka (na univerzitě)
 • Popularizace a kom. vědy a výzkumu v praxi
 • Etika výzkumu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info