Školení pro zaměstnance MU a jejich záznamy

Centrum rozvoje kompetencí (CERPEK) spolupracuje s kanceláří kvestorky Rektorátu MU na nabídce školení ve specifických odborných tématech, která nespadají do rámce kompetencí rozvíjených CERPEK

Školení jsou organizována s cílem proškolit zaměstnance v oblastech, které jsou součástí jejich pracovní agendy (např. IT školení, práce v INET, práce v IS MUNI, MAGION aj.) nebo v oblastech, které se prolínají napříč různými agendami (např. GDPR, Kyberbezpečnost, tvorba smluv aj.).

Vzhledem k tomu, že témata školení se týkají agend stejných či podobných na všech součástech MU, jsou tato školení otevřená všem zaměstnancům MU. Školení jsou vhodná také pro nové zaměstnance k seznámení se s danými tématy v rámci jejich adaptace.

Zaměstnanci MU mají možnost se těchto školení zúčastnit a/nebo zhlédnout jejich záznamy.

Obsah a formu školení garantují jednotliví školitelé.

Informace o školeních na Portálu pro zaměstnance

Chcete být informováni o školeních RMU a jejich záznamech? Přihlaste se k odběru informací.

Načítám...

Kontaktní osoba na RMU
Dotazy ke školením RMU a případnou technickou asistenci k on-line školením vám poskytne:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info