Tvrdé kompetence

Témata v oblasti tvrdých kompetencí jsou realizována pouze pro zaměstnance RMU na základě jejich Individuálních plánů rozvoje (IPR).

Excel

Excel je standardní součástí kancelářského balíčku MS Office. Excel je tabulkový kalkulátor tvořený sešitem s listy. Na jednotlivé listy lze umístit informace, číselné údaje, výpočty, grafy i obrázky a další. Excel má široké použití v nejrůznějších oblastech a jeho ovládání patří ke vzdělávacím potřebám souvisejícím s výkonem dané pracovní pozice.

Cílová skupina

Zaměstnanci RMU.

Cíle

 • naučíte se funkcionality programu
 • vyznáte se v prvcích programu
 • zautomatizujete si práci s Excelem
 • ujasníte si, kdy je vhodné používat složitější vzorce a funkce
 • zefektivníte si práci

Výběr z online kurzů na Seduo

Zaujaly vás kurzy, ale nemáte Seduo licenci? Obraťte se na svého L&D koordinátora.  

PowerPoint

PowerPoint je standardní součástí kancelářského balíčku MS Office. PowerPoint je nejběžnějším a nejrozšířenějším nástrojem určeným pro tvorbu a prezentaci informací v nejrůznějších oblastech. Od školních a pracovních prezentací až po konference a semináře. PowerPoint nabízí širokou škálu funkcí a možností pro tvorbu atraktivních a efektivních prezentací. Jeho ovládání patří ke vzdělávacím potřebám souvisejícím s výkonem dané pracovní pozice.

Cílová skupina

Zaměstnanci RMU.

Cíle

 • naučíte se tvořit prezentace
 • seznámíte se s funkcionalitami programu
 • vyznáte se v prvcích programu
 • zautomatizujete si práci s PowerPointem
 • zefektivníte si práci

Výběr z online kurzů na Seduo

Zaujaly vás kurzy, ale nemáte Seduo licenci? Obraťte se na svého L&D koordinátora.  

Úřední komunikace

Správná úřední komunikace má v profesním životě svůj význam. Způsob, jakým v zaměstnání písemně komunikujeme, odráží profesionalitu a pozornost věnovanou detailům a zanechává v příjemci trvalý dojem. Dobře napsaná úřední písemnost navíc může urychlit procesy, získat pozitivní reakce a vybudovat pevné vztahy s jednotlivci, organizacemi nebo úřady. Ovládání jazykové správnosti (pravopisu, gramatiky i stylistiky) úředních písemností patří k důležitým kompetencím spojených s výkonem dané pracovní pozice.

Cílová skupina

Zaměstnanci RMU.

Cíle

 • seznámíte se se spolehlivými zdroji informací o češtině i úpravě písemností (tištěnými i online) a naučíte se je efektivně používat
 • zopakujete si základní pravopisná pravidla, stylistické zásady a doporučení týkající se úpravy písemností
 • získáte povědomí o některých pravopisných a gramatických výjimkách a stylistických zásadách
 • získáte jistotu v argumentaci, která je při obhajování vlastních postojů na pracovišti někdy nezbytná
 • ověříte si svoji schopnost odhalovat v textu nedostatky a odstraňovat je

Výběr z online kurzů na Seduo

Zaujaly vás kurzy, ale nemáte Seduo licenci? Obraťte se na svého L&D koordinátora.  

Kalendář akcí

Nejsou naplánovány žádné budoucí akce.
minulé akce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info