Festival dobré výuky

2024

18. 6. 2024

Registrace do 14. 6.

8:30–17:00

Paralelní sekci 9:30–12:00 a 16:00–17:00

Zveme vás na první ročník Festivalu dobré výuky. Těšit se můžete na den plný ukázek vynikající výuky, kterou budete moct zažít v roli studujících. Budeme diskutovat o tématech, která nás posunou dál, sdílet dobrou praxi v mnohých formách a formátech. Potkáte mnoho známých i doposud neznámých vyučujících, kterým záleží na kvalitě jejich výuky. Přijďte si vydechnout po náročném semestru a nadechnout se před krásným létem.

Festival pořádá CERPEK ve spolupráci s Odborem pro kvalitu Rektorátu Masarykovy univerzity.

Registrujte se

Načítám mapu…

Velká posluchárna č. 200, 2. nadzemní podlaží, Komenského náměstí 2, Brno.

Program Festivalu

 • 8:30–9:00

  Prezence u kávy a koláčku

 • 9:00–9:30

  Zahájení Festivalu

  První ročník Festivalu dobré výuky na Masarykově univerzitě si zaslouží velkolepé zahájení. Orchestr, akrobaty a cvičené želvy jsme nesháněli. Máme totiž něco lepšího. Máme vás, všechny fanoušky a fanynky kvalitní výuky! Tak přijďte včas, ať se můžeme pozdravit a společně se naladit na dnešní výjimečný den.

 • 9:30–10:00

  Úvodní příspěvek

  V úvodním příspěvku budeme tak trochu cestovat časem. Ohlédneme se do minulosti a zavzpomínáme na to, jak v posledních letech Masarykova univerzita pečovala o kvalitu výuky a především o své vyučující. Ano, je potřeba se pochválit. Nahlédneme také do budoucnosti – snad uvidíme, co nás čeká, a poznáme, co můžeme už dnes podniknout, aby byla naše budoucnost co nejrůžovější. Čeká nás jistě ještě hodně práce, na kterou se ale velice těšíme. Cestou časem vás provedou Ingrid Procházková z CERPEK a Kateřina Oleksíková z Odboru pro kvalitu.

 • 10:00–10:30

  Přestávka a občerstvení

 • 10:30–12:00

  Paralelní workshopy

  Můžete vybírat ze čtyř paralelních workshopů. Ať si vyberete jakýkoliv z nich, čeká vás autentický studentský zážitek – vrátíte se do studentských let a prožijete lekci, na kterou jen tak nezapomenete. Poté se pustíte do reflexe a didaktického rozboru prožité lekce tak, abyste mohli získat ještě hodnotnější inspiraci pro vlastní výuku.

  Michal Blažek z Právnické fakulty: S odborným textem až na vrchol pyramidy a se zákony do divadla.

  Zakázané otázky v práci

  Na lekci zjistíme, na jaké otázky se zaměstnavatel nemůže ptát uchazeče o práci při pracovním pohovoru a ani zaměstnance během trvání pracovního poměru. Budou představeny jak obecné myšlenky ukryté za relevantní právní úpravou, tak prozkoumány konkrétní situace z praxe.

  V lekci prožijeme zejména práci s textem, a to při použití metody „pyramida“. Budeme si moci vyzkoušet, jak tato metoda usnadňuje práci s (odborným) textem, napomáhá rozvoji dovednosti čtení s porozuměním a zároveň umožňuje práci skupiny i jednotlivce. V další části lekce zažijeme výuku v designu metody „role-playing“. Ta napomůže lepší představě o použitelnosti informací v každodenní praxi a k trvalejšímu osvojení informací.

  Vystudoval právnickou fakultu, kde se vedle odborných vyučovacích předmětů věnuje rozvoji výuky pro nekmenové studující. V minulosti participoval na akcích jako je Noc vědců, Noc práva nebo Science Slam MUNI. Své pedagogické dovednosti dlouhodobě rozvíjí samovzděláváním a navštěvováním odborných workshopů. Kromě domovské právnické fakulty spolupracuje též s Ústavem pedagogických věd Filozofické fakulty MU a s Centrem rozvoje kompetencí.​

  CERPEK o Michalovi: Michala jsme poznali jako jednoho z účastníků našeho vzdělávacího programu již před lety. Už tehdy nám bylo jasné, že před sebou máme vynikajícího vyučujícího, se kterým se nevidíme naposled. Dnes jsme moc rádi, že se k nám Michal stále vrací nejen jako účastník, ale také jako lektor. Víme, že Michal má rád divadlo a tak nějak tušíme, že herectví se ukáže i v jeho festivalové lekci.

  Michal Pospíšil z Lékařské fakulty: Krev, pot a slzy. Zažijte simulační výuku v plné parádě!

  Praktický nácvik třídění pacientů během mimořádné události

  Lekce bude zaměřena na praktické využití modifikovaného třídícího nástroje START (Simple triage and rapid treatment), který se využívá při mimořádných událostech.

  Součástí vyučovacího předmětu medicína katastrof jsou praktické nácviky využívání základních nástrojů pro třídění (triage) osob při hromadném postižení osob. Medicína katastrof se od urgentní péče odlišuje nepoměrem zdrojů (např. lidských a materiálních), který při péči o větší množství postižených osob hraje důležitou roli v prioritizaci péče.

  Hlavní výukový cíl: Studující jsou schopni v simulované situaci efektivně využít doporučený třídící nástroj využívaný prvosledovými složkami IZS (integrovaný záchranný systém) během hromadného postižení osob.

  Již pátým rokem je koordinátorem studijního programu Zdravotnické záchranářství na Ústavu zdravotnických věd. Původní specializací je sestra pro intenzivní péči a má rozsáhlé zkušenosti s výukou lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků v pregraduální a postgraduální formě výuky. Momentálně působí jako odborný asistent a studuje doktorské studium v programu Anesteziologie, Intenzivní medicína a algeziologie na LF MU. Účastnil se dvou misí s humanitární organizací Lékaři bez hranic a je instruktorem Evropské resuscitační rady kurzů ALS a EPALS, které se zaměřují na kritické stavy u dospělých a dětí.

  CERPEK o Michalovi: Michal je jedním z našich absolventů vzdělávacího programu. Že to není jen tak obyčejný člověk jsme začali poznávat velice brzy. Jednak k nám občas přišel s vodicím psem, kterého měl v té době ve výcviku, a jednak nám vyprávěl ohromující historky ze své výuky. To jsme museli vidět. A taky že viděli! A chceme, abyste to viděli a zažili také.

  Marcela Hrdličková z Filozofické fakulty: Aktivní studující ve výuce? Splněný sen každé(ho) vyučující(ho).

  Jste zapálení pro "své" téma a chcete vědět, jestli jste pro něj nadchli i studující? Nebo se chystáte vyučovat celek, který se většinou nesetkává s úspěchem, a říkáte si, jestli není možné v semináři zkusit něco nového? Přijďte na workshop, kde si ukážeme způsoby, jak aktivizovat studující a jaké pomůcky k tomu můžeme využít.

  Velmi ráda vyučuji o tom, jak lze lépe vyučovat. Jsem češtinářka se zkušenostmi ze speciální střední školy a laboratorního gymnázia, ale působím také na FF MU jako oborová didaktička. Kromě toho se zabývám literaturou pro mládež a Young Adult Fiction.

  CERPEK o Marcele: Marcelu považujeme za vzácnou osobu, která dokáže elegantně kombinovat své umění a lásku k češtině a učitelství. Svým energickým a inovativním přístupem vychovává budoucí učitelky a učitele češtiny. Člověk jí může vidět, jak po fakultě vláčí tašky plné didaktických pomůcek a dalších nezbytností, se kterými podniká svá kouzla. Jsme vždy velmi šťastní, když Marcela zavítá k nám na CERPEK. Sice k nám chodí jako účastnice, ale my si myslíme, že se toho od ní také mnohé učíme.

  Lucie Jarkovská a Martina Nosková z Pedagogické fakulty: Jak zapojit a motivovat 140 studujících v učebně.

  Journaling ve výuce výzkumné metodologie

  Deník může být záznamem života, ale také nástrojem pro přemýšlení a porozumění a prostorem pro učení se. My jsme metody osobního psaní (journaling) využily pro výuku výzkumné metodologie pro studijní program speciální pedagogika. Tyto metody nám umožňují interaktivní výuku i ve třídě se 140 studujícími. Jejich pomocí se snažíme překlenout problémy, které se pojí s výukou metodologie pro nesociologické obory – studujícím připadá metodologie složitá a nevyužitelná v jejich budoucí profesi, patří k nejméně oblíbeným a nejvíce obávaným vyučovacím předmětům. My ji představujeme jako základ pro analýzu témat a problémů, které člověk řeší ve svém profesním i osobním životě.

  Lucie Jarkovská je socioložka, která se zabývá genderově citlivým vzděláváním. V rámci Institutu SYRI rozvíjí možnosti využití deníkových metod ve výzkumu a vysokoškolské výuce a při skupinové práci. Popularizuje genderový a feministický výzkum v stand up Duu docentky, které nedávno vydalo knihu Feministkou snadno a rychle. Je autorkou knihy Gender před tabulí.

  Martina Nosková je lektorka angličtiny a deníkových metod. Vede kurzy psaní deníku a popularizuje toto osobní psaní (journaling) v médiích. Zajímá ji využití deníkových metod v pedagogice, jak ve výuce samotné, tak jako součást wellbeingu ve školním prostředí.

  Obě participují na výzkumu společenské resilience pod hlavičkou Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik.

  CERPEK o Lucii a Martině: S oběma dámami se čas od času setkáme a vždy to považujeme za oblažující zážitek. Témata, kterým se věnují a způsoby, kterými to dělají, jsou nám sympatické a ceníme si jejich ochoty realizovat workshopy pod hlavičkou CERPEK. Když jsme ještě studovali, metodologické vyučovací předměty byly i pro nás náročné a obávané, i když se vyučující snažili seč mohli. Máme radost z toho, že se Lucii a Martině daří do těchto náročných vyučovacích předmětů vnášet přívětivost a činí je snáze uchopitelnými.

 • 12:00–13:00

  Přestávka na oběd

 • 13:00–13:30

  Socializační dezert

  Sladká tečka po obědě musí být! A taky musí být seznamování a síťování! Kdy se na zase sejde na jenom místě tolik vzácných lidí pečujících o kvalitu své výuky? Doufáme, že brzy. Proto jsme si pro vás připravili po obědě adekvátně náročnou socializační aktivitu.

 • 13:30–15:00

  Pecha Kucha Session

  Hodina a půl plná svižných prezentací a diskusí o vymazlených aktivitách a technikách do výuky, o tom, co si o výuce a o sobě naši vyučující mysleli dříve a co si myslí nyní, anebo třeba také o tom, co se jim kdy opravdu hodně nepovedlo. Zkrátka spousta koncentrované inspirace! Pecha Kucha prezentaci si připravili lidé z různých koutů Masarykovy univerzity, kterým opravdu záleží na kvalitě výuky.

  • Tereza Schwarzová Matýsová z Ústřední knihovny FF MU
  • Tomáš Varga ze Střediska Teiresiás
  • Anna Luštická z Fakulty sociálních studií a Czechitas
  • Martina Kurowski z Pedagogické fakulty
  • Jaroslav Čechák z Fakulty informatiky
  • Simona Rozárka Jílková z RECETOX
 • 15:00–16:00

  Nepřestávka

  Často slýcháme, že přestávky jsou na mnoha akcích tou nejlepší částí programu. Ne, že by ostatní program byl nudný nebo neužitečný, ale přestávky mají opravdu přidanou hodnotu. Dáte si kávu a koláček, protáhnete tělo, vypnete pekelné soustředění a potkáte lidi, se kterými můžete probrat své zážitky a myšlenky. No, a protože jsou přestávky obvykle příliš krátké, nabízíme jednu hodinovou nepřestávku. I na tento časový úsek jsme si pro vás připravili socializačně-vzdělávací aktivitu, takže to nebude úplně tak přestávka.

 • 16:00–17:00

  Diskusní pozdní odpoledne

  Vrcholem Festivalu budou tři paralelní diskuse, ze kterých můžete vybírat. Každá z diskusí vás zavede do světa na pomezí reality a fantazie, nabídne mírně provokativní téma a otevře prostor pro vaše myšlenky, nápady a přání.

  Hlavně, když se ten IS zelená!

  Diskusi o přístupu studujících k hodnocení svého výkonu a alternativách v hodnocení moderují Ingrid Procházková z CERPEK a Karel Doleček z NaZemi.

  Kompetenční rámec vysokoškolských vyučujících? Tak o tom jsem ještě neslyšel(a)!

  Diskusi o tom, jak má vypadat kvalitní výuka na Masarykově univerzitě a jak jí docílit moderují Zuzana Vařejková z CERPEK a Kateřina Oleksíková z Odboru pro kvalitu RMU.

  Co kdyby ty fakulty nebyly?

  Diskusi o tom, jak by mohla vypadala výuka na univerzitě, kdybychom ji teď stavěli na zelené louce moderují Zuzana Kročáková z CERPEK a Boris Janča z Teiresiás.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info