Začínající manažer

Cílem tohoto programu je rozvíjet začínající či méně zkušené vedoucí zaměstnance v oblasti vedení týmů a pracovišť. Program je navržen tak, aby juniorním vedoucím zaměstnancům poskytl potřebné nástroje, znalosti a dovednosti pro úspěch v jejich manažerské roli. Prostřednictvím programu budete pracovat na rozvoji manažerských kompetencí, které vám pomohou efektivně vést tým, zvládat manažerské úkoly, řešit problémy a v neposlední řadě umět rozvíjet sám sebe. Podnětná a povzbudivá atmosféra na workshopech vám dodá sebedůvěru a pomůže vám být úspěšnějšími ve vedoucí pozici.

Jak se přihlásit?

Harmonogram programu

jaro 2024

1. skupina

MODUL 1

1. den: 13. 3. 2024, 9:00–16:00 hod.
2. den: 27. 3. 2024, 9:00–16:00 hod.

MODUL 2

1. den: 10. 4. 2024, 9:00–16:00 hod.
2. den: 24. 4. 2024, 9:00–16:00 hod.

MODUL 3

1. den: 15. 5. 2024, 9:00–16:00 hod.
2. den: 29. 5. 2024, 9:00–16:00 hod.

2. skupina

MODUL 1

1. den: 19. 3. 2024, 9:00–16:00 hod.
2. den: 2. 4. 2024, 9:00–16:00 hod.

MODUL 2

1. den: 16. 4. 2024, 9:00–16:00 hod.
2. den: 30. 4. 2024, 9:00–16:00 hod.

MODUL 3

1. den: 14. 5. 2024, 9:00–16:00 hod.
2. den: 28. 5. 2024, 9:00–16:00 hod.

Harmonogram podzim 2024

Komu je program určen?

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS, kteří jsou začínajícími vedoucími zaměstnanci.

Jak se mohu do programu přihlásit?

V případě vašeho zájmu o zařazení do programu se prosím řiďte procesy vaší fakulty nebo hospodářského střediska. Tzn. kontaktujte vašeho nadřízeného, L&D koordinátora nebo jinou osobu zastřešující rozvoj a vzdělávání na vašem pracovišti.

Jaký je harmonogram programu?

Program trvá jeden semestr, konkrétně se jedná o 42 hodin. Rozvojový program se skládá celkem z dnů. Program otevíráme vždy na jaře a na podzim dle zájmu.

Kde se program koná?

Agentura Motiv P s.r.o.
Řehořova 14, 618 00 Brno

Jak se do Motiv P dostanete?

Tramvají č. 8, 9, 10: na zastávku Životského a poté pěšky po ulici Štolcova – viz vyznačená trasa na mapce (cca 7 minut).

Autobusem č. 47 (z Hlavního nádraží), č. 49 (ze zastávky Úzká): na zastávku Psychiatrická nemocnice.

Automobilem: parkování v ulici Štolcova nebo Húskova.

V jakém jazyce je program realizován?

Program je realizován v českém jazyce. V případě zájmu je možné jej realizovat i v anglickém jazyce. Program v anglickém jazyce je možné realizovat za těchto podmínek:

  • Fakulta, VŠÚ, HS závazně poptá u CERPEK program na základě vzdělávacích potřeb zaměstnanců. Pokud bude garantováno plné obsazení, tedy obvykle min. 10 – max. 12 účastníků, CERPEK program zrealizuje.
  • Pokud nebude počet účastníků z poptávající fakulty dostatečný, CERPEK nabídne takovýto program prostřednictvím L&D koordinátorů ostatním fakultám, VŠÚ a HS. Realizovat program bude při garantovaném zajištění účastníků.

Jaká je kapacita programu?

Maximální kapacita programu je 12 osob.

Co je podmínkou pro získání osvědčení?

Aktivní účast minimálně na 4 z celkového počtu 6 workshopů.

Na koho se obrátit s dotazy?

Program Manažer – začínající manažer 2023

Rozcestník rozvoje kompetencí k vedení lidí

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info