Program Talent

Vizí CERPEK pro oblast osobnostních kompetencí je, aby: lidé na Masarykově univerzitě pracovali na sebepoznání a osobnostním rozvoji. Tuto vizi naplňujeme především prostřednictvím uceleného rozvojového programu s názvem Talent. Program Talent se zaměřuje na rozvoj identifikovaných talentů, a to jak pro manažerský, tak i osobnostní růst. Pomáhá rozvíjet kompetence, které jsou zásadní pro horizontální i vertikální kariérní růst zaměstnance. Program je ideálním prostorem pro nalezení a definování vlastního potenciálu. Zároveň také možností k objevení cest k jeho následnému rozvoji. Benefitem programu je sdílení zkušeností mezi účastníky, načerpání inspirace a získání know-how. Program Talent je určen těm, kteří na sobě chtějí pracovat, kariérně růst a tím pomáhat v rozvoji svému pracovišti a celé Masarykově univerzitě.

Harmonogram programu

podzim 2023

1. skupina účastníků

1. den: 21. 9. 2023, 9:00–17:00 hod.
2. den: 5. 10. 2023, 9:00–17:00 hod.
3. den: 19. 10. 2023, 9:00–17:00 hod.
4. den: 2. 11. 2023, 9:00–17:00 hod.
5. den: 15. 11. 2023, 9:00–17:00 hod.
6. den: 16. 11. 2023, 9:00–17:00 hod.

2. skupina účastníků

1. den: 26. 9. 2023, 9:00–17:00 hod.
2. den: 10. 10. 2023, 9:00–17:00 hod.
3. den: 24. 10. 2023, 9:00–17:00 hod.
4. den: 7. 11. 2023, 9:00–17:00 hod.
5. den: 22. 11. 2023, 9:00–17:00 hod.
6. den: 23. 11. 2023, 9:00–17:00 hod.

Harmonogram jaro 2023

Komu je program určen?

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS s potenciálem kariérního růstu.

Jak se mohu do programu přihlásit?

V případě vašeho zájmu o zařazení do programu se prosím řiďte procesy vaší fakulty nebo hospodářského střediska. Tzn. kontaktujte vašeho nadřízeného, L&D koordinátora nebo jinou osobu zastřešující rozvoj a vzdělávání na vašem pracovišti.

Jaký je harmonogram programu?

Program trvá jeden semestr, konkrétně se jedná o 42 hodin. Rozvojový program se skládá celkem z 6 dnů. Program otevíráme vždy na jaře a na podzim dle zájmu.

Kde se program koná?

Cowork Mitrovski

Veletržní 716/13, 603 00 Brno

Ukázat na mapě

V jakém jazyce je program realizován

Program je realizován v českém jazyce. V případě zájmu je možné jej realizovat i v anglickém jazyce. Program v anglickém jazyce je možné realizovat za těchto podmínek:

  • Fakulta, VŠÚ, HS závazně poptá u CERPEK program na základě vzdělávacích potřeb zaměstnanců. Pokud bude garantováno plné obsazení, tedy obvykle min. 10 – max. 12 účastníků, CERPEK program zrealizuje.
  • Pokud nebude počet účastníků z poptávající fakulty dostatečný, CERPEK nabídne takovýto program prostřednictvím L&D koordinátorů ostatním fakultám, VŠÚ a HS. Realizovat program bude při garantovaném zajištění účastníků.

Jaká je kapacita programu?

Maximální kapacita programu je 12 osob.

Co je podmínkou pro získání osvědčení?

Aktivní účast minimálně na 4 z celkového počtu 6 workshopů.

Na koho se obrátit s dotazy?

Rozcestník rozvoje osobnostních kompetencí

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info